Printers in de Printerdatabase instellen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Printers in de Printerdatabase instellen

U moet voor verschillende doeleinden printers in de Printerdatabase instellen: voor het afdrukken naar .pdf, naar een afdrukbestand of naar verschillende printers en om in verschillende formaten af te drukken.

U kunt alleen Tekla Structures -printers in de Printerdatabase instellen als u de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE hebt ingesteld in het menu Bestand > Instellingen > Variabelen > Afdrukken . Als deze variabele op FALSE is ingesteld, gebruikt u de nieuwere afdrukfunctionaliteit en is de Printerdatabase niet beschikbaar.

Tekla Structures gebruikt printerstuurprogramma´s van Microsoft Windows om afdrukgegevens rechtstreeks naar een printer, afdrukbestand of PDF te schrijven.

Er zijn twee stappen bij het instellen van printers in Tekla Structures :

  • Eerst moet u een printer toevoegen in de Printerdatabase. Standaard zijn er reeds verschillende printers gedefinieerd.

  • Vervolgens moet u de printers aan printerstuurprogramma´s koppelen en de printerinstellingen zoals papierformaat en afdrukgebied aanpassen. U kunt bijvoorbeeld één printerstuurprogramma ook aan verschillende printers koppelen om in verschillende formaten op dezelfde printer af te drukken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende