Aangepaste linten met een bedrijfs- of omgevingsmap distribueren

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Aangepaste linten met een bedrijfs- of omgevingsmap distribueren

U kunt aangepaste lintbestanden naar andere gebruikers binnen het bedrijf distribueren door de lintbestanden in een bedrijfs- of omgevingsmap (niet in de projectmap) te plaatsen. De beheerder kan bijvoorbeeld bedrijfslinten maken en deze in de bedrijfsmap opslaan. Deze linten worden in de gebruikersinterface van Tekla Structures weergegeven voor alle gebruikers die dezelfde bedrijfsmap gebruiken.

Linten aan de bedrijfs- of omgevingsmap toevoegen

 1. Maak in de Linteditor de modellerings- en tekeninglinten die u wilt delen.

  De linten worden opgeslagen in de map ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons.

  Als u de map niet kunt vinden, moet u ervoor zorgen dat u de verborgen bestanden en mappen op uw computer kunt bekijken.

 2. Kopieer de hele map \Ribbons naar de bedrijfsmap of naar de systeemmap van uw bedrijf.
 3. Als het lint door de gebruiker gedefinieerde commando's bevat, maakt u een submap met de naam \Commands op hetzelfde niveau als de map \Ribbons en kopieert u het bestand UserDefined.xml van de map ..\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<versie>\UI\Commands naar de map \Commands die u zojuist hebt gemaakt.
 4. Start Tekla Structures opnieuw op.

Laadvolgorde van aangepaste linten

Tekla Structures laadt de linten in deze volgorde:

 1. Tekla Structures standaardlint
 2. Bedrijfslinten in de omgevingsmappen
 3. Bedrijfslinten in de bedrijfsmap
 4. Door de gebruiker gedefinieerde linten onder %localappdata%

De linten die later worden geladen overschrijven de eerder geladen linten die dezelfde configuratie en bewerkingsmoduscombinatie hebben. Een lint dat bijvoorbeeld in de bedrijfsmap wordt gedefinieerd, gaat vóór de linten in de omgevingsmappen.

Als u een aangepast lint in de map ..\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<versie>\UI\Ribbons hebt, gaat dit vóór bedrijfslinten. Als u dit wilt overschrijven, opent u de Linteditor en klikt u op Herstellen. Het lint in de omgevings- of bedrijfsmap wordt nu gebruikt. Daarnaast kunt u uw eigen aangepaste linten verwijderen of de naam ervan wijzigen.

Naamgevingsconventie voor lintbestanden

Het aanpassingstool slaat de aangepaste linten als .xml -bestanden op. De naamgevingsconventie voor deze bestanden is:

<Tekla-Structures-configuration_identifier>--<Tekla-Structures-editing-mode>.xml

De tweeledige naam bestaat uit een interne configuratienaam, een scheidingsteken van twee streepjes (--), een interne naam voor de bewerkingsmodus en de bestandsextensie .xml. Het modelleringslint met de licentie Full heet bijvoorbeeld albl_up_Full--main_menu.xml.

Configuratie-identificeerder

Naam

albl_up_Construction_Modeling

Construction Modeling

albl_up_Developer

Developer

albl_up_Drafter

Drafter

albl_up_Educational

Educational

albl_up_Engineering

Engineering

albl_up_Full

Full

albl_up_PC_Detailing

Precast Concrete Detailing

albl_up_Rebar_Detailing

Rebar Detailing

albl_up_Steel_Detailing

Steel Detailing

albl_up_Tekla_Structures_Primary

Primary

albl_up_Viewer

Project Viewer

Bewerkingsmodus

Doel

main_menu

Modelleerlint

edit_draw_menu

Tekeninglint

plan_main_menu

Importeerlint


Was dit nuttig?
Vorige
Volgende