Automatisch bijwerken en hergenereren van tekeningen voorkomen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Automatisch bijwerken en hergenereren van tekeningen voorkomen

Er zijn enkele manieren waarop u kunt voorkomen dat tekeningen worden bijgewerkt en/of opnieuw worden gegenereerd.

  • Bevries de tekeningen waarin u niet alle associatieve objecten op de tekeningaanzichten wilt bijwerken. De objecten van structuren (onderdelen, bouten, lassen enzovoort) worden altijd bijgewerkt in bevroren tekeningen.

  • Vergrendel (lock) de tekeningen die u niet wilt bijwerken.

  • Als u een tekening bijwerkt die niet is gewijzigd , wordt de tekening opnieuw gemaakt. Tekeningen worden automatisch opnieuw gegenereerd tenzij ze zijn bewerkt en vervolgens zijn opgeslagen, of tenzij de tekening is afgegeven met de functionaliteit Issue in de Tekeningenlijst. Gebruik de variabele XS_​RECREATE_​UNMODIFIED_​DRAWINGS om het opnieuw genereren van niet-gewijzigde tekeningen te beheren.

  • Als u wilt voorkomen dat Tekla Structures automatisch tekeningen bijwerkt als het model wijzigt, stelt u de variabele XS_​INTELLIGENT_​DRAWING_​ALLOWED in op FALSE.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende