Wat in de Tekeningenlijst wordt weergegeven

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wat in de Tekeningenlijst wordt weergegeven

De Tekeningenlijst bevat veel informatie over de tekeningen.

Optie

Beschrijving

Voor meer informatie
Issue , Gereed voor vrijgeven , Lock , Bevriezen , Tekeningendatabase en Up to date

Deze kolommen bevatten vlaggen die de tekeningstatus aangeven.

Tekeningen beheren

Wijzigingen

Tekstuele informatie over de wijzigingen in de tekening. Als de tekening bijvoorbeeld is gekloond, staat er Gekloond in deze kolom.

 
Gemaakt

De aanmaakdatum van de tekening.

 
Gewijzigd

De laatste wijzigingsdatums van de tekening.

 
Revisie

Het revisienummer of revisielabel van de tekening.

Standaard worden revisienummers getoond in Tekla Structures. Als u echter revisielabels wilt weergeven, stelt u de variabele XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST in op TRUE.

Tekeningen reviseren

Type

De tekeningtypen worden aangegeven door de volgende letters:

  • W voor onderdeeltekeningen.

  • A voor merktekeningen.

  • C voor betontekeningen.

  • G voor overzichttekeningen.

  • M voor verzameltekeningen.

U (onbekend) betekent dat er een fout is opgetreden en dat u de tekening moet verwijderen.

Tekeningtypen

Diameter

Het papierformaat dat de tekening gebruikt.

 
Label

In een onderdeeltekeninglabel is de onderdeelpositie en in een merktekening de merkpositie het punt van waar de tekening is gemaakt. U kunt tekeninglabels niet wijzigen.

Labels bevatten ook het sheetnummer, als het niet nul (0) is.

U kunt ervoor kiezen het label van betontekeningen in Tekla Structures te baseren op het positienummer of de ID (GUID) van het betonelement.

XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST

Naam

De naam die aan de tekening is gegeven in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen.

De naam van tekeningen wijzigen

Titel 1 , Titel 2 en Titel 3

Extra tekeningtitels zijn toegevoegd in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen.

Titels geven aan tekeningen

Gereed voor vrijgeven door

Geeft aan wie de tekening als gereed voor vrijgeven heeft gemarkeerd.

Tekeningen gereed voor vrijgeven markeren

Gelockt door

De kolom Tekeningenlijst geeft weer wie de tekening heeft vergrendeld. Als u bij uw Trimble Identity bent ingelogd, wordt uw accountnaam weergegeven. Anders wordt uw gebruikersnaam weergegeven.

Tekeningen vergrendelen

Gebruikersattributen

U kunt maximaal 20 gebruikersattributen in de Tekeningenlijst weergeven. Deze gebruikersattributen moeten in het dialoogvenster Gebruikersattributen aan tekeningeigenschappen worden toegevoegd. Als u een gebruikersattribuut in tekeningenlijsten wilt opnemen, moet voor het gebruikersattribuut de optie special_flag in het bestand objects.inp op ja zijn ingesteld.

Gebruikersattributen in tekeningen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende