Tekla Structures Licensing Service installeren - handmatige installatie

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tekla Structures Licensing Service installeren - handmatige installatie

Gebruik handmatige installatie als u de licentieserver apart wilt installeren, het licentiebestand moet wijzigen, de licentieserver moet configureren en de licentieserversoftware wilt starten. In handmatige installatie van de Tekla Structures -licentieserver, installeert u ook twee bestanden: installanchorservice.exe en uninstallanchorservice.exe. U hebt deze bestanden nodig wanneer u de FlexNet-licentieservice handmatig wilt installeren of verwijderen.

U moet de licentieserver bijvoorbeeld handmatig installeren als de standaard TCP/IP-poort 27007 al door andere services of applicaties in gebruik is en u een andere poort in het licentiebestand tekla.lic moet definiëren.

Stop andere FlexNet-licentieservices voordat u de licentieserver gaat installeren.

U installeert de licentieserver als volgt handmatig:

 1. Download het installatiepakket van de licentieserver met de laatste updates van de productdownloadservice van Tekla Downloads.
 2. Selecteer de installatietaal.
 3. Selecteer Handmatig als het installatietype van de licentieserver en voltooi de installatie.
 4. Ga naar het menu Start of het Startscherm (afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem) en open de Opdrachtprompt als beheerder.
 5. Voer de volgende commando's in de opdrachtprompt in:
  1. cd /d %SYSTEMDRIVE%\TeklaStructures\License\Server
  2. installanchorservice.exe

   De licentieserver wordt geïnstalleerd.

 6. Wijzig het licentiebestand om de hostnaam of het IP-adres van de server en de juiste TCP/IP-poort op te nemen:
  1. Open de map ..\TeklaStructures\License\Server op de servercomputer.
  2. Open het bestand tekla.lic (licentiebestand) met een teksteditor.
  3. Vervang de tekst localhost op de regel SERVER localhost ANY door de hostnaam (computernaam) of het IP-adres van de licentieserver.
  4. Voer achter de tekst SERVER server_hostname ANY het TCP/IP-poortnummer in.
  5. Sla de wijzigingen op en sluit de teksteditor.
 7. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Structures Licensing > LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.
 8. Klik op het tabblad Service/License File op Configuration using services.
 9. U configureert de licentieservice als volgt op het tabblad Config Services :
  1. Voer in het vak Service Name de naam van de service exact als volgt in: Tekla Structures Licensing Service.
  2. Klik op de knop Browse om de bestanden lmgrd.exe (licentieservermanager) tekla.lic en tekla_debug.log te zoeken.

   De bestanden lmgrd.exe , tekla.lic en tekla_debug.log bevinden zich standaard in de map C:\TeklaStructures\License\Server.

   Als u Path to the debug log file buiten de map "C:\ProgramData\..." instelt, krijgt u een foutmelding: "Windows preferred path <SystemDrive>\ProgramData to store service data is not set." Deze foutmelding kan worden genegeerd.

  3. Selecteer het vakje Use Services om de licentieservice als een Windows-service uit te voeren.
  4. Schakel het selectievakje Start Server at Power Up om de licentieservice automatisch na het opstarten van Windows op te starten.
  5. Schakel het selectievakje Trusted Storage in Use in. Dit moet voor Tekla Structures Licensing Service altijd worden ingeschakeld.
  6. Klik op Save Service om de instellingen op te slaan.

 10. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread en klik op Start Server om de licentieserver te starten.

 11. Ga naar het tabblad Server Status en klik op Perform Status Enquiry.

  De regel License server status geeft in de statuslijst de TCP/IP-poort en de hostnaam van de licentieserver weer.

  Nu kunt u de licenties activeren en Tekla Structures met de licentieserver verbinden.

  U kunt de taal van de gebruikersinterface in de Tekla Structures License Administration Tool ook wijzigen door de tool te openen en op Taal te klikken.

Was this helpful?
Vorige
Volgende