Storten in tekeningen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Storten in tekeningen

Overzichttekeningen van Tekla Structures kunnen stortobjectgeometrie en stortnaden weergegeven. Storttekeningen kunnen worden gebruikt om te communiceren over de volgorde van de storten en de eigenschappen van de storten en stortnaden.

Storten inschakelen

Storten kunnen in een model worden ingeschakeld door de variabele XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT in te stellen op TRUE. Storten zijn in de standaardomgeving alleen ingeschakeld in de rol Contractor (Beton).

Attentie:

Als de storten in het model zijn ingeschakeld, moet u de storten niet via XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die storten bevatten en als u uw model deelt. De storten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt al het aan de stort gerelateerde modelleerwerk kwijtraken.

Stortobjecten

De geometrie van de stortobjecten wordt als monolithisch beton weergegeven. De stortobjecten kunnen in een plan, doorsnede en 3D-tekeningen worden weergegeven. Tekla Structures geeft de stortobjectgeometrie in overzichttekeningen precies zo weer als het is gemodelleerd: overlappingen en extra outlines verdwijnen als de onderdelen elkaar raken, dezelfde betonmateriaalkwaliteit hebben, ze Insitu als de Stortmethode hebben en ze dezelfde stortfase hebben.

U kunt selecteren of u stortobjecten wilt weergeven of niet. U kunt in verschillende stortobjecten verschillende kleuren, lijntypen en vullingen gebruiken. U kunt ook de stortobjecteigenschappen in een geopende tekening op object-, aanzicht- en tekeningniveau wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie over het weergeven van stortobjecten Stortobjecten, stortlabels en stortnaden in tekeningen weergeven.

Stortobjectlabels

Bij het gebruik van stortobjectlabels kunt u aan stortobjecten gerelateerde gegevens weergeven, bijvoorbeeld het stortnummer, het storttype, de materiaalkwaliteit, de geplande begindatum van de stort en de naam van de stortploeg. U kunt automatische stortlabels toevoegen voordat u de storttekening maakt en ook stortobjectlabels in een geopende tekening toevoegen en wijzigen.

Stortnaden

Stortnaden worden in overzichttekeningen weergegeven zoals ze zijn gemodelleerd. De stortnaden worden weergeven met een symbool. U kunt het symbool wijzigen met de variabele XS_​POUR_​BREAK_​SYMBOL. De symboolschaal en de ruimte tussen de symbolen volgen de schaal van het tekeningaanzicht automatisch.

U kunt stortnaden automatisch weergeven, de stortnaadeigenschappen wijzigen en associatieve opmerkingen aan de stortnaden in een geopende tekening toevoegen.

Vooraf gedefinieerde storttekeningeigenschappen en templates

In de standaardomgeving bevat de rol Contractor enkele vooraf gedefinieerde tekeningeigenschappen, enkele traditionele lijsttemplates en een organisatorlijsttemplate voor storten. Uw eigen omgeving kan ook enkele vooraf gedefinieerde tekeningeigenschappen en templates voor storten bevatten. Raadpleeg voor voorbeelden van de storttekeningen en stortlijsten Voorbeelden van de storttekeningen en stortlijsten.

Voorbeelden

In de onderstaande afbeelding kunt u twee stortobjecten zien die verschillend zijn gekleurd. Beide hebben ze een stortobjectlabel. U kunt de stortnaad tussen de stortobjecten zien. Deze wordt weergeven door een symbool. De stortnaad is gemarkeerd met een associatieve opmerking.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende