Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in stavensets

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in stavensets

Einddetailaanpasser

Taak

Werk de standaardbestanden van de einddetailaanpasser in uw omgeving bij ( standard.rst_edm en standard.rst_edm.more ):

 1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset.
 2. Maak een einddetailaanpasser > Interrupt > Selecteer de einddetailaanpasser > Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 3. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.
 4. Upload de zojuist gemaakte standaardbestanden opnieuw naar uw omgeving.

Splitserverbeteringen

Taak

Werk het standaardbestand van de splitser ( standard.rst_sm ) in uw omgeving bij:

 1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset.
 2. Maak een splitser > Interrupt > Selecteer de splitser > Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 3. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.
 4. Upload de zojuist gemaakte standaardbestanden opnieuw naar uw omgeving.

Lijstattributen voor knikken en overlappen

Als u lijsttemplates voor de rapportage van deze nieuwe eigenschappen wilt maken, kunt u deze lijstattributen voor knikken en overlappen gebruiken:

 • CRANK_SIDE_START
 • CRANK_ROTATE_START
 • CRANK_STRLEN_START
 • CRANK_LENTYPE_START
 • CRANK_RATIO_START
 • CRANK_DIST_START
 • CRANK_OFFSET_START
 • LAP_SIDE_START LAP_PLACEMENT_START
 • LAP_LENGTH_START
 • CRANK_SIDE_END
 • CRANK_ROTATE_END
 • CRANK_STRLEN_END
 • CRANK_LENTYPE_END
 • CRANK_RATIO_END
 • CRANK_DIST_END
 • CRANK_OFFSET_END
 • LAP_SIDE_END
 • LAP_PLACEMENT_END
 • LAP_LENGTH_END

Deze attributen zijn beschikbaar in zowel de regel REBAR als de regel SINGLE_REBAR in lijsten.

Update staafdatabasebestand

Lokaliseer de staafdatabase ( rebar_database.inp ) in uw omgeving om de nieuwe standaardeigenschappen voor overlappen en knikken te dekken:

 • Open uw omgeving rebar_database.inp en begin met het toevoegen van de waarden aan het bestand volgens de behoeften van uw gebied.
 • Voeg vijf kolommen aan het rechter uiteinde van elke rij toe. Gebruik tabs om de waarden van elkaar te onderscheiden. Zie de voorbeeldafbeelding hieronder.

De kolomtitels (bijvoorbeeld CrankSL ) zijn niet van belang. De waarden moeten in de juiste volgorde staan.

Afronding en tredeverloop in modelniveau-instellingen

Taak

Zoek uit wat de beste waarden in uw gebied voor de wapeningsinstellingen zijn. Lokaliseer ze in het bestand standard.opt van uw omgeving.

De bovenstaande waarden worden als volgt in het bestand gedefinieerd:

dia_option_settings.StepTaperingSingle 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingFree 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingIntermediate 0.000000
dia_option_settings.RoundingSingle 1.000000
dia_option_settings.RoundingFree 1.000000
dia_option_settings.RoundingIntermediate 1.000000
dia_option_settings.RoundingTypeSingle 1
dia_option_settings.RoundingTypeFree 1
dia_option_settings.RoundingTypeIntermediate 1
dia_option_settings.RoundupInSplitters 1.000000

U kunt ook de rest van de instellingen van de Wapening in het dialoogvenster Opties lokaliseren. Wijzig deze instellingen indien nodig in hetzelfde bestand:

dia_option_settings.ConcreteCoverTop 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverBottom 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverSides 25.000000
dia_option_settings.MinimumBarLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumLegLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumBarLengthType 0
dia_option_settings.MinimumLegLengthType 0

Besturingselementen voor afronding en tredeverloop toevoegen aan het niveau stavenset en eigenschapaanpasser

Taak

Standaardbestand stavenset bijwerken

Werk de standaardbestanden van de stavenset ( standard.rst , standard.rst.more en standard.rst.zones ) in uw omgeving als volgt bij:

 1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset > Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 2. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.
 3. Upload de zojuist gemaakte standaardbestanden opnieuw naar uw omgeving.

Standaardbestand eigenschapaanpasser bijwerken

Werk de standaardbestanden van de eigenschapaanpasser ( standard.rst_pm ) in uw omgeving als volgt bij:

 1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset.
 2. Maak een eigenschapaanpasser > Interrupt > Selecteer de eigenschapaanpasser > Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 3. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.
 4. Upload het zojuist gemaakte standaardbestand opnieuw naar uw omgeving.

Voor omgevingen die niet de map ..\common\inp volgen

Kopieer het bestand objects_length_adjustment.inp uit de map ..\common\inp en plaats het in uw omgevingsmap. Als u dit niet doet, werkt het automatisch toepassen van de stavenset niet.

IS_REBARSET_BAR

Als u oude wapeningsstaven van stavensetstaven wilt onderscheiden, is er nu een lijsttemplateattribuut dat u kunt gebruiken: IS_REBARSET_BAR. De waarde 1 is voor stavensetstaven, de waarde 0 is voor de oude staven. Dit attribuut is beschikbaar in de rijen REBAR en SINGLE_REBAR.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende