Symbolen in tekeningen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Symbolen in tekeningen

U kunt symbolen als zodanig in tekeningen en labels, objectweergaven en lijnpijlen gebruiken. Symbolen kunnen in de Symbool Editor worden gemaakt en bewerkt.

Symbool Editor

U kunt de Symbool Editor openen door op Bestand > Editors > Symbool Editor te klikken. In de Symbool Editor kunt u nieuwe symboolbestanden maken en symbolen maken en wijzigen.

Met het dialoogvenster Symboolbestanden in de Tekening Editor kunt u het symboolbestand dat in gebruik is wijzigen. Het biedt ook toegang tot de Symbool Editor.

We raden u aan de Symbol Editor User's Guide te bekijken, zodat u vertrouwd raakt met het maken van nieuwe symbolen en het wijzigen van de bestaande.

Het wordt ten zeerste aanbevolen de oorspronkelijke symboolbestanden die bij de applicatie Tekla Structures worden geleverd niet te wijzigen. Als u symbolen moet wijzigen, kopieert u het oorspronkelijke symboolbestand en werkt u in de kopie, zodat het oorspronkelijke symboolbestand intact blijft.

Als uw symbolen zich in een beveiligde map bevinden, zijn de symbolen alleen-lezen, omdat u een gewijzigd symbool in een beveiligde map niet kunt opslaan als u geen beheerder bent. Voer in dat geval Tekla Structures als beheerder uit.

Zoekvolgorde voor symboolbestanden

De symboolbestanden ( .sym ) worden in de volgende mappen en in deze volgorde doorzocht:

 1. Alle DXK_SYMBOLPATH -mappen

  De variabele DXK_​SYMBOLPATH wordt gedefinieerd in het omgevingsinitialisatiebestand <your_environment> .ini en in het Tekla Structures initialisatiebestand teklastructures.ini.

  Daarnaast kunt u uw eigen DXK_​SYMBOLPATH in options.ini onder de modelmap toevoegen en daar uw eigen symboolmappaden definiëren. Ook de padinstellingen in het bestand <your_environment> .ini moeten hier worden toegevoegd.

  De leesvolgorde van de .ini -bestanden die de definitie DXK_SYMBOLPATH bevatten:

  1. teklastructures.ini

  2. <your_environment> .ini

  3. options.ini

 2. Huidige modelmap

  Voeg hier eventuele extra symboolbestanden toe die u mogelijk nodig hebt.

Alle symboolbestanden die zijn gevonden, kunnen in Tekla Structures worden gebruikt. Als er dubbele bestandsnamen voorkomen, wordt het eerst gevonden bestand gebruikt en wordt de rest verwijderd. Als de modelmap een symboolbestand bevat dat dezelfde naam heeft als een ander symboolbestand, wordt in DXK_SYMBOLPATH degene in de modelmap verwijderd.

Voorbeeld van het tijdelijk overschrijven van een symbool

Als er geen permanente noodzaak is om uw eigen symboolpaden in het bestand options.ini in de modelmap toe te voegen, kunt u symbolen tijdelijk overschrijven. In dit voorbeeld overschrijft u het lassymbool tijdelijk met een aangepast symbool dat zich in uw modelmap bevindt:

 1. Pas het symbool eerst in ts_welds.sym aan.
 2. Kopieer de bewerkte ts_welds.sym in uw modelmap C:\TeklaStructuresModels\ <mymodel>
 3. Open het bestand options.ini dat zich in uw modelmap bevindt en voeg de regel DXK_SYMBOLPATH=C:\ TeklaStructuresModels\ <mymodel> ; C:\TeklaStructures\2017\Environments\common\symbols; plus eventuele andere symboolmappen in uw lokale omgeving toe.
Taak Klik hieronder voor meer informatie
Een symbool in een symboolbestand wijzigen met de symbool Editor

Een symbool in een symboolbestand wijzigen

Nieuwe symboolbestanden maken die in tekeningen moeten worden gebruikt

Een nieuw symboolbestand maken

Het momenteel in gebruik zijnde symboolbestand wijzigen

Het symboolbestand wijzigen dat in gebruik is

Symbolen in geopende tekeningen en labels toevoegen

Symbolen in tekeningen toevoegen

De symbolen aanpassen die als aanhaallijnpijlen worden gebruikt

Aanhaallijnpijlen aanpassen

Het uiterlijk van een symbool in een geopende tekening wijzigen

Symbooleigenschappen wijzigen

Symbolen in automatische labels toevoegen, bijvoorbeeld onderdeellabels

Symbolen in automatische labels toevoegen

Definieer een bedrijfsmap waarin Tekla Structures altijd naar afbeeldingen en symbolen zoekt. Wanneer u afbeeldingen en symbolen in deze map opslaat, hoeft u ze niet naar een andere map te verplaatsen als u een nieuwe versie van Tekla Structures installeert. Bij de installatie van een nieuwe versie worden de bestanden in de bedrijfsmap niet vervangen.

Een bedrijfsmap voor afbeeldingen en symbolen definiëren

Voeg oppervlaktesymbolen in betontekeningen toe met de macro Oppervlaktesymbolen toevoegen.

Oppervlaktesymbolen in tekeningen toevoegen

Momentverbindingssymbolen maken, bijwerken en verwijderen, welke de liggers die via buigstijve verbindingen met kolommen zijn verbonden aangeven

Momentverbindingssymbolen in Tekla Structures-tekeningen (tekeningtools)

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende