Instellingen attribuutimport

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Instellingen attribuutimport

Gebruik de opties in het dialoogvenster Importeer attribuut om het invoerbereik en de eigenschappen van het logbestand te definiëren wanneer waarden van gebruikersattributen (UDA) vanuit een tekstbestand in een model worden geïmporteerd.

Optie

Beschrijving

Scheidingstekens inputbestand

Selecteer het scheidingsteken dat in het invoerbestand wordt gebruikt.

Invoer bereik

 • Standaard , Gehele model

  In Tekla Structures worden de gebruikersattribuutwaarden van objecten in het invoerbestand toegewezen aan overeenkomende objecten in het model.

 • Alleen selectie

  In Tekla Structures worden alleen de gebruikersattribuutwaarden van objecten in het invoerbestand toegewezen aan overeenkomende objecten in het geselecteerde gebied van het model.

  Gebruik deze optie om gebruikersattributen in modellen te importeren. Gebruik het niet voor tekeningen.

 • Referentie modellen

  Tekla Structures wijst de gebruikersattribuutwaarden van objecten in het invoerbestand aan overeenkomende objecten in referentie modellen toe.

Maak log file

 • Creëer

  Hiermee wordt telkens in de huidige modelmap een nieuw logbestand met de naam attribute_import.log gemaakt wanneer u de gebruikersattributen importeert. Voorgaande logbestanden van attribuutimports worden overschreven.

 • Toevoegen

  Hiermee worden telkens in de huidige modelmap loggegevens toegevoegd aan het bestand attribute_import.log wanneer u de gebruikersattributen importeert. Als het logbestand niet bestaat, wordt dit in Tekla Structures gemaakt.

 • Nee

  Er wordt geen logbestand gemaakt.

Log file bekijken

 • Nee

  Het logbestand wordt niet weergegeven.

 • In dialoog

  Tekla Structures geeft het logboekbestand in een apart venster weer. Klik op een object-GUID in het logboekbestand om het onderdeel in het model te markeren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende