Snapshots in tekeningen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Snapshots in tekeningen

Met snapshots kunt u een snelle blik op willekeurige tekeningen werpen zonder de tekening te openen. Gebruik deze tool als u alleen maar wilt controleren en geen tekening wilt bewerken, of meerdere tekeningen wilt bekijken terwijl u degene die u zoekt probeert te vinden, bijvoorbeeld een bepaalde tekeningrevisie. Met snapshotoverlap kunt u de inhoud van de tekeningen rechtstreeks in een modelvenster bekijken zonder de werkelijke tekening te openen. U kunt tekeningsnapshots ook weergegeven met de laatste versie van een tekening of met een andere tekening in de Tekening Editor. U kunt snapshots van alle soorten tekeningen maken en alle tekeningtypen kunnen met snapshots van tekeningen worden bedekt.

Snapshots van tekeningen maken en weergeven

Er wordt standaard een snapshot gemaakt als u een tekening opent en opslaat. De snapshot geeft de situatie weer van het moment dat de tekening voor het laatst werd opgeslagen, dus nieuwere wijzigingen aan het model worden niet in de snapshot weergegeven.

 1. Selecteer een tekening en open deze vanuit de Documentmanager.
 2. Sla de tekening op door naar het menu Bestand te gaan en op Tekening opslaan te klikken.

  De snapshot wordt opgeslagen in de map ..\<model>\drawings\Snapshots.

 3. Selecteer dezelfde tekening in de Documentmanager.
 4. Klik op de knop Snapshots onder aan de Documentmanager om de snapshot weer te geven.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een snapshot.

Als u een tekening hebt geselecteerd die geen snapshot heeft en op Snapshots klikt, wordt er een instructievenster weergegeven waarin u wordt gevraagd de tekening te openen en op te slaan om de snapshot te maken.

Als u automatisch een snapshot van een tekening wilt maken wanneer de tekening wordt gemaakt, stelt u XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION in op TRUE in de categorie Tekeningeigenschappen in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Snapshotoverlap

U kunt een snapshot van een tekening weergeven terwijl u een tekening bewerkt. In de snapshotoverlap kunt u de laatste wijzigingen zien en bijvoorbeeld de tekeninginhoud uitlijnen. U kunt de wijzigingen in een tekening vanaf de laatste update zien en schakelen tussen de snapshot en de werkelijke tekening.

De correcte tekening zoeken door de snapshots te doorlopen gaat veel sneller dan de werkelijke tekeningen één voor één te openen.

Beperkingen

 • Teksten zijn enkelzijdig wanneer ze vanuit het model worden weergegeven en DX-afbeeldingen ondersteunen geen tekst in snapshots.
 • Overlap in het model is niet bedoeld voor 3D-tekeningaanzichten.
 • Aanzichten die zich buiten het afdrukgebied bevinden, worden in de modeloverlap weergegeven.
 • Het lezen van snapshots van grote overzichttekeningen kan lang duren.
 • Het laden van de snapshot duurt voor het eerste snapshot langer dan voor de rest.

Voordat u een snapshotoverlap van een tekening kunt zien, moet u een snapshot maken door een tekening te openen, het selectievakje Snapshots maken in te schakelen en de tekening op te slaan.

Hieronder kunt u de instellingen in het snapshotvenster zien:

Snapshotoverlap in het model

 1. Open de Documentmanager en selecteer een tekening.
 2. Klik op Snapshots.
 3. Selecteer aan de bovenzijde van het weergegeven snapshotdialoogvenster onder Overlap in model het selectievakje Overlap. U kunt ook een kleur voor de snapshot selecteren.
Een betonelement wordt overlapt door de bijbehorende betontekening.

Snapshotoverlap in tekeningen

 1. Klik op Tekening > Documentmanager en open een tekening die na de laatste snapshot is gewijzigd.
 2. Selecteer nog in de Documentmanager dezelfde tekening en klik op Snapshots.
 3. Selecteer een van de opties onder Overlap in tekening.

  Overlap : Geef de snapshot op de werkelijke tekening weer zodat beide zichtbaar zijn.

  Alleen snapshot weergeven : Geef alleen de snapshot zonder de werkelijke tekening weer.

  Geen : Schakel snel naar de werkelijke tekening.

 4. Selecteer een kleur voor de snapshot.

In het onderstaande voorbeeld is de grootte van het betonelement gewijzigd sinds de snapshot is gemaakt.

Tip:

Als het bovenaanzicht van een overzichttekening is geopend en u inhoud met een andere overzichttekening wilt uitlijnen, kunt u een snapshot van het tweede tekening op de eerste openen en bij het plaatsen of verplaatsen van objecten in een geopende tekening naar de snapshot snappen. U kunt naar snapshotoverlap van tekeningen snappen met de snapknop Naar geometrielijnen/-punten snappen .

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende