Tips voor afdrukken

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tips voor afdrukken

Hierna volgen enkele tips waarmee u tekeningen beter op de gewenste manier kunt afdrukken.

  • Als u een tekening op kleiner papier afdrukt, worden de lijndiktes dienovereenkomstig verschaald. Dit betekent dat er geen lijnen zijn die te dik worden geprint en dat de tekeningen beter leesbaar zijn.

  • U kunt een tekening een ander formaat papier laten gebruiken: Open de tekening en ga naar Tekening­eigenschappen > Opmaak . In Wijze van formaat bepalen selecteert u Vast formaat. Voeg het vereiste sheetformaat in Tekeningformaat in.

  • Als een tekening niet op het papier past of naar een verkeerde locatie wordt afgedrukt, gebruikt u de optie Offset voor afdrukken origineel in de Printerdatabase om de oorsprong van de tekeningafdruk voor de geselecteerde printer te verplaatsen.

    De variabelen XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_X en XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_Y verplaatsen voor alle printers de oorsprong van de afdruk in de x- of y-richting. Als u waarden voor de variabelen instelt, worden deze in plaats van de waarde van Offset voor afdrukken origineel gebruikt.

  • U kunt de datuminformatie van de afdruk uitschakelen om te voorkomen dat de informatie verloren gaat als u met modellen voor meerdere gebruikers werkt. Dat is nuttig in gevallen waarin een gebruiker tekeningen wijzigt terwijl een andere gebruiker dezelfde tekeningen afdrukt. Gebruik XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE om de afdrukdatum uit te schakelen.

  • U kunt verschillende printerstuurprogramma´s van Windows toevoegen voor dezelfde printer en een exact papierformaat voor elk printerstuurprogramma instellen in het printerstuurprogramma met voorkeuren of standaardwaarden voor afdrukken van Windows. Vervolgens kunt u in Tekla Structures de printer instellen, zodat u het printerstuurprogramma kunt kiezen dat past bij het gewenste papierformaat. Zie de tabel aan het einde van dit gedeelte.

  • Als u maar één printerstuurprogramma´s van Windows hebt voor één fysieke printer, definieert u het grootste papierformaat dat u gaat gebruiken voor dat printerstuurprogramma via het printerstuurprogramma met voorkeuren of standaardwaarden voor afdrukken van Windows. Vervolgens kunt u in Tekla Structures de printer instellen, zodat u het printerstuurprogramma kunt kiezen dat past bij het gewenste papierformaat. Zie onderstaande tabel.

Aanwezige printer

Printerstuurprogramma´s van Windows

Tekla Structures printerdatabase

Eén printer.

Aparte printerstuurprogramma's van Windows voor ieder benodigd formaat.

Verschillende printerstuurprogramma´s van Tekla Structures worden gedefinieerd voor ieder afzonderlijk formaat. Elke printer gebruikt een printerstuurprogramma met het bijpassende papierformaat.

Eén printer.

Eén Windows-printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma is ingesteld op het grootste, benodigde papierformaat.

Verschillende printerstuurprogramma´s van Tekla Structures worden per formaat gedefinieerd. Hetzelfde printerstuurprogramma wordt gebruikt voor iedere printer.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende