Een Tekla-licentie vernieuwen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Een Tekla-licentie vernieuwen

Het vernieuwen van een licentie betekent dat u de details van een bestaande licentie wijzigt, zoals het bijwerken van de hoogste toegestane softwareversie of het verlengen van de geldigheidsperiode van een tijdelijke licentie. U deactiveert de huidige licentie en activeert deze vervolgens opnieuw met een licentiecertificaat dat de bijgewerkt gegevens bevat.

Wanneer u uw vernieuwde licentie ontvangt, moet u bestaande licentie deactiveren en vervolgens de nieuwe versie van de licentie activeren. Twee versies van dezelfde licentie kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. De licentiedeactivering en -activering worden op de licentieserver uitgevoerd (die ook dezelfde computer kan zijn waarop Tekla Structures is geïnstalleerd) en vereist een internetverbinding.

Opmerking:

Voordat u licenties deactiveert, moet u ervoor zorgen dat de licenties niet in gebruik of geleend zijn. Als u de licenties wilt deactiveren, moeten gebruikers geleende licenties teruggeven zoals in Een geleende Tekla-licentie teruggeven wordt uitgelegd.

U vernieuwt een licentie als volgt:

 1. Wijzig de naam van uw vorige licentiecertificaatbestand in de installatiemap van de licentieserver (standaard C:\Tekla\License\Server ) van EntitlementCertificate.html naar EntitlementCertificate-OLD.html.
 2. Sla het licentiecertificaatbestand op in de installatiemap van de licentieserver.

  De persoon in uw organisatie die de licentieaankoop heeft gedaan of iemand die als contactpersoon is benoemd, ontvangt per e-mail als bijlage een nieuw licentiecertificaat EntitlementCertificate.html.

 3. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing > Tekla License Administration Tool via het menu Start of het Startscherm.
 4. Schakel in het gebied Activated Licenses het selectievakje Deactivate in naast de licentie u wilt deactiveren.
 5. Klik op de ingeschakelde knop Deactiveren.

  Wanneer de deactivering is voltooid, geeft de Licence Administration Tool een bevestigingsbericht weer.

  Opmerking:

  Gebruik geen automatische melding als u een andere licentie of beheerprogramma voor de licentieserver van FlexNet gebruikt, zoals FlexNet Manager. Raadpleeg voor het handmatig informeren van de licentieserver over gewijzigde licenties Tekla-licentieverlening activeren via handmatige servermelding.

 6. Schakel de automatische informeerfunctionaliteit van de licentieserver in door op de knop Server informeren te klikken als deze niet al is ingeschakeld.
 7. Open het licentiecertificaat dat zich in de map ..\Tekla\License\Server bevindt door op Openen te klikken, naar ..\Tekla\License\Server te bladeren, EntitlementCertificate.html te selecteren en nogmaals op Openen te klikken. De licentiegegevens worden in het gebied Entitled Licenses weergegeven.

 8. Klik op de cel Activeren en selecteer het aantal te activeren licenties.

 9. Klik op de knop Activeren.

  Uw licentieserver maakt verbinding met de licentieactiveringsserver bij Trimble Solutions.

De geactiveerde licenties worden in het gebied Activated Licenes weergegeven.

Vergeet geen back-up van de vertrouwde opslag van de geactiveerde licenties te maken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende