Release Notes voor de beheerder: Betoncomponenten

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Release Notes voor de beheerder: Betoncomponenten

Instortvoorzieningen (8)

Er zijn nu combinatieopties voor het ankertype op het tabblad Invoer.

Geautomatiseerde opmaakcomponenten voor wapening (51-57) en opmaak voor wapeningsstrengen (66)

 • In Omgedraaide T-ligger - Automatische wapening opmaak (52) , Ligger met oplegneus - Automatische wapening opmaak (53) , Rechthoekige ligger - automatische wapening opmaak (54) , L-wand - Automatische wapening opmaak (55) , Wand - Automatische wapening opmaak (56) en Opmaak wapeningsstreng (66) kunt u nu een extern CSV-bestand gebruiken voor het onbeperkt laden van strengstaven op het tabblad Strengpatroon en een strengcode op het tabblad Attributen definiëren.

L-wand - Automatische wapening opmaak (55)

 • U kunt nu een extern CSV-bestand voor lengtestaven laden om op het tabblad Lengtestaaf een onbeperkt aantal staven te definiëren.

 • U kunt nu de aansluitende stavenset op het tabblad Eindstaaf bepalen.

Automatische wapening opmaak - L-wand (55), Automatische wapening opmaak - Wand (56)

U kunt nu geavanceerde haakeigenschappen voor staafgroepen op de tabbladen Beugels (voor 55) en Beugels onder definiëren. De componenten zijn als gevolg van deze verbeteringen niet volledig compatibel met eerdere versies.

Balkwapening (63)

U kunt nu selecteren dat u extra koppelingen op het tabblad Parameters wilt maken en de minimale profiellengte wilt definiëren.

Strook wapening (75)

U kunt nu dubbele beugelstaven als een nieuw buigtype op het tabblad Beugels maken. U kunt de eindvormen van de dubbele beugelstaven (135°, 90° of overlappend) en de overlappingslengte definiëren. De instellingen van de dwarsdoorsnede bevinden zich nu op het tabblad Beugels en de buigrichting wordt als afbeeldingen weergegeven.

Kolomwapening (rond) (82)

U kunt nu geknikte wapeningsstaven aan zowel de boven- als onderzijde van de kolom maken. Voer de maatlijnen van de horizontale, de verticale en de schuine afstand op het tabblad Hoofdwapening in.

Rechthoekige kolomwapening (83)

 • U kunt het knikken van staven nu ook in de onderzijde van de kolom definiëren. De lengte van de knik kan nu met een schuine maatlijn worden gedefinieerd, als alternatief voor de verticale maatlijn.

 • U kunt nu selecteren of alle beugels als één enkele groep op het tabblad Spekhaken worden gemaakt.
 • U kunt nu openingen tussen de beugelgroepen definiëren op het tabblad Beugels.

Sparing met wapening (84)

 • U kunt nu een al bestaand gat wapenen en positieoffsets toepassen op een gat dat u maakt.

 • Er is een nieuw tabblad Toegevoegde staven met volledige controleopties voor staven, inclusief hun horizontale en verticale offsets.

Stekwapening fund. plaat (87)

Met het nieuwe tabblad Dekking onderzijde kunt u nu voor elke staafgroep een aparte unieke dikte voor de dekking aan de onderzijde instellen. De andere optie is om een algemene dikte voor de dekking aan de onderzijde voor alle hoekstaven en tussenstaven in te stellen.

Wapeningsmatten (89)

U kunt nu de beginpuntindex het genereren van de polygoon definiëren.

Gewapende betontrap (95)

Beugels en pinnen op het tabblad Staaf E kunnen een rechthoekige vorm hebben of ze kunnen parallel zijn aan de schuine rand van de trede (als helling is toegestaan).

Betonnen console (110)

 • U kunt nu een kolomuitsnijding maken die hellend rond een T-profiel is.
 • U kunt nu de standaard consoledikte van het hoofdonderdeel of van het aansluitende onderdeel selecteren.
 • U kunt nu definiëren of uitsnijdingen rondom buizen worden gemaakt met de optie Uitsnijdingen rondom buizen maken. U kunt dit op het tabblad Verbinding doen.
 • U kunt nu de offsets voor de buisprofielen in zowel de X- als de Y-richting op het tabblad Ankers definiëren.

 • U kunt nu de instelling Benen symmetrisch op het tabblad Stekanker gebruiken om te selecteren of de stekankers van de gebruikerscomponent van het type onderdeel symmetrisch moeten worden gemaakt.
 • Op tabblad Parameters kunt u nu extra aansluitende onderdelen vinden en uitsnijden via het zoeken van klassen of namen. U kunt ook de maximale breedte van het aansluitende onderdeel definiëren en dit naar deze breedte uitsnijden.

Betonligger-ligger (112)

 • Bij het definiëren van de neopreen kunt u nu op het tabblad Onderdelen selecteren of de neopreen passend is gemaakt om de uitsnijdingsruimte tussen het hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel te vullen of dat deze in een rechthoekige vorm wordt gemaakt.

 • U kunt nu op het tabblad Ankers selecteren of de buizen met het hoofdonderdeel of met de boven- of onderzijde van het aansluitende onderdeel worden uitgelijnd.

Automatische splitstool

U kunt nu de overlappingslengte instellen als een absolute waarde. U kunt nu de overlappingslengte als een afmeting opgeven.

Dubbele wandrand en sparingswapening

Er is een nieuwe offset C3 voor de dekkingsdikte op het tabblad Afbeelding.

Er zijn nieuwe opties toegevoegd voor rand- en sparingswapening (niet voor wapening en alleen het maken van beugels) op de tabbladen Wapening en Opening.

Netten

U kunt nu de minimumlengte van de hoofd- en verdeelwapening afzonderlijk bepalen.

Tools voor koppelmofwapening en eindanker

De componenten Koppelmof wapening en Anker staafuiteinde zijn gewijzigd zodat wanneer ze met stavensets worden gebruikt, de eindspecifieke UDA-waarden met eindaanpassers worden ingesteld. Voor stavensets worden de eigenschappen van de eindaanpasser, de extra fabricagelengte en de waarden van het schroefdraadtype van de eindaanpasser ingesteld (in plaats van gebruikersattribuutwaarden).

Als u het schroefdraadtype door koppelmof-/eindankercomponenten wilt laten bepalen, moet deze waarde aan het bestand RebarCoupler.Udas.dat worden toegevoegd.

Sandwichpaneel en holle wand

U kunt nu het tabblad Folie gebruiken om de verticale en/of horizontale splitsing van de folie te bepalen.

Wandopmaak

Bij het aanpassen van de inhoud van het tabblad UDA kunt u nu in het bestand WallLayout.Udas.dat definiëren dat de UDA-waarden van de layer niet zijn verwisseld wanneer de tool Verwisselaar wandopmaaklayer wordt gebruikt. U kunt dit doen door aan NoSwap het einde van de regel (vierde veld) toe te voegen: string comment j_comment NoSwap.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by wall layout component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 'float', 'option', 'integer' and 'string'
// compatible with the actual user defined attributes as specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute set for the layer part.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be a translatable label (albl_) or any text.
// Field 4: 'NoSwap' if you do not want the 'Wall layout layer swapper' to swap the values. 
// 
string comment j_comment NoSwap
string USER_FIELD_1 _user_field_1
string USER_FIELD_2 _user_field_2 
string USER_FIELD_3 _user_field_3
string USER_FIELD_4 _user_field_4
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende