Problemen bij de vertrouwde opslag van Tekla Structures-licenties

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemen bij de vertrouwde opslag van Tekla Structures-licenties

Een licentie kan niet worden gebruikt.

Oorzaak: De vertrouwensstatus van de Host ( H ) van uw licentie is niet-vertrouwd. De hardware-instellingen van de servercomputer zijn ingrijpend gewijzigd.

Oplossing: De licenties met de niet-vertrouwde vertrouwenstatus H kunnen niet worden hersteld. Neem contact op met uw lokale Tekla Structures-helpdesk.

We raden u aan uw licentieserver uit te voeren op een juiste servercomputer die regelmatig wordt onderhouden. U moet uw licenties deactiveren voordat u onderhoudsacties op de servercomputer uitvoert. Onnodige deactiveringen moeten om technische redenen en veiligheidsredenen echter worden vermeden.

Voor meer informatie Een Tekla Structures-licentie repareren.

Een licentie kan niet worden gebruikt.

Oorzaak: De vertrouwensstatus Tijd ( T ) van uw licentie is niet-vertrouwd. De tijdsinstellingen van de servercomputer zijn ingrijpend gewijzigd.

Oplossing: U moet de juiste systeemdatum en -tijd instellen en daarna de licentie in Tekla Structures License Administration Tool repareren.

Manipuleer geen systeemklokinstellingen van de servercomputer die geactiveerde licenties heeft.

Voor meer informatie Een Tekla Structures-licentie repareren.

Een licentie kan niet worden gebruikt.

Oorzaak: De vertrouwensstatus Restore ( R ) van uw licentie is niet-vertrouwd. Bepaalde licentiegegevens zijn mogelijk overschreven door uw back-upsysteem.

Oplossing: U moet de licentie repareren in de Tekla Structures License Administration Tool.

We raden u aan de back-upinstellingen van uw systeem te configureren zodat de bestaande licentieverleningssoftware, de tools en de bestanden niet automatisch worden overschreven of door de gerepareerde licenties worden vervangen.

Voor meer informatie Een Tekla Structures-licentie repareren.

Was this helpful?
Vorige
Volgende