Stortobject- en stortnaadeigenschappen in tekeningen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Stortobject- en stortnaadeigenschappen in tekeningen

Gebruik de opties in Stortobjecteigenschappen en Stortnaadeigenschappen in overzichttekeningen om de zichtbaarheid van stortobjecten en stortnaden in tekeningen te definiëren.

Stortobjecteigenschappen

U opent de Stortobjecteigenschappen als volgt:

  • Klik in het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningeigenschappen > Overzichttekening en klik vervolgens op Stortobject.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en klik op Stortobject.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een stortobject.
Optie Beschrijving
Tabblad Inhoud - Verborgen lijnen
Verborgen lijnen aan/uit Klik op aan om verborgen lijnen van het stortobjecten weer te geven.
Eigen verborgen lijnen aan/uit Klik op aan om eigen verborgen lijnen weer te geven.
Tabblad Inhoud - Extra labels
Vellingkanten aan/uit Selecteer aan om vellingkanten weer te geven.
Afwerkingsranden aan/uit Selecteer aan om afwerkingsranden weer te geven.
Tabblad Uiterlijk - Zichtbare lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de zichtbare stortobjectlijnen.
Type Selecteer het type van de zichtbare stortobjectlijnen.
Tabblad Uiterlijk - Verborgen lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de verborgen stortobjectlijnen.
Type Selecteer het type van de verborgen stortobjectlijnen.
Tabblad Arcering

Als u een arceerpatroon voor buitenstortvlakken wilt toevoegen, gebruikt u het gebied Stortvlakken en om een arceerpatroon aan doorsneden in doorsnedevensters toe te voegen, gebruikt u het gebied Doorsneden.

Type

Definieert het type arcering. Klik op de knop naast de lijst om een voorbeeld van de arceerpatronen te bekijken.

Automatic selecteert automatisch het type arcering vanuit de schemabestanden voor arceringspatronen.

Geen gebruikt geen arcering.

Kleur

Definieert de kleur van de arcering.

U kunt een vooraf gedefinieerde kleur selecteren of Grijstinten gebruiken die niet naar zwart worden geconverteerd bij het afdrukken.

Achtergrond

Definieert de achtergrondkleur voor de arcering.

Achtergrondkleurselectie is voor hardwarearceringen uitgeschakeld.

De achtergrondkleur kan voor automatische arceringen worden ingesteld, maar heeft alleen effect als de automatische arcering niet voor het materiaal in het schemabestand met arceerpatronen wordt gedefinieerd.

Schaal

Automatisch verschaalt en roteert de arcering automatisch.

Met Gebruiker kunt u de schaal en rotatie handmatig selecteren.

Schaal in x-richting en Schaal in y-richting definiëren de schaal in de x- en y-richting.

Behoud verhouding x en y behoudt de relatieve verhoudingen in het arceerpatroon.

Hoek roteert de arcering. Hoek 0.0 is bijvoorbeeld voor horizontaal en Hoek 90.0 voor verticaal.

Stortnaadeigenschappen

U opent de Stortnaadeigenschappen als volgt:

  • Klik in het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningeigenschappen > Overzichttekening en klik vervolgens op Stortnaden.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en klik op Stortnaden.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een stortnaad.
Optie Beschrijving
Tabblad Inhoud - Verborgen lijnen
Zichtbaarheid Definieer of de stortnaden zichtbaar ( Zichtbaar ) of niet ( Onzichtbaar ) zichtbaar zijn.
Verborgen lijnen aan/uit Klik op aan om verborgen lijnen van het stortnaden weer te geven.
Tabblad Uiterlijk - Zichtbare lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de zichtbare stortnaadlijnen.
Type Selecteer het type van de zichtbare stortnaadlijnen.
Tabblad Uiterlijk - Verborgen lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de verborgen stortnaadlijnen.
Type Selecteer het type van de verborgen stortnaadlijnen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende