Objecten selecteren om via GUID's in een lijst te kunnen opnemen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Objecten selecteren om via GUID's in een lijst te kunnen opnemen

U kunt in lijsten op te nemen objecten selecteren door hun GUID's (Globale Unieke Identificaties) te gebruiken.

 1. Maak een template die wordt gebruikt voor het maken van de lijst.
  1. Klik in het menu Bestand op Editors > Template Editor .
  2. Klik in de Template Editor op Bestand > Nieuw .
  3. Selecteer Tekstuele template en klik op OK.
  4. Voeg een row voor de GUID toe.
   • Klik op Invoegen > Component > Row .

    Selecteer een inhoudstype voor de rij en klik op OK.

   • Klik op Invoegen > Tekst en voer de tekst guid: , Guid: of GUID: in. Klik op OK.

    Hierdoor kunt u objecten in het model selecteren.

   • Klik op Invoegen > Waarde Veld . Klik op een punt om de locatie van het veld binnen de rij te definiëren. Het dialoogvenster Selecteer attribuut wordt geopend en u wordt gevraagd een attribuut voor het waardeveld te selecteren.

    Selecteer het attribuut GUID en klik op OK.

  5. Voeg het benodigde aantal overige rows in de template toe.
  6. Klik op Bestand > Opslaan als .

   Voer een naam voor de template in en blader naar de map ..\environment\<your_environment>\template. Gebruik de bestandsextensie .rpt.

 2. Maak een lijst op basis van de lijsttemplate die u hebt opgeslagen.
  1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Lijsten.
  2. Selecteer de tekstuele template die u hebt gemaakt in de lijst.
  3. Klik op Maak van alle.

   Tekla Structures geeft de lijst weer.

 3. Klik op een rij die een GUID-nummer in de lijst bevat.

  In Tekla Structures wordt het corresponderende object in het actieve modelvenster geselecteerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende