Print naar bestand

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Print naar bestand

U kunt naar een bestand afdrukken met een afdrukken-naar-bestandprinter. Het bestand wordt standaard naar de map \Plotfiles onder de modelmap afgedrukt, maar u kunt de map wijzigen.

De onderstaande instructies zijn van toepassing als u via een printer uit de Printerdatabase afdrukt, wat betekent dat u de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE in Bestand > Instellingen > Variabelen > Afdrukken hebt ingesteld.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u een printerstuurprogramma hebt ingesteld waarmee u naar bestanden kunt afdrukken.

  1. Selecteer in de Tekeningenlijst alle tekeningen die u wilt afdrukken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekeningen en selecteer Tekeningen afdrukken...
  3. Klik op een printerstuurprogramma voor een printer die is ingesteld om naar een bestand af te drukken.
  4. Schakel het selectievakje Naar bestand afdrukken in.

    Geef de map op. U kunt de map gebruiken die tijdens het instellen van de printer is opgegeven of u kunt op Bladeren... klikken om de doelmap in het dialoogvenster Blader naar map te vinden.

    Als u geen map invoert, worden de bestanden in Tekla Structures in de huidige modelmap gemaakt of in de modelmap die is gedefinieerd met de variabele XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY.

  5. Wijzig indien nodig overige afdrukinstellingen en voeg kaders en vouwlijnen aan de afdruk toe.
  6. Klik op Afdrukken.

In Tekla Structures worden de geselecteerde tekeningen naar bestanden in de opgegeven map afgedrukt met behulp van de tekeningnamen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende