Omgevings, bedrijfs- en projectinstellingen voor beheerders

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Omgevings, bedrijfs- en projectinstellingen voor beheerders

Omgevingsinstellingen

Algemene instellingen

Alle instellingen en bestanden die in alle omgevingen hetzelfde zijn, worden in de map \Tekla Structures\ <versie> \Environments\common opgeslagen. Bestanden en instellingen die specifieke voor een omgeving zijn, bevinden zich in aparte omgevingsmappen.

Het bestand env_global_default.ini bevindt zich ook in de map \common. Het bestand bepaalt de standaardinstellingen en het is het eerste bestand dat wordt gelezen. Andere initialisatiebestanden worden na dit bestand gelezen en als de andere bestanden dezelfde instellingen bevatten, overschrijven ze de vorige instellingen.

Landspecifieke instellingen

Landspecifieke instellingen bevinden zich in de omgevingenmappen en worden door uw lokale Trimble-kantoor/-leverancier gelokaliseerd. De mapstructuur van de omgevingen kan variëren, maar dezelfde soort instellingen bestaan. De instellingen die gelokaliseerd zijn, bevatten bijvoorbeeld de profielendatabase, de materialendatabase, lijsten, selectiefilters, aanzichtfilters, componenten en gebruikerscomponenten, macro's, gebruikersattributen en tekeningeninstellingen.

Bedrijfsinstellingen

Instellingen op bedrijfsniveau zijn hoofdzakelijk instellingen die voor alle projecten door het hele bedrijf worden gebruikt. Deze instellingen worden ingesteld met XS_SYSTEM en XS_FIRM.

Voor een groter bedrijf met dochterondernemingen kunnen de instellingen als volgt worden gebruikt:

 • XS_SYSTEM kan meerdere paden bevatten en verwijst naar algemene instellingen binnen het bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfslogo's, lijsten, printerinstellingen, tekeninginstellingen en templates zijn. Dit zijn instellingen die zelden wijzigen en op een server worden opgeslagen die voor allen beschikbaar is. Als het bedrijfslogo bijvoorbeeld wordt bijgewerkt, hoeft dit alleen op één plek te worden vervangen.
 • XS_FIRM verwijst naar de bedrijfsmap die door het bedrijf of een dochteronderneming is ingesteld. De map bevat alle bedrijfsinstellingen die op het specifieke kantoor worden gebruikt. Dit kunnen bijvoorbeeld logo's, tekeninginstellingen, templates, lijsten of printerinstellingen zijn.
 • XS_PROJECT verwijst naar de projectmap. De map bevat bijvoorbeeld projectinstellingen zoals logo's voor aannemers en fabrikanten of tekeninginstellingen.

Raadpleeg Zoekvolgorde voor mappen voor meer informatie over de zoekvolgorde van mappen.

U kunt in uw eigen netwerk ook online of offline bedrijfspecifieke verzamelingen van Tekla Warehouse gebruiken. Gebruik Trimble Identity voor het downloaden of installeren van de online verzamelingen. Raadpleeg ook Trimble Identity voor Tekla Online services.

De toegang tot de offline verzameling wordt beheerd met maprechten in uw netwerk en op het verzamelingsniveau in het bestand collections.json op de computer van elke gebruiker.

 "collections" 
"\\\\server-A\\company\\Tekla Structures collection" 
		

Het bestand collections.json kan met geselecteerde personen worden gedeeld door het naar de map C:\Users\Public\Documents\Tekla\Tekla Warehouse\ te kopiëren.

Modeltemplates

U kunt de gewenste instellingen in een model opslaan en het model als template voor het maken van nieuwe modellen gebruiken. Dit kan erg handig zijn als uw bedrijf verschillende soorten projecten heeft zoals parkeergarages, kantoorgebouwen, bruggen en industrieën.

Als u een modeltemplate maakt, begint u altijd met het maken van een nieuw leeg model. Dit komt doordat oude modellen die in live projecten zijn gebruikt niet volledig kunnen worden opgeschoond. Ze kunnen een overvloed aan gegevens bevatten waardoor de grootte van het model toeneemt, zelfs als u alle objecten en tekeningen uit het model verwijdert.

U maakt als volgt een modeltemplate:

 1. Maak een nieuw model en geef het een unieke naam.
 2. Voeg in het model de gewenste profielen, gebruikerscomponenten en andere benodigde items aan het model toe.
 3. Klik in het menu Bestand op Opslaan als > Opslaan als modeltemplate.
 4. Verplaats de hele modelmap naar de locatie waarnaar door de variabele XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY wordt verwezen. De variabele verwijst standaard naar de map \TeklaStructures\ <versie> \Environments\default\model_templates\.
 5. Open in de nieuwe modeltemplate het bestand TeklaStructuresModel.xml met een standaard teksteditor.
 6. Stel het element <IsTemplate> in op TRUE. De standaardwaarde is FALSE.
 7. Sla het bestand op.

U kunt ook in Tekla Warehouse naar modeltemplates zoeken. De afbeelding hieronder geeft een voorbeeld van een modeltemplate in Tekla Warehouse weer.

De knop In model invoegen installeert de modeltemplate rechtstreeks in de map waar door XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY naar wordt verwezen. U kunt de template direct gebruiken wanneer u een nieuw model maakt.

Note:

We raden u ten zeerste aan uw modeltemplates in de versie-upgrade van Tekla Structures bij te werken. Raadpleeg Release Notes voor de beheerder: Modeltemplates in versie-update voor gedetailleerdere informatie.

