Eigenschappen van hoofdtekeningen wijzigen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Eigenschappen van hoofdtekeningen wijzigen

Elke hoofdtekening in de Tekeningendatabase heeft zijn eigen eigenschappen:

 • U kunt op basis van de naam van de hoofdtekening, de omschrijving en de trefwoorden die u toevoegt naar hoofdtekeningen zoeken.
 • U kunt voor iedere hoofdtekening een voorbeeldafbeelding toevoegen (de knop Afbeelding wijzigen... ).
 • Dezelfde voorbeeldafbeelding wordt ook als een miniatuur in de miniatuurweergave van de Tekeningendatabase weergegeven.
 • U hebt toegang tot tekeningeigenschappen (de knop Tekeningeigenschappen bewerken... ) en u kunt bijvoorbeeld objectniveau-instellingen toepassen.
Tip:

Zorg dat u altijd alle belangrijke gegevens voor elke hoofdtekening toevoegt in het dialoogvenster Hoofdtekeningcatalogus. Het is dan veel eenvoudiger om de hoofdtekening te vinden die u zoekt.

Eigenschappen van opgeslagen instellingen wijzigen

U kunt de naam, de omschrijving en de trefwoorden van opgeslagen instellingen in de Tekeningendatabase en de voorbeeldafbeelding ervan wijzigen.

 1. Dubbelklik in de Hoofdtekeningcatalogus op een hoofdtekening van het gewenste type.
 2. Wijzig de naam van de tekening in het veld Naam.
 3. Voer de beschrijving van de hoofdtekening in of wijzig deze. U kunt zoeken naar hoofdtekeningen aan de hand van de gegevens die u hier invoert.
 4. Voer sleutelwoorden voor de hoofdtekening in of wijzig deze. Zet spaties tussen woorden. U kunt zoeken naar hoofdtekeningen aan de hand van de gegevens die u hier invoert.
 5. Als u de voorbeeldafbeelding wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding wijzigen en selecteert u de afbeelding. U kunt afbeeldingen gebruiken met de indeling .bmp , .jpg , .jpeg of .png. We raden u aan afbeeldingen te gebruiken met de indeling .png.
 6. Wijzig indien nodig de tekeningeigenschappen van de hoofdtekening door op Tekeningeigenschappen bewerken... te klikken om het dialoogvenster met tekeningeigenschappen weer te geven. Hiermee kunt u ook objectniveau-instellingen toepassen.

  Sla de gewijzigde eigenschappen op. Zorg dat de naam van het juiste bestand met tekeningeigenschappen bovenaan staat.

 7. Klik op OK.

Gedetailleerde objectniveau-instellingen in opgeslagen instellingen toepassen

U kunt de instellingen op tekeningobjectniveau toepassen op de tekeningen die u met de Tekeningendatabase maakt voor het type opgeslagen instellingen van hoofdtekeningen. Op deze manier kunt u dezelfde opgeslagen instellingen gebruiken voor een groot aantal tekeningen en alleen specifieke objectniveau-instellingen toepassen wanneer u de tekening maakt. U kunt bijvoorbeeld verschillende typen labels gebruiken of de kleur van de wapening wijzigen.

U past als volgt gedetailleerde objectniveau-instellingen in opgeslagen instellingen voor een overzichttekening toe:

 1. Dubbelklik in de Tekeningendatabase op de opgeslagen instelling die u voor het maken van tekeningen wilt gebruiken.
 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen hoofdtekening op Tekeningeigenschappen bewerken...
 3. Klik op de knop voor het in- of uitschakelen van selectievakjesonderin om de selectievakjes uit te schakelen.
 4. Schakel in het dialoogvenster Tekeningeigenschappen alleen het selectievakje Gedetailleerde instellingen objectniveau gebruiken in en zorg ervoor dat de knop Ja ernaast is ingeschakeld.
 5. Klik op Instellingen bewerken....
 6. Selecteer het filter, het type tekeningobject en het bestand met tekeningobjecteigenschappen dat u wilt gebruiken.
 7. Klik op OK.
 8. Klik op Opslaan boven in het dialoogvenster om de wijzigingen in het bestand met opgeslagen instellingen (eigenschapsbestand) op te slaan.
 9. Klik op OK in het dialoogvenster Eigenschappen hoofdtekening.
 10. Maak de tekeningen.

Eigenschappen en inhoud van wizardbestanden wijzigen

U kunt wizardbestanden in de Tekeningendatabase wijzigen met een teksteditor. U kunt de naam, de omschrijving en de trefwoorden wijzigen en een voorbeeldafbeelding toevoegen.

 1. Dubbelklik in de Tekeningendatabase op een wizardbestand.
 2. Wijzig de naam van de tekening in het veld Naam.
 3. Voer de beschrijving van de hoofdtekening in of wijzig deze.

  U kunt zoeken naar hoofdtekeningen aan de hand van de gegevens die u hier invoert.

 4. Voer sleutelwoorden voor de hoofdtekening in of wijzig deze.

  Zet spaties tussen woorden. U kunt zoeken naar hoofdtekeningen aan de hand van de gegevens die u hier invoert.

 5. Als u de voorbeeldafbeelding wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding wijzigen... en selecteert u de afbeelding.

  U kunt afbeeldingen gebruiken met de indeling .bmp , .jpg , .jpeg of .png. We raden u aan afbeeldingen te gebruiken met de indeling .png.

  Dezelfde voorbeeldafbeelding wordt ook gebruikt als miniatuurafbeelding van de hoofdtekening in de miniatuurweergave van de Tekeningendatabase.

 6. Als u de inhoud van het wizardbestand wilt bewerken, klikt u op Tekeningeigenschappen bewerken...

  Het wizardbestand wordt geopend in een teksteditor. Wijzig de inhoud van het bestand, sla het bestand op en sluit het bestand.

 7. Klik op OK.

Inhoud van wizardbestanden

Wizardbestanden bestaan uit de volgende elementen. Let op het gebruik van haakjes.

set_drawing_type(assembly)

Met deze regel is het type tekening gedefinieerd dat de wizard maakt. Het tekeningtype wordt weergegeven tussen haakjes. De opties zijn:

Optie

Maakt

onderdeeltekeningen

onderdeeltekeningen

merktekeningen

merktekeningen

verzameltekeningen van onderdeeltekeningen

verzameltekeningen van losse onderdelen

verzameltekeningen van onderdeeltekeningen met opmaak

verzameltekeningen van losse onderdelen met opmaak

verzameltekeningen van merktekeningen

merkverzameltekeningen

verzameltekeningen van merkentekeningen met opmaak

merkverzameltekeningen met opmaak

cast_unit

betontekeningen

set_drawing_attributes(column)

Met deze regel wordt aangegeven welke tekeningeigenschappen Tekla Structures moet gebruiken voor het maken van tekeningen. De naam van de opgeslagen tekeningeigenschappen staat tussen haakjes.

set_template_drawing

Deze regel geeft aan dat Tekla Structures de gedefinieerde tekening als template voor het maken van een nieuwe tekening moet gebruiken. Deze regel wordt gebruikt in plaats van de regel set_drawing_attributes. Het pad en de naam van de tekeningtemplate staan tussen haakjes zoals in het volgende voorbeeld: set_template_drawing("C:\TSModels\AngleModel":"[A.2]")

set_filter(column_filter)

Met deze regel wordt aangegeven welk selectiefilter Tekla Structures moet gebruiken om de onderdelen te selecteren op basis waarvan tekeningen worden gemaakt. De filternaam wordt weergegeven tussen haakjes.

create_drawings()

Tekla Structures begint met het maken van de tekeningen. Deze regel moet altijd direct achter de regels set_drawing_type , set_drawing_attributes en set_filter staan.

Eigenschappen van kloonstempels wijzigen

U kunt de naam, de omschrijving en de trefwoorden van kloontemplates in de Tekeningendatabase en de voorbeeldafbeelding ervan wijzigen.

 1. Dubbelklik in de Hoofdtekeningcatalogus op een hoofdtekening van het gewenste type.
 2. Wijzig de naam van de tekening in het veld Naam.
 3. Voer de beschrijving van de hoofdtekening in of wijzig deze.

  U kunt zoeken naar hoofdtekeningen aan de hand van de gegevens die u hier invoert.

 4. Voer sleutelwoorden voor de hoofdtekening in of wijzig deze.

  Zet spaties tussen woorden. U kunt zoeken naar hoofdtekeningen aan de hand van de gegevens die u hier invoert.

 5. Als u de voorbeeldafbeelding wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op Afbeelding wijzigen... en selecteert u de afbeelding.

  U kunt afbeeldingen gebruiken met de indeling .bmp , .jpg , .jpeg of .png. We raden u aan afbeeldingen te gebruiken met de indeling .png.

  Dezelfde voorbeeldafbeelding wordt ook gebruikt als miniatuurafbeelding van de hoofdtekening in de miniatuurweergave van de Tekeningendatabase.

 6. Ga naar het tabblad Tekening maken.
  1. Definieer voor de Maatlijnen , Labels en Labels voor lassen in een model of u deze wilt Klonen automatisch opnieuw wilt maken wanneer u een tekening kloont ( Maken ) of dat u ze bij het klonen wilt Negeren.
  2. Selecteer de objecten die u van de hoofdtekening wilt klonen: Tekeninglassen , Peilmaten , DWG/DXF , Tekstbestanden , Teksten , Symbolen , Afbeeldingen en Hyperlinks ).
 7. Klik op OK.

Voorbeeld- en miniatuurafbeeldingen aan hoofdtekeningen toevoegen

U kunt voorbeeldafbeeldingen van de tekeningen maken. U kunt voorbeeldafbeeldingen voor hoofdtekeningen in de Tekeningendatabase toevoegen. Dezelfde afbeelding wordt in de lijst met miniaturen van de Tekeningendatabase als een miniatuur gebruikt.

Voordat u een voorbeeldafbeelding aan een hoofdtekening kunt toevoegen, moet u deze ergens klaar hebben staan.

Voorbeeldafbeeldingen zijn slechts voorbeelden. Het zijn geen realtime tekeningen en wijzigen niet als de tekening wijzigt.

Maak eerst de afbeelding:

 1. Open de tekening die u wilt gebruiken.
 2. Ontdoe de tekening van onnodige objecten zoals bijvoorbeeld associativiteitssymbolen.
 3. Klik op het tabblad Aanzichten op Screenshot > Voorbeeldafbeelding voor de Tekeningendatabase .

De afbeelding wordt in de map \drawings opgeslagen onder de modelmap in de .png -indeling met dezelfde naam als de tekening. U kunt de naam van de afbeelding in de statusbalk zien.

Vervolgens kunt de voorbeeldafbeelding aan de hoofdtekeningeigenschappen toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningen maken > Tekeningendatabase .
 2. Zoek in de Tekeningendatabase de gewenste hoofdtekening en dubbelklik erop om het dialoogvenster Eigenschappen hoofdtekening te openen.
 3. Voeg de door u gemaakte afbeelding toe:
  • Klik voor de hoofdtekeningen van het type opgeslagen instellingen, kloontemplates en wizardbestanden op Afbeelding wijzigen... en blader naar de voorbeeldafbeelding. Klik op OK om de afbeelding als voorbeeldafbeelding op te slaan.

  • Klik voor voorwaarden op Volgende totdat u op de pagina bent waar u de voorbeeldafbeelding kunt toevoegen. Klik op Bladeren en blader naar de voorbeeldafbeelding. Klik op Opslaan om de afbeelding als voorbeeldafbeelding op te slaan.

  U kunt de voorbeeldafbeelding nu weergeven door de hoofdtekening in de databaselijst te selecteren, met de rechtermuisknop te klikken en Voorbeeld te selecteren. De miniatuurafbeelding in de lijst met miniaturen van de Tekeningendatabase is een kleinere versie van de voorbeeldafbeelding.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende