Templates in de Template Editor bewerken

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Templates in de Template Editor bewerken

Als u een template in een tekeningopmaak moet bewerken, kunt u deze in de Template Editor (TplEd) openen. In de Template Editor worden tekeningopmaaktemplates eveneens templates genoemd.

U kunt alleen templates openen die in Template Editor versie 3.2 of later zijn gemaakt of opgeslagen.

Als uw templates zich in een beveiligde map bevinden, zijn de templates alleen-lezen en kunt u gewijzigde templates niet in een beveiligde map opslaan. In dat geval moet u Tekla Structures als een beheerder starten.

Wilt u deze template in de Template Editor bewerken of de tekeningopmaak bewerken? Wijzigingen worden toegepast in alle tekeningen die deze template gebruiken of dezelfde opmaak gebruiken. Open de tekening opnieuw om de templatewijzigingen toe te passen.

  1. Dubbelklik in een tekening op de template die u wilt wijzigen.
  2. Tekla Structures geeft het volgende bericht weer:

    Would you like to edit this template in Template Editor or edit the drawing layout?

    Changes will be applied in all drawings that use this template or use the same layout.

    Reopen the drawing to apply the template changes.

  3. Klik op De template in de Template Editor bewerken. Tekla Structures start de Template Editor en de geselecteerde template wordt weergegeven.
  4. Wijzig de template en sla de wijzigingen op door Bestand > Opslaan of Opslaan als te selecteren als u een andere map wilt gebruiken, bijvoorbeeld de modelmap.

Raadpleeg voor meer informatie over de Template Editor de Template Editor Gebruikershandleiding.

Het onderstaande voorbeeld geeft weer hoe een template er in een tekening uitziet als u deze in de Template Editor opent. In dit voorbeeld is er een revisietemplate en titelblok. De revisietemplate bevindt zich boven het titelblok en is aan het titelblok in de opmaak gekoppeld.

Was this helpful?
Vorige
Volgende