Objectbeveiliging en plaatsingsinstellingen in tekeningen definiëren

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Objectbeveiliging en plaatsingsinstellingen in tekeningen definiëren

Wanneer u een tekening maakt, gebruikt Tekla Structures vooraf gedefinieerde voorwaarden voor het plaatsen van labels en maatlijnen. De labels en maatlijnen worden automatisch op de eerste geschikte positie geplaatst.

De volgende instellingen worden bij het plaatsen van de objecten in beschouwing genomen:

  • Beveiligde gebieden die in de tekeningeigenschappen worden gedefinieerd. Hoe de beveiligingsinstellingen worden toegepast, is afhankelijk van de tekeningvolgorde van de objecten in de tekening: de onderdelen worden eerst getekend, vervolgens de labels en daarna de maatlijnen.

  • De plaatsing en instellingen van het type aanhaallijn van de toegevoegde objecten die in de eigenschappen van het toegevoegde object zijn gedefinieerd. Labels worden meestal vóór maatlijnen getekend, maar als de labels aanhaallijnen hebben, worden ze na de maatlijnen getekend.

  • De vooraf gedefinieerde instellingen voor labellocatie en onderdeeloriëntatie voor sommige labels. Raadpleeg voor meer informatie Een vooraf gedefinieerde locatie voor ligger-, windverband- en kolomlabels instellen.

  • De modelleerrichting van onderdelen.

  • XS_MARK​_INTELLIGENT​_PLACING : labels worden automatisch geplaatst volgens het labelplaatsingsalgoritme als deze variabele op TRUE is ingesteld (standaard). Het plaatsingsalgoritme probeert kruisende aanhaallijnen te voorkomen en plaatst anders ook labels duidelijker. XS_NEW_MARK_PLACING is beschikbaar in de categorie Labels in het dialoogvenster Geavanceerde opties. Het algoritme geldt voor alle labels en associatieve opmerkingen behalve laslabels.

  • XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES : als u deze variabele op TRUE instelt (standaard), worden labels met aanhaallijnen onder een hoek van 45 graden geplaatst, indien dat door de beveiligingsinstellingen wordt toegestaan.

  • XS_MARK_INTELLIGENT_ POST_FREEPLACE_NEARBY : Als u deze variabele instelt op TRUE (standaard), plaatst Tekla Structures eerst de labels die kruisende aanhaallijnen voorkomen en voert daarna het commando uit om dichtbij te plaatsen, wat ervoor zorg dat de labellocaties de beveiligingsinstellingen volgen. Als u deze variabele op FALSE instelt, wordt de controle voor de kruisende labels uitgevoerd, maar wordt het commando om dichtbij te plaatsen niet uitgevoerd. Dus enkele beveiligingsinstellingen zijn mogelijk niet gevolgd.

Wanneer u een tekening maakt, plaatst Tekla Structures de toegevoegde objecten volgens de automatische plaatsings- en beveiligingsinstellingen. U kunt de plaatsingsinstellingen in tekeningaanzichteigenschappen en op objectniveau wijzigen voor afzonderlijke objecten. Er wordt ook rekening gehouden met de beveiligingsinstellingen voor de hele tekening wanneer u toegevoegde objecten handmatig toevoegt.

Wanneer u een tekening maakt, plaatst Tekla Structures de aanzichten in de tekening volgens de instellingen in de tekeningopmaak en aanzichteigenschappen. In definitieve tekeningen kunt u selecteren of u vaste of vrije plaatsing van aanzichten wilt gebruiken, tekeningaanzichten naar nieuwe locaties wilt verslepen of deze wilt uitlijnen.

Taak Klik voor meer informatie op een onderstaande koppeling
Beveiligde gebieden in uw tekeningen specificeren

Beveiligde gebieden in tekeningen

Gebieden in een tekening beveiligen

Tekeningobjecten rangschikken

Tekeningobjecten rangschikken

Tekeningobjecten uitlijnen

tekeningobjecten uitlijnen;

Specificeren hoe de labels of maatlijnen worden geplaatst

Automatische plaatsingsinstellingen voor labels definiëren

Plaatsingsinstellingen voor maatlijnen definiëren

Specificeren of de aanzichtplaatsing vast of vrij is

Automatische vrije of vaste plaatsing voor tekeningaanzichten definiëren

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende