Inhoudstypen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Inhoudstypen

Als u een nieuwe rij in de template maakt, moet u een inhoudstype selecteren voor de rij. Als u bijvoorbeeld een rij en vervolgens een waardeveld toevoegt, vraagt de Template Editor om het inhoudstype. Het inhoudstype bepaalt welke templateattributen u kunt gebruiken in die rij.

De beschikbare inhoudstypen zijn:

Inhoudstype

Beschrijving

ANTIMATERIAL

Hiermee worden lijsten van gaten en uitsparingen gemaakt of onderdelen als resultaat van een uitsnijding verwijderd.

In de Template Editor zijn dezelfde attributen die voor PART beschikbaar zijn ook beschikbaar voor ANTIMATERIAL. Alleen de attributen die handig zijn om met ANTIMATERIAL te gebruiken, worden echter weergegeven, inclusief NAME , LENGTH , WIDTH , HEIGHT , AREA , PROFILE en NUMBER en gebruikersattributen.

ASSEMBLY

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten met merken en losse onderdelen. Alle merken met de geselecteerde onderdelen en bouten worden in de lijst opgenomen.

BOLT

Wordt gebruikt voor het genereren van boutenlijsten. Alle bouten verbonden aan de geselecteerde onderdelen worden opgenomen.

CAST_UNIT

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van betonnen onderdelen.

CHAMFER

Wordt gebruikt om lijsten van de lengte van de afschuiningen te maken.

COMMENT

Wordt gebruikt voor het genereren van lege rows of rows die alleen tekstuele gegevens of regels bevatten op een willekeurige plek in een stempel.

CONNECTION

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van verbindingen.

DRAWING

Wordt gebruikt voor het genereren van tekeningenlijsten zonder revisiegegevens. U kunt deze gebruiken voor rapporten en de daarin opgenomen tekeningen.

HIERARCHIC_OBJECT

Wordt gebruikt om lijsten van verschillende typen hiërarchieën te maken. Geeft bijvoorbeeld hiërarchische objecten in de Organisator weer.

HISTORY

Wordt gebruikt om historische informatie van het model op te vragen. U kunt dit inhoudtype gebruiken met de rijen PART , REBAR , CONNECTION en DRAWING.

De volgende template-attributen kunnen worden gebruikt met dit inhoudtype:

  • TYPE : het type van de historische actie, bijvoorbeeld bijwerken of nummeren.

  • USER : de gebruiker die de wijziging heeft doorgevoerd.

  • TIME : de tijd waarop de wijziging is gemaakt.

  • COMMENT : de opmerking die de gebruiker heeft ingevoerd bij het klikken op Bewaar.

  • REVISION_CODE : de revisiecode die de gebruiker heeft ingevoerd bij het klikken op Bewaar.

HOLE

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van gaten.

LOAD

Wordt gebruikt om lijsten van lasten te maken.

LOADGROUP

Wordt gebruikt om lijsten van groepen lasten te maken.

MESH

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van netten.

NUT

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van moeren. In de lijst worden alle moeren voor bouten behorend bij de geselecteerde onderdelen opgenomen.

PART

Wordt gebruikt om lijsten van onderdelen te maken.

POUR_BREAK

Wordt gebruikt om lijsten van stortnaden te maken.

POUR_OBJECT

Wordt gebruikt om lijsten van stortobjecten te maken.

POUR_UNIT

Wordt gebruikt om lijsten met storteenheden te maken.

REBAR

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van wapeningsstaven.

REFERENCE_MODEL

Wordt gebruikt om de referentiemodellen weer te geven.

REFERENCE_OBJECT

Wordt gebruikt om de referentiemodelobjecten in een referentiemodel weer te geven.

Alleen referentiemodelobjecten die gebruikersattributen hebben, worden weergegeven in lijsten.

REFERENCE_ASSEMBLY

Wordt gebruikt om de referentiemerken in een referentiemodel weer te geven.

REVISION

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van revisielabels.

SIMILAR_ASSEMBLY

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van gelijksoortige onderdelen.

Als u dit inhoudstype wilt gebruiken, moet u een lege ASSEMBLY -, PART - of CAST_UNIT -rij, die is verborgen in de uitvoerrij, hebben in de rijhiërarchie boven de rij met het inhoudstype SIMILAR_* :

U kunt geen rijen in de rijhiërarchie hebben onder de rij met inhoudstype SIMILAR_*.

Opmerking: Wordt in tekeningen gebruikt om vergelijkbare objectgegevens van het model te verzamelen. De overige attribuutgegevens worden verzameld van zichtbare tekeningobjecten.

SIMILAR_CAST_UNIT

SIMILAR_PART

SINGLE_REBAR

Wordt gebruikt om lijsten te maken van afzonderlijke staven in groepen wapeningsstaven.

U kunt hiermee bijvoorbeeld de lengten van de afzonderlijke staven in tapstoelopende wapeningsstaafgroepen ophalen.

SINGLE_REBAR werkt voor staafsets op dezelfde manier als REBAR.

SINGLE_STRAND

Wordt gebruikt om lijsten te maken van afzonderlijke voorgespannen wapeningsstrengen.

STRAND

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van voorgespannen strengen.

STUD

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van deuvels.

SURFACE

Wordt gebruikt om lijsten van oppervlakken te maken.

SURFACING

Wordt gebruikt om lijsten van oppervlakten te maken.

SUMMARY

Wordt gebruikt om een overzicht te geven van de rij of rijen boven SUMMARY in de hiërarchie.

Met PART - SUMMARY geeft u bijvoorbeeld een overzicht van de inhoud van de rijen PART.

TASK

Wordt gebruikt om lijsten van taken te maken.

WASHER

Wordt gebruikt voor het genereren van lijsten van ringen. In de lijst worden alle ringen voor bouten behorend bij de geselecteerde onderdelen opgenomen.

WELD

Wordt gebruikt om lijsten van lassen te maken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende