Het exacte tekeningformaat en de automatische tekeningaanzichtschaal instellen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Het exacte tekeningformaat en de automatische tekeningaanzichtschaal instellen

Als u een specifiek formaat in uw tekeningen moet gebruiken, bijvoorbeeld A3, A2 of A1, kunt u het exacte formaat opgeven en Tekla Structures automatisch de geschikte tekeningvensterschaal laten selecteren. Het tekeningformaat dient altijd kleiner te zijn dan de feitelijke papierafmeting vanwege de printermarges.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen en selecteer een tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Klik op Opmaak.
 4. Op het tabblad Tekeningformaat stelt u Wijze van formaat bepalen in op Vast formaat en voert u het tekeningformaat in.

  Het formaat dient kleiner te zijn dan het werkelijke papierformaat vanwege de printermarges.

 5. Selecteer de templateopmaak in de lijst Template-opmaak.
 6. Op het tabblad Schaal stelt u Autom. verschalen in op Ja.
 7. Stel de Hoofdaanzicht schaal en Doorsnede schaal in.

  Voer de schaalnoemers in en scheid deze met spaties. Voer bijvoorbeeld "5 10 15 20" in voor de schalen 1/5, 1/10, 1/15 en 1/20.

 8. Selecteer de Verschaal methode die de relatie tussen de schalen van het hoofdaanzicht en de doorsneden in een tekening definieert.

  De opties zijn:

  • hoofdaanzicht & doorsnede aanzicht gelijk : de schalen van het hoofdaanzicht en het doorsnede zijn gelijk.

  • hoofdaanzicht < doorsnede aanzicht : de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan de schalen van het doorsnede.

  • hoofdaanzicht <= doorsnede aanzicht : de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan of gelijk aan de schalen van het doorsnede.

 9. Klik op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Venster eigenschappen.
 10. Voer het voorkeursformaat in.

  Doe hetzelfde voor elk aanzicht dat u maakt.

 11. Sla de aanzichteigenschappen op en klik op Sluiten.
 12. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

In Tekla Structures wordt de tekening met het opgegeven formaat gemaakt. Tekla Structures probeert eerst de schaal van uw voorkeur te gebruiken voor de tekeningvensters en vervolgens de alternatieve schalen. De grootst mogelijke schaal wordt geselecteerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende