Modelimport

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Modelimport

Het is mogelijk om een model in een bestaand model te importeren door het commando Model importeren te gebruiken, dat vanaf Tekla Structures versie 2017 beschikbaar is. U kunt het commando Model importeren gebruiken als vervanging van de oude modeldumpimport. U kunt het bijgewerkte model meerdere malen importeren.

  1. Open een leeg Tekla Structures-model dat zonder een modeltemplate is gemaakt.
  2. Ga naar Snel starten , begin met het invoeren van model importeren en selecteer het commando Model importeren in de lijst die verschijnt.
  3. Selecteer een modelmap die in het huidige geopende model moet worden geïmporteerd.

De variabele XXS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS in de categorie Importeren van het dialoogvenster Geavanceerde opties voegt vergrendelingen aan objecten toe. De standaardwaarde is TRUE.

Opmerkingen en beperkingen

  • Het is niet mogelijk om een model in hetzelfde model te importeren. Maak bijvoorbeeld een model en objecten en sla deze op. Het vervolgens kopiëren van het model, de helft van het model verwijderen en dit vervolgens importeren in het oorspronkelijke model is niet mogelijk.

  • Als u in een bestaand model importeert, moet u de mogelijke nummeringsconflicten oplossen door prefixen in de nummeringreeks toe te voegen.

  • Wanneer u een model importeert, worden alle componenten in Tekla Structures versie 2017i en eerdere versies geëxplodeerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende