Objecteigenschappen opslaan en laden

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Objecteigenschappen opslaan en laden

Het eigenschappenvenster en veel dialoogvensters hebben de mogelijkheid om de eigenschapsgegevens in eigenschapsbestanden op te slaan. U kunt deze opgeslagen eigenschappen later laden wanneer u nieuwe objecten maakt.

U kunt bijvoorbeeld de eigenschappen definiëren voor elk objecttype dat u van plan bent te maken voordat u met modelleren begint en deze door de gebruiker gedefinieerde eigenschappenbestanden gebruiken wanneer u nieuwe objecten maakt. Tekla Structures slaat de door de gebruiker gedefinieerde eigenschappenbestanden op (inclusief de eigenschappen van subdialoogvensters) in de map \attributes van het huidige model.

U kunt objecteigenschappen in het eigenschappenvenster of in een dialoogvenster opslaan en laden, afhankelijk van het objecttype.

Eigenschappen in het eigenschappenpaneel opslaan en laden

Gebruik het eigenschappenvenster om de eigenschappen op te slaan en te laden van

 1. Klik op een modelobject om de huidige eigenschappen in het eigenschappenvenster weer te geven.
 2. In het eigenschappenvenster kunt u de eigenschappen die u wilt opslaan wijzigen of invoeren.
 3. Voer in het vak naast de knopeen naam in voor het eigenschappenbestand waarin de eigenschappen worden opgeslagen.

  Bijvoorbeeld MijnEigenschappen.

 4. Klik opom de eigenschappen in het eigenschappenbestand op te slaan.

  Het eigenschappenbestand wordt nu in de huidige modelmap opgeslagen.

 5. Als u de opgeslagen eigenschappen wilt laden, selecteert u het eigenschappenbestand in de lijst.
  • Als u een object in het model selecteert en een eigenschappenbestand in het eigenschappenvenster laadt, worden de eigenschappen en de gebruikersattributen (UDA's) geladen. Gewijzigde waarden worden in het eigenschappenvenster geel gemarkeerd. Klik op Wijzigen om de nieuwe waarden toe te passen.

   Als er alleen wijzigingen in de UDA-waarden in het UDA-dialoogvenster en niet in de waarden in het eigenschappenvenster zijn, wordt de knop Wijzigen in het eigenschappenvenster niet ingeschakeld. Klik in het UDA-dialoogvenster op Wijzigen om de UDA-waarden te activeren.

  • Als u in het model een commando voor het maken van een object start en een eigenschappenbestand in het eigenschappenvenster laadt, worden de eigenschappen en gebruikersattributen (UDA's) onmiddellijk gebruikt en maakt Tekla Structures het object met de geladen waarden.
  Note:

  Als het UDA-dialoogvenster is geopend wanneer u een eigenschappenbestand in het eigenschappenvenster laadt, wordt het UDA-dialoogvenster bijgewerkt en worden de in het bestand opgeslagen waarden van de gebruikersattributen weergegeven. Als u echter eerst een object selecteert en een eigenschappenbestand laadt en pas dan het UDA-dialoogvenster opent, worden in het dialoogvenster de UDA-waarden van het geselecteerde object weergegeven.

  Als u wilt controleren welke UDA-waarden in een bestand worden opgeslagen, moet u eerst het UDA-dialoogvenster openen of het eigenschappenbestand na het openen van het UDA-dialoogvenster opnieuw openen.

 6. U brengt als volgt wijzigingen in een bestaand eigenschappenbestand aan:
  1. Laad het eigenschappenbestand dat u wilt wijzigen.
  2. Wijzig de eigenschappen.
  3. Klik op.

   Tekla Structures slaat de wijzigingen op in het eigenschappenbestand dat in de lijst wordt weergegeven, waarbij het oude eigenschappenbestand wordt overschreven.

   Tekla Structures gebruikt de nieuwe eigenschappen de volgende keer dat u een object van hetzelfde type maakt.

   Als u een object met de standaardwaarden in plaats van de opgeslagen eigenschappen wilt maken, laadt u eerst het standaardbestand.

Eigenschappen in een dialoogvenster opslaan en laden

Gebruik deze methode met eigenschappen die in een traditioneel dialoogvenster worden weergegeven. Bijvoorbeeld met tekeningobjecteigenschappen.

 1. Open het eigenschappendialoogvenster.
 2. Wijzig in het dialoogvenster de eigenschappen die u wilt opslaan of voer deze in.
 3. Voer in het vak naast de knop Opslaan als een naam in voor het eigenschappenbestand waarin de eigenschappen worden opgeslagen.

  Bijvoorbeeld MijnEigenschappen.

 4. Klik op Opslaan als om de eigenschappen in het eigenschappenbestand op te slaan.

  Het eigenschappenbestand wordt nu in de huidige modelmap opgeslagen.

 5. Als u de opgeslagen set met eigenschappen wilt laden, selecteert u het eigenschappenbestand in de lijst en klikt u op Laad.
 6. U brengt als volgt wijzigingen in een bestaand eigenschappenbestand aan:
  1. Laad het eigenschappenbestand dat u wilt wijzigen.
  2. Wijzig de eigenschappen.
  3. Klik op Opslaan.

   Tekla Structures slaat de wijzigingen op in het eigenschappenbestand dat in de lijst wordt weergegeven, waarbij het oude eigenschappenbestand wordt overschreven.

Bestaande eigenschappen verwijderen

U kunt de door de gebruiker gedefinieerde eigenschappenbestanden handmatig verwijderen door deze uit de map \attributes van het model te verwijderen.

 1. Verwijder het geselecteerde eigenschappenbestand uit de map \attributes van het model.

  De eigenschappen kunnen afhankelijk van hun type verschillende bestandsextensies hebben. Raadpleeg voor meer informatie Modelmapbestanden en bestandsextensies.

 2. Start Tekla Structures opnieuw op.
Was this helpful?
Vorige
Volgende