Lijsten

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Lijsten

U kunt lijsten maken van de informatie die in modellen is opgeslagen. Dit kunnen bijvoorbeeld lijsten met tekeningen, bouten en onderdelen zijn. Tekla Structures maakt lijsten direct vanuit de modeldatabase zodat de informatie altijd nauwkeurig is. Lijsten kunnen informatie bevatten over geselecteerde onderdelen of over het gehele model.

Tekla Structures bevat een groot aantal tekstuele standaardtemplates. Met de Template Editor kunt u de bestaande tekstuele templates wijzigen of nieuwe templates maken.

De lijsten worden niet automatisch bijgewerkt wanneer het model wordt gewijzigd. U moet de lijsten opnieuw maken.

De lijsttemplates bevinden zich standaard in de map ..\ProgramData\Tekla Structures\<versie>\environments\<omgeving>\system en in ..\ProgramData\Tekla Structures\<versie>\environments\<omgeving>\system\steel. Lijsttemplates hebben de bestandsextensie .rpt.

Voorbeeld

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van templates de Template Editor Gebruikershandleiding of de Help van de Template Editor. Als u de Help wilt openen, opent u de Template Editor en klikt u op Help > Inhoud.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende