Tekla Structures-installatie voor beheerders

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tekla Structures-installatie voor beheerders

U kunt Tekla Structures op een werkstation installeren met de standaard installatiepakketten of door met MSI-pakketten uw eigen gecentraliseerde installatie te maken. U kunt Tekla Structures ook in een virtuele omgeving van Citrix uitvoeren.

Als u Tekla Structures wilt gebruiken, moet u ook een licentieserver installeren.

Installatievereisten

Trimble Identity

Tekla Online services gebruiken Trimble Identity voor identificatie. U kunt uw Trimble Identity met andere Trimble-services zoals Trimble Connect en SketchUp 3D Warehouse gebruiken.

Elke organisatie heeft ten minste één accountbeheerder die verantwoordelijk is voor het beheren van de organisatiegroep in Tekla Online services. Als beheerder beheert u de personen in uw organisatiegroep zodat deze toegang hebben tot de services die ze nodig hebben. Verschillende personen in uw organisatie kunnen beheerder zijn. De eerste gebruiker wordt uitgenodigd door een Trimble-vertegenwoordiger en die persoon is vervolgens desgewenst verantwoordelijk voor het toevoegen van andere gebruikers en beheerders.

Als beheerder bent u verantwoordelijk voor:

 • Werknemers uitnodigen bij de gebruikersgroep van uw organisatie om ze in het onderhoudscontract van uw organisatie op te nemen en ze toegang te verlenen tot de volgende services:
  • Tekla Model Sharing. U moet ook de afzonderlijke gebruikers kiezen die de Tekla Model Sharing -licenties van uw organisatie mogen gebruiken en de verloopdatum van de licenties bijhouden.
  • Tekla discussion forum.
  • Wat extra inhoud in Tekla User Assistance en Tekla Warehouse.
 • Personen uit de gebruikersgroep van uw organisatie verwijderen als ze niet meer tot uw organisatie behoren.

Raadpleeg voor meer informatie Trimble Identity voor Tekla Online services en Trimble Identities en Tekla Model Sharing-licenties.

Besturingssysteem en hardwareaanbevelingen

Tekla Structures kan op recente 64-bits Windows-besturingssystemen worden geïnstalleerd.

Als het besturingssysteem niet een van de ondersteunde versies van Windows is, wordt de installatie geannuleerd. De installatie vereist ook dat Microsoft .NET Framework 4.5.1 of nieuwer op de computer is geïnstalleerd. De installatie van .NET Framework 4.5.1 is opgenomen in het Tekla Structures -installatiepakket en het wordt indien nodig uitgevoerd.

Raadpleeg voor meer informatie over aanbevolen besturingssysteem en hardwarespecificaties Hardwareaanbevelingen Tekla Structures 2018.

Tekla Structures installeren

U kunt de software en omgevingen van Tekla Structures vanaf Tekla Downloads downloaden. Als u de nieuwste software in gebruik wilt hebben, raden we u aan het nieuwste Service Pack van Tekla Structures te installeren. Service Packs bevatten verbeteringen en oplossingen voor de nieuwste of een vorige hoofdversie of een vorig Service Pack van Tekla Structures. Service Packs zijn beschikbaar voor alle gebruikers met een geldig onderhoudscontract.

Note:

U moet Tekla Structures installeren met beheerdersrechten.

Als u een gecentraliseerde installatie gebruikt om Tekla Structures op de clientcomputers te installeren, hebben de eindgebruikers geen beheerdersrechten nodig.

De Tekla Structures -installatiewizard bevat gedetailleerde instructies over de installatie. Raadpleeg voor meer informatie ook Tekla Structures installeren.

Gecentraliseerde installatie van Tekla Structures

Het centraal installeren van Tekla Structures op het bedrijfsnetwerk bespaart in een groot bedrijf tijd als er veel Tekla Structures -gebruikers zijn.

Met de gecentraliseerde installatie kunt u de installatie van Tekla Structures geruisloos op de achtergrond uitvoeren waarbij gebruikers de dialoogvensters van de installatiewizard niet zien. Raadpleeg voor meer informatie over gecentraliseerde installatie Gecentraliseerde distributie van Tekla Structures 2018.

Installatie in een virtuele omgeving

U kunt Tekla Structures ook in een virtuele omgeving van Citrix uitvoeren. Met de applicatie en de bureaubladvirtualisatie kunnen gebruikers software van een Citrix-server op het netwerk uitvoeren zonder een lokaal geïnstalleerde Tekla Structures op hun werkstation. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over gevirtualiseerde installatie Tekla Structures gebruiken met applicatie- en desktopvirtualisatie.

De licentieserver installeren

FlexNet-licentiesysteem

Tekla Structures gebruikt een licentiesysteem dat FlexNet Publisher License Management (FlexNet) heet. Een systeem dat door Flexera Software wordt geleverd. Het FlexNet-licentiesysteem is op activering gebaseerd, wat betekent dat hardwarevergrendeling of wachtwoorden niet vereist zijn. In plaats daarvan wordt een netwerklicentiesysteem gebruikt waarbij de licentie op een licentieserver wordt opgeslagen.

Als u slechts één licentie van Tekla Structures gebruikt, kunt u de licentieserver op dezelfde computer installeren als Tekla Structures , waardoor de licentie op dit werkstation beschikbaar komt. In een omgeving met meerdere licenties en gebruikers installeert u de licentieserver in uw bedrijfsnetwerk, waardoor er al naar gelang de behoefte flexibeler en efficiënter gebruik van uw licenties mogelijk is.

Als een gebruiker Tekla Structures opstart, controleert het programma of er een licentie op de licentieserver beschikbaar is en gebruikt die licentie. Als de gebruiker Tekla Structures afsluit, komt de licentie beschikbaar voor andere gebruikers die met dezelfde licentieserver zijn verbonden. De gebruiker kan voor offline gebruik een licentie van de server lenen en deze vervolgens later teruggeven.

Als u wilt zien welke licentieserver u met uw huidige Tekla Structures -versie moet gebruiken, raadpleegt u De te gebruiken licentieserver.

In een op activering gebaseerd licentiesysteem moeten de volgende taken worden uitgevoerd voordat gebruikers Tekla Structures kunnen gaan gebruiken:

 • Een licentieserver op een computer installeren en configureren.
 • Sla het licentiecertificaat op en activeer de licenties.
 • Verbindt elke clientcomputer met Tekla Structures met de licentieserver.
Note:

Bewaar back-ups van uw licenties op een veilige plek.

Raadpleeg voor meer informatie Tekla Structures-licentiesysteem.

Besturingssysteem

De server die als de Tekla Structures -licentieserver wordt gebruikt, hoeft niet erg efficiënt te zijn of maximale prestatiemogelijkheden te hebben. Het is echter belangrijk om te zorgen en dat de serverhardware betrouwbaar is en het serversysteem zorgvuldig wordt onderhouden. Raadpleeg Hardwareaanbevelingen Tekla Structures 2018 voor informatie over besturingssystemen en platformen voor virtuele machines.

Raadpleeg Tekla Structures-licentieserver installeren en Controlelijst voor de Tekla Structures-licentieserverbeheerder voor meer gedetailleerde informatie over hoe de licentieserver moet worden ingesteld.

In de documenten die bij de installatie en in Tekla Downloads worden geleverd, kunt u handige informatie over het FlexNet-systeem vinden. De volgende introducties zijn beschikbaar:

 • De beheerdershandboeken van het FlexNet-licentiesysteem van Flexera Software zijn algemene handleidingen die bijvoorbeeld instructies voor het maken van gebruikersgroepen en het beheren van toegangsrechten bevatten.
  • C:\TeklaStructures\License\Server\fnp_LicAdmin.pdf
  • C:\TeklaStructures\License\Server\LicenseAdministration.pdf

Meerdere licentieservers in één bedrijf gebruiken

U wilt uw licentiepool mogelijk over meerdere servers in uw bedrijf verspreiden. U kunt in veel steden kantoren hebben waarbij elk kantoor een eigen licentieserver heeft of u wilt de licentiepool mogelijk eenvoudigweg verdelen als er uitvaltijd van de server is.

U kunt bijvoorbeeld uw totale licentierechten over meerdere servers verdelen door eenvoudigweg één helft van uw licenties op de ene server en de andere helft van de licenties op een andere server te activeren. Als er een onderhoudsonderbreking op een van de servers is, kunt u op deze manier uw gebruikers aanraden de licentie van de andere server te halen.

U kunt Tekla Structures ook zo configureren dat licenties van meerdere servers worden gecontroleerd:

 1. Open in Tekla Structures een model en klik op Bestand > Instellingen > Licentieserver wijzigen.
 2. Geef in het vak Server adres de port@host-adressen van de licentieservers gescheiden door een puntkomma (;) op.
 3. Klik op OK.

  De updates vinden de volgende keer dat u Tekla Structures start plaats.

Note:

Het definiëren van meerdere licentieservers kan het opstarten van Tekla Structures vertragen. Daarom raden we niet aan in het dialoogvenster Verbinden met licentieserver meer dan twee servers te definiëren.

Licentiegebruik controleren

U kunt het gebruik van Tekla Structures in uw bedrijf controleren op de basis van de licentiegegevens. De tool voor het controleren van het licentiegebruik heet LMTOOLS en wordt met de licentieserver van Tekla Structures geleverd. Het gebied met licentieserverstatistieken op het tabblad Statistisch geeft informatie over het licentiegebruik weer. Raadpleeg voor meer informatie Opties en instellingen voor de Tekla Structures License Administration Tool.

Als u wilt bekijken welke licenties momenteel in gebruik zijn, moet u beheerdersrechten hebben en de volgende stappen op uw licentieserver uitvoeren:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar  Tekla Structures Licensing > LMTOOLS  via het menu  Start  of het  Startscherm
 2. Definieer op het tabblad Utilities welke licentieserver u wilt controleren. Voer tekla in het vak Vendor Name en uw definitie van de port@hostname van de licentieserver in het vak Pad in.
 3. Klik op Override Path.
 4. Klik op het tabblad Server Status op Perform Status Enquiry. U ontvangt nu een lijst met hoeveel licenties en welke configuraties op de server zijn geactiveerd en hoeveel van de licenties op het moment van aanvraag in gebruik zijn.

De functionaliteit van de statusaanvraag gebruikt afkortingen van Tekla Structures -configuraties. U kunt de omschrijving van de afkortingen in uw licentiecertificaat of in de Tekla Structures License Administration Tool vinden.

Raadpleeg LMTOOLS-opties en -instellingen die bij Tekla Structures-licentieverlening worden gebruikt voor een uitvoerige omschrijving van de syntaxis van de statusaanvraag.

Tekla Structures multi-user server

Met de multi-user modus hebben meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang tot hetzelfde model. De multi-user modus is geschikt voor lokale teams met projecten waar de teamleden op dezelfde locatie werken en niet noodzakelijkerwijs een internetverbinding hebben.

Als uw bedrijf aan externe projecten deelneemt of wanneer meer dan één gebruiker in het bedrijf aan hetzelfde model op verschillende locaties werkt, raden we u aan Tekla Model Sharing in plaats daarvan te gebruiken. Met Tekla Model Sharing kunnen de gebruikers in uw bedrijf offline en met hoge prestaties aan hetzelfde gedeelde model werken en de wijzigingen met andere teamleden synchroniseren, zelfs in een netwerk met een lage snelheid. Tekla Model Sharing vereist een apart abonnement. U kunt de gedeelde modellen van uw bedrijf met Management Console voor Tekla Model Sharing weergeven en beheren.

Het multi-user model bestaat uit een enkel hoofdmodel. Elke gebruiker heeft toegang tot dit model en kan een lokale weergave van het model openen. De lokale weergave wordt een werkmodel genoemd. Wijzigingen die een gebruiker in het werkmodel aanbrengt zijn lokaal en niet zichtbaar voor andere gebruikers totdat het werkmodel in het hoofdmodel wordt opgeslagen. Het multi-user system kan verschillende clientcomputers bevatten, waarbij gebruikers aan hun werkmodellen werken. Het hoofdmodel kan zich overal in het netwerk bevinden, inclusief op een van de clientcomputers.

Een multi-user-systeem Tekla Structures wordt uitgevoerd op het interne netwerk van uw organisatie met standaard TCP/IP-netwerken en bestaat uit:

 • De multi-user servercomputer van Tekla Structures waarop xs_server.exe wordt uitgevoerd (opgestart door het hulpprogramma AlwaysUp )
 • Een bestandsservercomputer met het hoofdmodel
 • Clientcomputers waarop Tekla Structures wordt uitgevoerd

De onderstaande afbeelding geeft een mogelijke configuratie van het multi-user systeem weer.

De multi-user server is een aparte installatie die in Tekla Downloads beschikbaar is.

Raadpleeg Multi-user systeem voor instructies over hoe u de multi-user server moet installeren en hoe de multi-user server als een service kunt uitvoeren.

Note:

Als meerdere gebruikers op verschillende locaties en op verschillende tijden binnen hetzelfde model werken, gebruikt u Tekla Model Sharing in plaats van de multi-user modus.

.tsep-pakketten installeren

Tekla Structures -extensiepakketten, .tsep -pakketten zijn Tekla Structures -extensies of installatieprogramma's van extra omgevingsinhoud. .tsep -pakketten zijn voor downloaden beschikbaar in Tekla Warehouse.

U kunt .tsep -pakketten op drie verschillende manieren installeren.

Rechtstreekse installatie

 1. Dubbelklik op het .tsep -installatieprogramma dat u hebt gedownload.
 2. Het dialoogvenster Tekla Structures-extensiebeheer wordt geopend met de naam van de extensie die geïnstalleerd gaat worden.

  De .tsep -installatieprogramma's worden standaard geopend met Tekla Structures-extensiebeheer. Soms worden de .tsep -installatieprogramma's rechtstreeks van Tekla Warehouse uitgevoerd met de optie In model invoegen.

 3. Selecteer de Tekla Structures -versies waarin u wilt importeren en klik op de knop Importeren. De volgende keer dat u Tekla Structures start, wordt de extensie automatisch geïnstalleerd en wordt deze getoond in Tekla Structures-extensiebeheer.
Note:

Als het .tsep -installatieprogramma niet is ingesteld om standaard met Tekla Structures-extensiebeheer te worden geopend, kunt u dit handmatig instellen. Klik met de rechtermuisknop op het .tsep -installatieprogramma en selecteer Eigenschappen. In Wordt geopend met selecteert u Wijzigen en blader naar TsepFileDispatcherLauncher.

Installatie in Tekla Structures -extensiebeheer

U kunt een .tsep -installatieprogramma ook vanuit Tekla Structures-extensiebeheer in Tekla Structures installeren.

 1. Klik in de database Applicaties en componenten op > Extensies beheren > Extensiebeheer om Tekla Structures-extensiebeheer te openen.
 2. Klik op Importeren en blader naar het .tsep -installatieprogramma dat u wilt installeren.
 3. Klik op Openen.

  De geïmporteerde .tsep is de volgende keer dat u Tekla Structures start geïnstalleerd. Het wordt weergegeven in Tekla Structures-extensiebeheer en is klaar voor gebruik in de database Applicaties en componenten.

Gecentraliseerde installatie

U kunt centraal een batch met .tsep -installatieprogramma's op bedrijfswerkstations installeren. Deze methode is bedoeld voor systeembeheerders.

De .tsep -installatieprogramma's die op installatie wachten, worden standaard opgeslagen in \ProgramData\Tekla Structures\ <versie> \Extensions\To be installed. Als u centraal wilt installeren, moet u de .tsep -installatieprogramma's naar de map %XSDATADIR%\Extensions\To be installed kopiëren. Maak de map \To be installed als deze nog niet bestaat.

Wanneer Tekla Structures start, worden de beschikbare .tsep -installatieprogramma's van de map \To be installed gecontroleerd en worden deze automatisch geïnstalleerd. Als er een oudere versie van hetzelfde extensiepakket is, wordt het verwijderd voordat de nieuwe versie wordt geïnstalleerd. De installatie wordt geannuleerd als dezelfde of een nieuwere versie al is geïnstalleerd.

 • De geïnstalleerde .tsep -installatieprogramma's wordt opgeslagen in de map %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • Ongeldige .tsep -installatieprogramma's worden verwijderd en naar de map %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations verplaatst.
 • Geannuleerde .tsep -installatieprogramma's worden opgeslagen in %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Installatieprogramma's .tsep kopiëren

We raden u aan ROBOCOPY vanaf de opdrachtprompt ( cmd.exe ) te gebruiken om de .tsep -installatieprogramma's te kopiëren. Meer informatie over ROBOCOPY kunt u bijvoorbeeld op de website van Microsoft vinden.

De basissyntaxis voor ROBOCOPY is: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

U kopieert .tsep -installatieprogramma's bijvoorbeeld als volgt:
robocopy "\\Server1\prod\TeklaStructures\2017\Environments_TSEP" "C:\ProgramData\Tekla Structures\2017\Extensions\To be installed" *.tsep
Dit commando haalt alle .tsep -installatieprogramma's van de netwerkmap \Server1 en kopieert ze naar de map \To be installed van de lokale gebruiker.

Gecentraliseerd ongedaan maken van de installatie

U kunt de installatie van .tsep -pakketten in batches ongedaan maken door een leeg bestand zonder een extensie met de naam RemoveExtensionOnStartup in \ProgramData\Tekla Structures\ <versie> \Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled] te maken. De extensies worden de volgende keer dat Tekla Structures wordt gestart verwijderd.

Een upgrade van Tekla Structures uitvoeren

U kunt behalve de bestaande installatie Service Packs van Tekla Structures installeren. U kunt naar nieuwe Service Packs bijwerken zonder bestaande licenties bij te werken. Een nieuwe Tekla Structures -versie wordt als afzonderlijk exemplaar geïnstalleerd en kan op hetzelfde werkstation naast andere Tekla Structures -versies bestaan. Een update naar een nieuwe versie vereist dat u ook uw licenties bijwerkt, omdat de licenties een hoogste toegestane versie hebben.

Als er op uw computer al een oudere versie van Tekla Structures is geïnstalleerd, kunt u de Wizard Migratie gebruiken om de persoonlijke instellingen naar de nieuwe versie te kopiëren. Met de Wizard Migratie kunt u ervoor kiezen om enkele van de volgende instellingen en waarden te kopiëren:

 • user.ini -bestand
 • Registerwaarden zoals:
  • Werkbalken
  • Dialoogvensters
  • Algemene opties

Als u Tekla Structures aanpast (bijvoorbeeld tekening- of lijsttemplates, of waarden en databasevermeldingen toevoegt of wijzigt), raden wij u ten zeerste aan project- en bedrijfsmappen voor aangepaste bestanden te maken. Dit is een handig als u de bestanden wilt opslaan voor toekomstig gebruik of als u deze wilt behouden wanneer u een nieuwe versie installeert.

Tekla Structures vervangt geen bestanden in project- en bedrijfsmappen wanneer u een nieuwe versie installeert. U kunt uw aangepaste bestanden behouden zonder dat u hoeft te kopiëren en plakken of vanuit eerdere versies hoeft te exporteren en importeren. Dit maakt het upgraden sneller en eenvoudiger. Als u eerdere Tekla Structures -versies hebt aangepast zonder bedrijfs- of projectmappen te gebruiken, moet u de aangepaste gegevens naar de volgende Tekla Structures -versie overbrengen.

Voordat u een nieuwe Tekla Structures -versie gaat gebruiken, moet u altijd testen of de oude bedrijfsinstellingen werken.

Tip:

Als u de instellingen later wilt kopiëren, kunt u de wizard Migratie handmatig starten door in de map \Tekla Structures\ <versie> \nt\bin\applications\Tekla\Migrations op MigrationWizard.exe te dubbelklikken. U kunt de versie vanwaar de instellingen zijn gekopieerd en de versie waar de instellingen naartoe zijn gekopieerd selecteren.

Mapstructuur

Mapstructuur op lokale computer

Raadpleeg Installatiemappen van Tekla Structures voor informatie over hoe de mapstructuur op de lokale computer wordt ingesteld.

Bedrijfsmapstructuur

We raden u aan een centrale bestandsmap voor het opslaan van de modellen en installatiebestanden voor de bedrijfspecifieke instellingen en de projectspecifieke instellingen te gebruiken. Tekla Structures leest dan de instellingen van de centrale bestandsserver. Bij het upgraden naar een nieuwe Tekla Structures -versie of het bijwerken van het bedrijfslogo hoeven de bestanden bijvoorbeeld slechts op één plek te worden vervangen. Zo is het maken van back-ups en het upgraden eenvoudiger.

Raadpleeg voor meer informatie Project- en bedrijfsmappen maken.

Back-up

Net zoals alle waardevolle gegevens en het werk dat uw bedrijf opslaat is het ook van belang om back-ups van de modelmappen en bedrijfs- en projectinstellingen te maken. Als uw bedrijf een systeem heeft om geplande automatische back-ups te maken, moet u in uw systeem plannen om 's nachts buiten werktijden de back-ups te maken zodat mogelijke conflicten in het model kunnen worden voorkomen. Vergeet niet om ook een back-up van de licentierechten te maken.

Virusbeveiliging

Antivirussoftware heeft soms problemen bij het opslaan van modellen en tekeningen naar de modelmap veroorzaakt. Deze problemen kunnen met name voorkomen als u uw model op een netwerkstation hebt opgeslagen. We raden u ten zeerste aan om Tekla Structures aan de veilige lijst van uw antivirussysteem toe te voegen en uw antivirussoftware zo in te stellen dat de acties in uw modelmap niet worden geblokkeerd of gescand.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende