Problemen bij Tekla Structures-licentieverlening: Foutcodes en hun beschrijvingen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemen bij Tekla Structures-licentieverlening: Foutcodes en hun beschrijvingen

Fout 6

Probleem: License library initialization failed with error: Initialisatiefout van de activeringsdatabase #6. Neem contact op met de leverancier om het probleem op te lossen.

Oorzaak: De installatiemap van de Tekla Structures -licentieserver bevat .dll -bestanden die van de vorige Tekla Structures -licentieserverversie zijn.

Oplossing: U lost het probleem als volgt op:

 1. Sluit de Tekla Structures License Administration Tool en stop de Tekla Structures -licentieserver in de LMTOOLS door op Stop Server op het tabblad Start/Stop/Reread te klikken.
 2. Alle bestaande Tekla Structures -licentieserverinstallaties verwijderen.
 3. Als de installatiemap van de Tekla Structures -licentieserver .dll -bestanden bevat, verwijdert u de bestanden handmatig.
 4. U kunt nu de Tekla Structures -licentieserver in dezelfde map installeren waar de verwijderde versie zich bevond.

Raadpleeg voor meer informatie over de licentieserver Tekla Structures-licentieserver installeren

Opmerking:

Deactivering is in dit geval niet nodig. De licenties worden in een specifieke Flexera Software-locatie buiten de installatiemap van de Tekla Structures -licentieserver bewaard.

Fout 20

Probleem: Fout 20: The licensing service is not installed.

Oorzaak: De fout komt voor wanneer u de Tekla Structures License Administration Tool start of wanneer u de opdrachtregeltool serveractutil.exe probeert uit te voeren.

Oplossing: Als u de optie Handmatig voor de installatie van de Tekla Structures -licentieserver hebt geselecteerd, moet u de FLEXnet-licentieservice handmatig installeren:

 1. Als er een andere licentieservice van FlexNet op uw server wordt uitgevoerd, dient u deze af te sluiten voordat u de commando´s invoert.
 2. Ga naar het menu Start of het Startscherm (afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem) en open de Opdrachtprompt als een beheerder.
 3. Voer de volgende commando´s in de opdrachtprompt in:

  cd /D full_path_to_installation_directory

  Als u de Tekla Structures -licentieserver bijvoorbeeld in de standaardmap installeert, moet u cd /D C:\TeklaStructures\License\Server invoeren.

  installanchorservice.exe

Fout 109

Probleem: Er zijn geen geactiveerde licenties terug te geven. Een ander programma heeft de geactiveerde licentierechten mogelijk gelijktijdig gewijzigd. (109) Kan niet teruggeven omdat er zich geen licenties in Trusted Storage (vertrouwde opslag) bevinden.

Oorzaak: De vertrouwde opslag is gewijzigd, waarschijnlijk door een ander programma.

De rode vertrouwensstatus Restore ( R ) van uw licentie is niet-vertrouwd. De licentie is beschadigd waardoor deze niet kan worden teruggegeven.

Oplossing: De licentie komt automatisch beschikbaar op de servermachine wanneer de leenperiode eindigt.

Fout 123 of fout 50030

Probleem: Bericht 1: Rij n: An error occurred but FLEXnet Licensing did not return an error number. (123)

Bericht 2: Failed to load trusted storage or specified ASR. (50030)

Oorzaak: Deze foutmeldingen geeft aan dat de vertrouwde opslag niet kan worden geladen en uw vertrouwde opslag is beschadigd.

Oplossing: Uw licenties moeten worden vervangen. Neem contact op met uw lokale Tekla Structures -vertegenwoordiger voor een vervanging met enkele instructies.

Fout 1316

Probleem: Het installeren van de licentieserver is mislukt.

De volgende foutmelding wordt weergegeven: "A network error occurred while attempting to read from the file C:\Documents and Settings\paha\Local Settings\Application Data\Downloaded Installations\...\Tekla Structures License Server v1.01.msi ".

Oorzaak: U hebt een oudere versie van de licentieserver op uw computer.

Oplossing: Verwijder de oude versie en installeer vervolgens de nieuwe versie van de licentieserver.

Raadpleeg voor meer informatie over het verwijderen van de server De licentieserver handmatig verwijderen.

Fout 1316

Het activeren van een licentie is mislukt en de volgende foutmelding wordt weergegeven: "Unspecified FLEXnet Error with code 7174 Only deployed entitlement line item can be fulfilled."

Oorzaak: U probeert om een verouderde licentie te activeren.

Oplossing: U moet nu een nieuw licentiecertificaat van uw lokale Tekla Structures -vertegenwoordiger hebben ontvangen. Probeer de activering opnieuw uit te voeren met het nieuwe licentiecertificaat en verplaats het oude en verlopen certificaat naar een archiefmap.

Raadpleeg voor meer informatie Tekla Structures-licenties met automatische servermelding activeren.

Fout 7284

Probleem: Unspecified FLEXnet Error with code 7284. Cannot perform support actions on inactive fulfillment record FID_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx.

Oorzaak: De Trusted Storage (vertrouwde opslag) is vanaf een oude back-up teruggezet. De licentie met fulfillment-ID FID_ xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx__xxxx is al gedeactiveerd.

Oplossing: U moet vertrouwde-opslagbestanden van de meest recente back-up terugzetten en indien nodig de licenties vervolgens herstellen.

Raadpleeg voor meer informatie over het repareren van licenties Een Tekla Structures-licentie repareren.

Fout 7288 en fout 111

Bericht 1: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because fulfill count exceeded the available seat count.

Bericht 2: The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because number of copies left is zero.

Reden 1: U kunt proberen enkele licenties te activeren die eerder op een andere server/computer zijn geactiveerd.

Oplossing: Deactiveer de licenties van de andere computer en activeer vervolgens de licenties op de nieuwe server/computer.

Reden 2: Mogelijk probeert u een vernieuwde tijdelijke licentie of permanente licenties te activeren zonder dat u de eerder gekoppelde licenties hebt gedeactiveerd.

Oplossing: Deactiveer eerst de bestaande tijdelijke licenties en activeer vervolgens de daaropvolgende gekoppelde licenties.

Raadpleeg voor meer informatie over het deactiveren van licenties Tekla Structures-licenties deactiveren.

Fout 7343

Probleem: Unspecified FLEXnet Error with code 7343 Entitlement line item has expired on <date> <time>.

Oorzaak: De licentie is verlopen. Het is niet mogelijk verlopen licenties te activeren of te repareren.

Fout 7466

Probleem: Het deactiveren van een licentie is mislukt en de volgende foutmelding wordt weergegeven: "The return of the fulfillment is denied by the return policy because max return exceeded".

Oorzaak: U hebt de licentie te vaak gedeactiveerd binnen een periode van 30 dagen.

Oplossing: U kunt de licentie opnieuw deactiveren nadat er 30 dagen zijn verstreken sinds de eerste keer dat u de licentie in de afgelopen 30 dagen hebt gedeactiveerd. Het aantal keer dat een licentie binnen een bepaalde periode kan worden gedeactiveerd, is beperkt vanwege technische en veiligheidsredenen.

Fout 7581

Probleem: Niet gespecificeerd FLEXnet-fout met code 7581. De online Return/Repair-verzoek voor het activerings-ID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX is niet voortgekomen uit de oorspronkelijke clientmachine.

Reden en oplossing: De computer is niet dezelfde als waar de licenties oorspronkelijk zijn geactiveerd en u moet licenties vanaf de oorspronkelijke computer teruggeven/repareren. Een andere reden kan zijn dat de computer zo veel is gewijzigd dat de activeringsserver van Trimble Solutions deze niet meer als dezelfde ziet, zodat u uw licenties moet vervangen.

Raadpleeg voor meer informatie over het teruggeven en repareren van licenties Een geleende Tekla Structures-licentie teruggeven en Een Tekla Structures-licentie repareren.

Fout 9999

Probleem, reden en oplossing :De licentieserver bij Trimble Solutions is uitgevallen.Wacht even en probeer het opnieuw.

Fout 50005

Probleem: Fout (5005) Licentieativering is mislukt - Initialisering van de API is mislukt.

Probleem: De geactiveerde licenties zijn niet zichtbaar en het is niet mogelijk om nieuwe licenties te activeren.

Oorzaak: De installatie kan niet worden geïnitialiseerd of enkele van de softwarecomponenten kunnen niet worden geregistreerd.

Oplossing: U doet het volgende:

 1. Login met beheerdersrechten.

 2. Sluit de Licence Administration Tool.

 3. Stop de licentieserver van Tekla Structures en andere licentieservers op dezelfde computer via het tabblad LMTOOLS > Start/Stop/Reread .

 4. Ga naar de map ..\TeklaStructures\License\Server.

 5. Dubbelklik op installanchorservice.exe.

 6. Start de licentieserver van Tekla Structures en andere licentieservers op dezelfde computer via het tabblad LMTOOLS > Start/Stop/Reread .

 7. Open de Licence Administration Tool. De foutmelding zou nu niet meer moeten worden weergegeven.

Fout 50018

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Oorzaak: Het verkeerde product-ID-bestand wordt gebruikt.

Oplossing: U kunt het volgende doen:

 • Exporteer een product-ID-bestand vanuit de Tekla Structures License Administration Tool en gebruik dit bestand voor het lenen van licenties.

Fout 50033

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Reden 1: Uw licentieserver heeft mogelijk geen bijgewerkte licentiegegevens.

Oplossing: Stop de server in LMTOOLS en start deze opnieuw op.

Reden 2: Door het sleutelwoord INCLUDE in het optiebestand kan de configuratie niet worden geleend.

Oplossing: U moet een dummy-gebruiker "ACTIVATED LICENSE(S)" aan de groep met opgenomen gebruikers toevoegen om het lenen mogelijk te maken. U doet het volgende:

 1. Open tekla.opt met een teksteditor.

 2. Voeg "ACTIVATED LICENSE(S)" aan de groep met opgenomen gebruikers toe, bijvoorbeeld:

  GROUP steel "ACTIVATED LICENSE(S)" user1 user2 user3 user4

  INCLUDE STD-C GROUP steel

 3. Sla de door u gemaakte wijzigingen in tekla.opt op.

 4. Lees het licentiebestand in LMTOOLS opnieuw in of stop de server en start deze vervolgens opnieuw.

Fout 50035

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Oorzaak: De gebruiker heeft geprobeerd een licentie te lenen die niet op de licentieserver is geactiveerd. De gebruiker heeft bijvoorbeeld geprobeerd een licentie van versie 20 te lenen terwijl er slechts licenties van versie 21 op de server zijn geactiveerd.

Oplossing: U doet het volgende:

 • Controleer of het product-ID-bestand up-to-date is. Als dit niet het geval is, exporteert u in Tekla Structures License Administration Tool een nieuw product-ID-bestand ( Bestand > Exporteren ) en verzendt u dit bestand naar de gebruiker om te lenen. Vraag de gebruiker vervolgens om het nieuwe product-ID-bestand op te slaan, open de Tekla Structures License Borrow Tool , klik op Openen , blader naar het nieuwe .tpi -bestand en proberen opnieuw te lenen.

 • Controleer in LMTOOLS of uw licentiegegevens zijn bijgewerkt. Is dit niet het geval, lees het licentiebestand dan opnieuw in.

Fout 50036

Probleem: Het lenen van een licentie is mislukt.

Oorzaak: U hebt geen toestemming voor het lenen van de licentie.

Oplossing: U kunt het volgende doen:

Fout 50037

Probleem: Het teruggeven van een licentie is mislukt.

Oorzaak: U hebt geprobeerd de licentie terug te geven aan een andere licentieserver dan de server waarvan de licentie werd geleend.

Oplossing: U moet de licentie teruggeven aan de licentieserver waarvan de licentie ook is geleend. U doet het volgende:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures License Borrow > Tekla Structures License Borrow Tool via het menu Start of het Startscherm.

 2. Voer in het dialoogvenster Leen van Licentie Server de naam in van de licentieserver waarvan u de licentie oorspronkelijk hebt geleend en klik op OK.

 3. Vink het selectievakje Return in het gebied Geleende Licenties aan om de licentie te selecteren die u wilt teruggeven.

 4. Klik op de knop Return om de licentie terug te geven.

  Nadat de licenties zijn teruggegeven, wordt het gebied Geleende Licenties bijgewerkt.

Fout 50040 of fout 50041

Fout 50040 of fout 50041, probleem 1: Licentieactivering, -deactivering of repareren is mislukt

Oorzaak: Uw licentie kan geen correcte verbinding maken met de activeringsserver van Trimble Solutions. Meestal is dit een tijdelijk probleem in online activering.

Oplossing: U doet het volgende:

 • Controleer of uw internetverbinding werkt. Een internetverbinding is noodzakelijk tijdens licentieactivering en -deactivering. Een langzame verbindingssnelheid kan ook fouten veroorzaken.

 • Sluit de Tekla Structures License Administration Tool en probeer de licentie op een later tijdstip te activeren.

 • Probeer een andere licentie te activeren.

 • Mogelijk blokkeert uw firewall de communicatie tijdens de activering. Controleer de instellingen van uw firewall. Raadpleeg voor meer informatie Tekla Structures-licentieserver toestaan via Windows Firewall te werken.

 • Controleer of u de nieuwste Tekla Structures -licentieserverversie hebt.

 • Deze fout kan worden veroorzaakt door niet-voltooide Windows-updates op de servercomputer. Start de server opnieuw op en probeer het nogmaals.

 • Uw Windows-gebruikersnaam voor aanmelding mag speciale tekens bevatten. Probeer met een andere gebruikersnaam aan te melden, bijvoorbeeld administrator.

 • Controleer of uw internetverbinding werkt.

 • Neem contact op met uw lokale Tekla Structures -helpdesk en vraag om een handmatige activering.

Fout 50040 of fout 50041, probleem 2: Het lenen van een licentie is mislukt.

Oorzaak: U hebt geen verbinding met de licentieserver.

Oplossing: U doet het volgende:

 • Controleer of uw netwerkverbinding werkt.

 • Start de Tekla Structures License Borrow Tool op en controleer of u de juiste gegevens van de licentieserver hebt ingevoerd in het dialoogvenster Leen van Licentie Server.

Was this helpful?
Vorige
Volgende