Een nieuwe opmaak voor uw tekening selecteren

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Een nieuwe opmaak voor uw tekening selecteren

U kunt selecteren welke opmaak in een tekening in tekeningeigenschappen moet worden gebruikt. De opmaakinformatie wordt opgeslagen in de bestanden met tekeningeigenschappen. Het wordt aanbevolen net zoveel bestanden met eigenschappen te maken als er verschillende opmaken voor de verschillende tekeningtypen nodig zijn.

Ga als volgt te werk om een nieuwe opmaak te selecteren en de opmaakinformatie op te slaan in een bestand met tekeningeigenschappen:

  1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen en selecteer een tekeningtype.
  2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
  3. Klik op Opmaak.
  4. Selecteer een opmaak in de lijst Opmaak.
  5. Klik op Opslaan om de gewijzigde tekeningeigenschappen op te slaan en OK om het dialoogvenster met tekeningeigenschappen te sluiten.

Nu kunt u een tekening maken met het bestand met tekeningeigenschappen dat de gewijzigde opmaakinformatie bevat.

Was this helpful?
Vorige
Volgende