Zoekvolgorde voor mappen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Zoekvolgorde voor mappen

Wanneer u een model opent, zoekt Tekla Structures de gekoppelde bestanden in specifieke mappen in een ingestelde volgorde.

Het is belangrijk dat u bestanden in de juiste mappen houdt. Wanneer Tekla Structures de gekoppelde bestanden heeft gevonden, wordt het zoeken gestopt. Dat betekent dat bestanden met dezelfde naam, die zich verderop in de zoekvolgorde bevinden, worden genegeerd.

De zoekvolgorde voor mappen is als volgt:

Map

Gedefinieerd door

Huidige model

Het geopende model

Project

Variabele XS_​PROJECT

Bedrijf

Variabele XS_​FIRM

Systeem

Variabele XS_​SYSTEM

Tekla Structures zoekt bepaalde bestanden niet in deze volgorde. De uitzonderingen worden hieronder weergegeven.

De uitzonderingen zijn:

Bestand (type)

Zoekvolgorde

objects.inp

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Systeemmap ( XS_SYSTEM )

 • Inp-map ( XS_​INP )

privileges.inp

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Systeemmap ( XS_SYSTEM )

 • Inp-map ( XS_INP )

.dat-bestanden

Systeemmap ( XS_SYSTEM )

Templates

Databases

Profiel , bout , materiaal en wapeningsstaafdatabases:

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Map aangegeven door de variabele XS_​PROFDB.

Vormendatabase :

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Systeemmap ( XS_SYSTEM )

 • Map aangegeven door de variabele XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH.

Printerdatabase :

 • Modelmap

 • Projectmap ( XS_PROJECT )

 • Bedrijfsmap ( XS_FIRM )

 • Map aangegeven door de variabele XS_​DRIVER.

Attentie:

Sla aangepaste bestanden niet op in de systeemmap. Op die manier voorkomt u problemen en veel overbodig werk als u upgrade naar een nieuwere versie van de software.

Was this helpful?
Vorige
Volgende