Lijsten en tekeningen aanpassen

Als uw bedrijf al grafische templates in de indeling DXF, DWG of DGN heeft, kunt u deze templates naar Tekla Structures -templates converteren. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over hoe u dit doet de informatie over AutoCAD- en Microstation-bestanden in de Help van de Template Editor.

Raadpleeg de Help van de Template Editor, Lijsten en Templates voor informatie over hoe u uw eigen templates en lijsten maakt.

Kloonstempels voor tekeningen

U moet het klonen van tekeningen overwegen indien het volgende van toepassing is:

 • Er bevinden zich meerdere vergelijkbare onderdelen, merken of betonelementen in het model.
 • U moet onderdeel-, merk- of betontekeningen van vergelijkbare onderdelen, merken of betonelementen maken.
 • Voor de tekeningen zijn veel handmatige bewerkingen nodig.

U kunt bijvoorbeeld een tekening voor één spant maken, de tekening bewerken en deze vervolgens voor vergelijkbare spanten klonen. Dan hoeft u alleen de gekloonde tekeningen waar de spanten verschillen te wijzigen.

De gekloonde tekening kan meer onderdelen bevatten dan de originele tekening. Onderdeeleigenschappen, labels, associatieve opmerkingen en verwante tekstobjecten worden gekloond van een vergelijkbaar onderdeel in de originele tekening.

Kloonstempels in de Tekeningendatabase

U kunt tekeningen klonen door de templates van de Tekeningendatabase te gebruiken. Een kloonstempel in de Tekeningendatabase kan ook in andere modellen worden gebruikt. Ze kunnen worden gebruikt in projecten die dezelfde soort tekeningen hebben.

U maakt als volgt kloonstempels:

 1. Selecteer een tekening in de Tekeningenlijst.
 2. Klik met de rechtermuisknop, selecteer Toevoegen aan tekeningendatabase en vul vervolgens de gewenste eigenschappen in.

De kloonstempel kunt u vinden onder Kloonstempels in de Tekeningendatabase. Als u kloonstempels in andere modellen wilt gebruiken, opent u de Tekeningendatabase in het model, klikt u op de knop op de werkbalk en voegt u het model toe waar de templates zijn opgeslagen.

Raadpleeg voor meer informatie over de Tekeningendatabase en kloontemplates Tekeningen maken in de Tekeningendatabase.

Projectinstellingen

Uw eigen componentenmap maken

Meestal worden slechts een paar verschillende verbindingen en componenten in een project gebruikt. Als u ervoor wilt zorgen dat iedereen in het project dezelfde componenten gebruikt en de componenten sneller vindt, raden we u aan een componentenmap voor uzelf te maken.

 1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. U maak als volgt een nieuwe groep voor het project: Klik met de rechtermuisknop in de database en selecteer Nieuwe groep.
 3. U voegt als volgt componenten aan de groep toe: Selecteer de componenten in de database, klik met de rechtermuisknop en selecteer Aan groep toevoegen. Selecteer vervolgens de groep waaraan de componenten worden toegevoegd. U kunt de geselecteerde componenten ook naar een andere groep slepen.
 4. U verbergt de groepen die u niet nodig hebt als volgt: Selecteer de groep, klik met de rechtermuisknop en selecteer Verberg/Toon.
Tip:

Gebruik in de database Applicaties en componenten de commando's in Toegang tot geavanceerde functies > Databasebeheer om databasedefinities te wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie Applications & components catalog for administrators en XS_​COMPONENT_​CATALOG_​ALLOW_​SYSTEM_​EDIT.

Raadpleeg voor meer informatie over de database Applicaties en componenten De database Applicaties en componenten gebruiken.

Projecteigenschappen definiëren

Projectinformatie is bijna altijd nodig tijdens een project. Definieer aan het begin van een project de projectgegevens zodat lijsten en tekeningen automatisch de juiste gegevens weergeven. U kunt de projecteigenschappen ook tijdens het project bijwerken.

 1. Klik in het menu Bestand op Projecteigenschappen.
 2. Selecteer Bewerken.
 3. Definieer de projecteigenschappen en klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

Templates en lijsten maken en wijzigen

U kunt bestaande lijsten en templates wijzigen of uw eigen templates maken door de Template Editor te gebruiken. Als u de Template Editor wilt openen, klikt u op Bestand > Editors > Template Editor of dubbelklikt u in een geopende tekening op een bestaande template om de tool te openen. Raadpleeg voor meer informatie Template Editor Gebruikershandleiding.

Als uw templates zich in een beveiligde map bevinden, zijn de templates alleen-lezen en kunt u een gewijzigde template niet in een beveiligde map opslaan. Voer in dat geval Tekla Structures als een beheerder uit.

Printers instellen

Tekla Structures gebruikt Windows-stuurprogramma's om afdrukgegevens rechtstreeks naar de interface van het Windows-afdrukapparaat te schrijven. U kunt tekeningen afdrukken als PDF-bestanden, als plotbestanden ( .plt ) voor het afdrukken met een printer/plotter opslaan of op een geselecteerde printer afdrukken. Als u naar verschillende papierformaten wilt afdrukken, moet u het bestand drawingsizes.dat wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie Configuratiebestanden die bij het afdrukken worden gebruikt. U kunt ook de lijndikte van de afgedrukte tekeningen wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie Naar een PDF-bestand, plotbestand of printer afdrukken en Lijndikte in tekeningen.

U kunt de manier waarop Tekla Structures de .pdf -bestanden en plotbestanden automatisch een naam geeft beïnvloeden door bepaalde tekeningtypespecifieke variabelen te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie Uitvoernamen van afdrukbestanden aanpassen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende