Problemen bij Tekla Structures-licentieactivering

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Problemen bij Tekla Structures-licentieactivering

Het volgende bericht wordt weergegeven: 'Error reading entitlement file'.

Oorzaak: Het .NET Framework werkt om de een of andere reden niet.

Oplossing: Installeer het bestaande .NET Framework opnieuw of installeer de nieuwste .NET framework-versie die voor uw besturingssysteem beschikbaar is.

Het activeren van een licentie is mislukt en de volgende foutmelding wordt weergegeven: "Unable to activate more licenses than you are entitled to".

Oorzaak: Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor het probleem:

 • Mogelijk hebt u geactiveerde licenties op een andere computer. U kunt niet meer licenties activeren dan aan u zijn toegekend.

 • U hebt geprobeerd een nieuwe tijdelijke licentie of een permanente licentie te activeren zonder dat u de vorige tijdelijke licentie hebt gedeactiveerd.

Oplossing: Er zijn twee mogelijke oplossingen:

 • Deactiveer een licentie op een andere computer en activeer de licentie vervolgens op uw computer.

 • Deactiveer de bestaande tijdelijke licentie en activeer vervolgens de daaropvolgende gekoppelde licentie.

Raadpleeg voor meer informatie over het deactiveren van licenties Tekla Structures-licenties deactiveren.

Het aantal geactiveerde licenties in de Tekla Structures License Administration Tool en LMTOOLS komt niet overeen.

Oorzaak: De licentieservice wordt niet bijgewerkt met nieuwe licentiegegevens.

Oplossing 1: Lees het licentiebestand in LMTOOLS opnieuw in:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.
 2. Klik op het tabblad Start/Stop/Reread op ReRead License File.

Oplossing 2: Als u met verschillende licentieservers bent verbonden, werkt het opnieuw inlezen van het licentiebestand mogelijk niet. In dat geval moet u de licentieserver stoppen en deze vervolgens opnieuw starten in LMTOOLS :

 1. Zorg ervoor dat niemand de Tekla Structures-licentieserver gebruikt.
 2. Zorg er op het tabblad Service/License File voor dat Configuration using services en Tekla Structures Licensing Service zijn geselecteerd.
 3. Schakel op het tabblad Start/Stop/Reread in LMTOOLS het selectievakje Force Server Shutdown in en klik op Stop Server.
 4. Controleer of de status "Stopping server" is. Wacht enkele minuten.
 5. Klik op Start Server en controleer of "Server Start Successful" wordt weergegeven.
Tip:

Zorg ervoor dat de licentieserver automatisch op de hoogte wordt gebracht wanneer u licenties activeert, deactiveert of repareert om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

Als u automatische meldingen in de Tekla Structures License Administration Tool wilt inschakelen, klikt u op de knop Notify Server.

Raadpleeg voor meer informatie over het starten en stoppen van de server en het opnieuw inlezen van het licentiebestand LMTOOLS-opties en -instellingen die bij Tekla Structures-licentieverlening worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over het activeren van licenties Tekla Structures-licenties met automatische servermelding activeren.

Er wordt geen waarschuwing weergegeven, zelfs niet als de tijdelijke licentie binnen één maand verloopt.

Oorzaak: Het waarschuwingsbericht van de vervaldag wordt alleen weergegeven wanneer iemand de verlopende licentie gebruikt. Er zijn waarschijnlijk meerdere permanente licenties (die eerst zijn geactiveerd) en enkele tijdelijke licenties die na de permanente zijn geactiveerd.

Als iemand Tekla Structures start, gebruikt het systeem licenties in de volgorde van activering. Als u bijvoorbeeld 10 permanente en 2 tijdelijke licenties hebt, moeten alle 10 licenties in gebruik zijn voordat iemand de tijdelijke licentie verkrijgt en de waarschuwing over de verlopende licentie ontvangt.

Als u het licentiecertificaat in Tekla Structures License Administration Tool probeert te openen, wordt er niets weergegeven.

Reden 1: U hebt het bijgevoegde licentiecertificaat uit uw e-mailapplicatie niet gedownload, maar het certificaat in een internetbrowser geopend en deze als een .html -bestand van de browser opgeslagen.

Oplossing: Open de e-mail die de licentiecertificaatbijlage EntitlementCertificate.html bevat. Download het licentiecertificaat uit de e-mail naar de map ..\TeklaStructures\License\Server. Vervolgens probeert u om deze opnieuw in de Tekla Structures License Administration Tool te openen door op Openen te klikken.

Raadpleeg voor meer informatie Tekla Structures-licenties met automatische servermelding activeren.

Reden 2: Het virusbeveiligingsysteem van uw computer heeft het Trimble Solutions-logo uit het licentiecertificaat verwijderd.

Oplossing: De afzender van het licentiecertificaat moet het licentiecertificaatbestand zippen. Pak het licentiecertificaatbestand op de computer uit waar de licenties moeten worden geactiveerd.

De licentie is geactiveerd, maar de volgende foutmelding wordt weergegeven wanneer u het opdrachtregelcommando ”serveractutil -view” uitvoert: "Activation library initialization failed."

Oorzaak: De installatie van de licentieserver is mislukt.

Oplossing: Ga als volgt te werk:

 1. Stop andere FlexNet-licentieservices in LMTOOLS.
 2. Voer het bestand installanchorservice.exe uit op de opdrachtprompt, start de licentieserver opnieuw op.

Hierna kunt u uw licenties activeren en Tekla Structures gebruiken.

Als het bovenstaande niet werkte, moet u de licentieserver verwijderen en de recente versie opnieuw met beheerrechten installeren.

Raadpleeg voor meer informatie over het verwijderen en installeren van de licentieserver De licentieserver handmatig verwijderen en Tekla Structures-licentieserver installeren.

The automatic notification functionality in Tekla Structures License Administration Tool does not work: nothing happens when you click the Notify Server button

Oorzaak: Eén van de redenen waarom de knop Notify Server niet in de Tekla Structures License Administration Tool werkt, kan zijn omdat de Tekla Structures Licensing Service niet op de computer is gestart.

Oplossing: Als u dit probleem wilt oplossen, opent u in Windows het Configuratiescherm > Systeembeheer > Services . Zorg ervoor dat de status van de Tekla Structures Licensing Service Running is. Het Opstarttype van de service moet zijn ingesteld als Automatisch of Automatische (vertraagd starten).

Uw licenties verschijnen niet meer als geactiveerde licenties of de oude licentieversies zijn geactiveerd maar werken niet.

Oorzaak: Windows Systeemherstel kan problemen veroorzaken voor licentieverlening. Raadpleeg voor meer informatie Windows Systeemherstel kan uw model en licentieverlening beïnvloeden.

Handige koppelingen

Raadpleeg voor meer informatie over de status van de geactiveerde licenties in de vertrouwde opslag de instructie in de volgende helpdesk-artikelen in Tekla User Assistance:

De status van de geactiveerde licenties in de vertrouwde opslag controleren

De status van de geactiveerde licenties in de vertrouwde opslag controleren (inclusief leengegevens)

Was this helpful?
Vorige
Volgende