Problemen bij het gebruik van LMTOOLS bij Tekla Structures-licentieverlening

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemen bij het gebruik van LMTOOLS bij Tekla Structures-licentieverlening

LMTOOLS leest het licentiebestand niet opnieuw in.

Oorzaak: Het opnieuw inlezen van het licentiebestand werkt niet wanneer u lokaal op uw computer een licentieservice uitvoert en u tegelijkertijd verbinding met een andere licentieserver hebt.

Oplossing: U moet de licentieservice stoppen en opnieuw opstarten. U doet het volgende:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.

 2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Structures Licensing Service zijn geselecteerd.

 3. Klik op het tabblad Start/Stop/Reread op Stop Server en wacht enkele seconden totdat de service stopt.

 4. Klik op Start Server.

LMTOOLS kan de licentieserver niet stoppen en het bericht "Unable to Stop Server" wordt in de berichtenbalk van LMTOOLS weergegeven.

Oorzaak: U hebt wellicht niet de juiste licentieservice geselecteerd.

Oplossing: U moet de licentieservice Tekla Structures Licensing Service selecteren. U doet het volgende:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.

 2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Structures Licensing Service zijn geselecteerd.

 3. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread en klik op Stop Server.

 4. Als dit niet helpt, schakelt u het selectievakje Force Server Shutdown in en klikt u opnieuw op Stop Server.

LMTOOLS kan de licentieserver niet stoppen.

Oorzaak: U hebt LMTOOLS niet met beheerdersrechten gestart.

Oplossing: Voer LMTOOLS uit met beheerdersrechten. Raadpleeg voor meer informatie Benodigde rechten voor het uitvoeren van de beheerderstaken in Tekla Structures-licentieverlening.

Het opstarten of stoppen van de server of het opnieuw inlezen van het licentiebestand kan niet worden uitgevoerd en het bericht "No Server Selected" wordt weergegeven.

Oorzaak: U hebt geen licentieservice geselecteerd.

Oplossing: U moet de licentieservice Tekla Structures Licensing Service selecteren. U doet het volgende:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.

 2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Structures Licensing Service zijn geselecteerd.

 3. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread en start of stop de server of lees het licentiebestand opnieuw in.

Het starten of stoppen van de server of het opnieuw inlezen van het licentiebestand is niet mogelijk.

De statuslijst in LMTOOLS geeft aan dat de licentieservermanager (lmgrd) niet is opgestart: "Error getting status: Cannot connect to license server system. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@hostname or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed".

Oorzaak: LMTOOLS wijst naar de verkeerde lmgrd.exe.

Oplossing: De instellingen in LMTOOLS moeten worden gewijzigd. U doet het volgende:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.

 2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Structures Licensing Service zijn geselecteerd.

 3. Ga naar het tabblad Config Services en klik op Browse om het bestand lmgrd.exe te zoeken.

  Het bestand wordt standaard in de map ..\TeklaStructures\License\Server geïnstalleerd.

 4. Klik op Save Service.

 5. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread en klik op Stop Server.

 6. Klik op Start Server om de server opnieuw op te starten.

  De wijzigingen worden toegepast.

LMTOOLS geeft de status van de licentieservice niet weer.

De statuslijst op het tabblad Server status in LMTOOLS geeft aan dat het licentiebestand niet kan worden gevonden: "Error getting status: Cannot find license file. The license files (or license server system network addresses) attempted are listed below. Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file, or contact your software provider for a license file".

Oorzaak: U probeert de status op te vragen van een licentieservice die niet actief is.

Oplossing: U dient Tekla Structures Licensing Service te starten. U doet het volgende:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.

 2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Structures Licensing Service zijn geselecteerd.
 3. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread en klik op Start Server.
 4. Ga naar het tabblad Server Status en klik opnieuw op Perform Status Enquiry.
Was this helpful?
Vorige
Volgende