Controlelijst van IT-bronnen die bij Tekla Structures-licentieverlening nodig zijn

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Controlelijst van IT-bronnen die bij Tekla Structures-licentieverlening nodig zijn

U moet rekening houden met de volgende aan de IT-bron gerelateerde vereisten:

 • Besturingssysteem dat wordt ondersteund

  Het FlexNet-licentiesysteem voor Tekla Structures wordt uitgevoerd in het Windows-besturingssysteem. De ondersteuning van virtuele servers is beperkt. Raadpleeg voor meer informatie Tekla Structures Hardwareaanbevelingen in Tekla User Assistance.

 • Windows-gebruikersaccount met beheerrechten

  De gebruikersnaam van uw Windows-aanmelding mag geen speciale tekens bevatten.

  Voor het installeren en beheren van de licentieserver moet u beschikken over beheerdersrechten. Raadpleeg voor meer informatie Benodigde rechten voor het uitvoeren van de beheerderstaken in Tekla Structures-licentieverlening.

 • TCP/IP-poort 27007 voor licentieserver

  Tekla Structures -licentieservice ( lmgrd ) wordt automatisch uitgevoerd in de TCP/IP-poort 27007. Deze poort mag uitsluitend aan de Tekla Structures -licentieservice zijn toegewezen. Indien nodig kunt u handmatig een andere TCP/IP-poort voor de licentieservice instellen. Raadpleeg Het licentiebestand tekla.lic handmatig wijzigen.

 • LAN

  De licentieserver en de clientcomputers moeten zich in hetzelfde lokale netwerk (LAN) bevinden. De clients moeten verbinding kunnen maken met de licentieserver. Als uw bedrijf niet over een LAN beschikt, raden wij u aan om de licentieserver op elke computer waarop zich Tekla Structures bevindt te installeren en per computer één licentie te activeren.

 • Interne firewall en rechtstreekse communicatie

  De interne firewall van uw bedrijf (bijvoorbeeld Windows Firewall) moet de communicatie tussen de servercomputer en de computers met Tekla Structures toestaan. U moet toestaan dat de applicaties tekla.exe en lmgrd.exe door de firewall heen kunnen worden uitgevoerd. Voor meer informatie Tekla Structures-licentieserver toestaan via Windows Firewall te werken.

  De servercomputer moet een internetverbinding hebben wanneer de licentieserver van uw bedrijf verbinding maakt met de activeringsserver van Trimble Solutions. De activeringscommunicatie gebruikt SOAP via HTTPS op TCP/IP-poort 443.

  Uw firewall mag tijdens de activering geen binnenkomende of uitgaande gegevens blokkeren. Om ervoor te zorgen dat uw computer communicatie voor activering toestaat, kunt u het adres voor de activeringsserver opnemen in uw firewallinstellingen:

  https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl

  Indien geen rechtstreekse communicatie van de servercomputer met het internet is toegestaan, neemt u contact op met uw lokale helpdesk van Tekla Structures voor handmatige activering.

 • Instellingen voor systeemback-ups

  Als uw onderneming met een systeem voor automatische back-ups en automatisch herstellen werkt, moet u het systeem zo configureren dat de Trusted Storage (vertrouwde opslag) niet door de reservekopie wordt overschreven. De Trusted Storage (vertrouwde opslag) is de plaats waar de licentiegegevens op de servercomputer worden opgeslagen en het bevindt zich afhankelijk van het besturingssysteem in C:\ProgramData\FLEXnet.


Was this helpful?
Vorige
Volgende