Sequencer

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Sequencer

Met de tool Sequencer kunt u volgorden benoemen en oplopende nummers aan onderdelen toewijzen.

U kunt meerdere volgorden maken voor verschillende doeleinden en een onderdeel kan bij meerdere volgorden horen. U kunt bijvoorbeeld door montagevolgorden te maken de volgorde definiëren waarin onderdelen moeten worden gemonteerd.

De Sequencer wijst voordat u begint een volgnummer aan een gebruikersattribuut van een onderdeel toe. De volgordenaam die u invoert in het dialoogvenster Sequencer eigenschappen invoert, is de naam van het gebruikersattribuut dat in het bestand objects.inp is gedefinieerd.

Beperkingen

De Sequencer werkt niet voor objecten die zich binnen een referentiemodel bevinden.

Een volgorde maken

Met de tool Sequencer kunt u volgnummers aan onderdelen toewijzen. Als u de volgnummers achteraf wilt weergeven en wijzigen, moet u eerst een gebruikersattribuut maken waaraan u volgnummers toewijst.

 1. Maak een gebruikersattribuut waaraan u volgnummers toewijst.
  1. Open het bestand objects.inp in een standaardteksteditor.
  2. Voeg in de sectie Part attributes een nieuw gebruikersattribuut toe.

   value_type moet integer zijn en field_format moet %d zijn.

   Bijvoorbeeld:

   attribute("MY_INFO_1", "My Info 1", integer, "%d", no, none, "0.0", "0.0")

  3. Sla het bestand op.
  4. Start Tekla Structures opnieuw op.
 2. Klik op het tabblad Beheren op Sequencer.
 3. Voer een naam in voor de volgorde. Gebruik precies dezelfde naam als in het bestand objects.inp.

  Bijvoorbeeld: MY_INFO_1.

 4. Klik op Toepassen.
 5. Selecteer de onderdelen die u in de reeks wilt opnemen.

  Het eerste onderdeel krijgt volgnummer 1, het tweede onderdeel nummer 2 enzovoort.

  Als u een onderdeel selecteert dat al in de volgorde is opgenomen, vraagt Tekla Structures of u het bestaande nummer wilt overschrijven. Als u op Ja klikt, geeft Tekla Structures het eerstvolgende beschikbare nummer aan het onderdeel.

 6. Als u klaar bent met het toevoegen van onderdelen aan de reeks, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Interrupt of drukt u op Esc.

Onderdelen aan een volgorde toevoegen

U kunt nieuwe onderdelen aan het einde van een bestaande volgorde toevoegen. Als de reeks wijzigt, moet u de hele reeks opnieuw definiëren.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Sequencer.
 2. Selecteer een reeksnaam in de lijst.
 3. Klik op OK of Toepassen.
 4. Selecteer de onderdelen die u wilt toevoegen aan de reeks.
 5. Als u klaar bent met het toevoegen van onderdelen aan de reeks, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Interrupt of drukt u op Esc.

De volgorde van een onderdeel controleren

U kunt de naam van de volgorde en het nummer van een onderdeel weergeven met het commando Informatie object.

 1. Klik op het lint op Informatie object .
 2. Selecteer een onderdeel.

  In Tekla Structures worden de eigenschappen van het onderdeel weergegeven. De naam van de volgorde en het nummer van de volgorde worden weergegeven bij Meer. Bijvoorbeeld:

Het volgnummer van een onderdeel wijzigen

Wijzig een volgnummer dat aan een onderdeel is toegewezen met de tool Sequencer.

Wijs, voordat u begint, een volgnummer toe aan een gebruikersattribuut van een onderdeel.

 1. Dubbelklik op een onderdeel om de onderdeeleigenschappen in het eigenschappenpaneel te openen.
 2. Klik op Meer.

  Het huidige volgnummer wordt weergegeven naast het gebruikersattribuut waaraan u het volgnummer hebt toegewezen. Bijvoorbeeld: MY_INFO_1.

 3. Wijzig het volgnummer.
 4. Klik op Wijzig.

Een volgorde verwijderen

Verwijder een gemaakte volgorde met de tool Sequencer.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Sequencer.
 2. Selecteer een reeksnaam in de lijst.
 3. Klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende