Opmaakeigenschappen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Opmaakeigenschappen

Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen en selecteer een tekeningtype. Klik vervolgens op Opmaak. U kunt de eigenschappen na het maken van de tekening wijzigen door op de tekeningachtergrond te dubbelklikken.

Alle opties in alle vensters met opmaakeigenschappen en dialoogvensters worden hieronder beschreven. Niet alle beschreven opties zijn voor alle tekeningtypen beschikbaar.

Optie Beschrijving

Tabblad Tekening formaat

Opmaak

Definieer de opmaak die u wilt gebruiken.

Toon verborgen objecten in templates

Selecteer Ja om verborgen objecten in templates weer te geven. Met Nee wordt alle informatie over de verborgen onderdelen verwijderd, ook uit het totale gewicht.

Wijze van formaat bepalen

Selecteer Automatische formaten als u Tekla Structures de juiste formaten en templateopmaken voor tekeningen wilt laten zoeken. Selecteer Vast formaat om de exacte grootte voor de tekening op te geven. Het tekeningformaat dient altijd kleiner te zijn dan de feitelijke papierafmeting vanwege de printermarges.

Autom. formaten: Gebruik

Vaste formaten en berekende formaten worden beide gedefinieerd in Tekeningopmaakeigenschappen :

Vaste formaten: gebruik deze optie als u wilt dat Tekla Structures de vaste tekeningformaten A2, A3, A4 enzovoort gebruikt.

Berekende formaten : gebruik dit als u de voorwaarden wilt definiëren die Tekla Structures volgt wanneer het probeert het tekeningformaat aan te passen.

Berekende/vaste formaten : gebruik deze optie als u wilt dat Tekla Structures het kleinste formaat van de geschikte formaten selecteert.

Tekeningformaat

Als u Vast formaat hebt geselecteerd, definieert u hier het tekeningformaat.

Templateopmaak

Als u Vast formaat hebt geselecteerd, definieert u de te gebruiken templateopmaak.

Tabblad Schaal

Autom. verschalen

Stel Automatisch verschalen in op Ja om Tekla Structures automatisch de geschikte schaal voor de tekening te laten selecteren.

Hoofdaanzicht schaal

Doorsnede schaal

Als u automatisch verschalen gebruikt, voert u de schalen van het hoofdaanzicht en de doorsnede in en scheidt u deze met spaties.

Voer bijvoorbeeld "5 10 15 20" voor de schalen 1/5, 1/10, 1/15 en 1/20 in.

Verschaal methode

Als u automatisch verschalen gebruikt, stelt u de verschaal methode in waarmee de relatie tussen de schalen van de hoofdaanzichten en de doorsneden in een tekening wordt gedefinieerd:

hoofdaanzicht & doorsnede aanzicht gelijk : de schalen van het hoofdaanzicht en de doorsnede zijn gelijk.

hoofdaanzicht < doorsnede aanzicht : de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan de schalen van de doorsnede.

hoofdaanzicht <= doorsnede aanzicht : de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner of gelijk aan de schalen van de doorsnede.

Voorkeurformaat

Voer het voorkeurformaat van de tekening in als u zowel automatische formaten als automatisch verschalen gebruikt. Tekla Structures probeert een tekeningformaat te vinden waarin de tekeninginhoud past door eerst te proberen de exacte schaal en het kleinste tekeningformaat te gebruiken. Als de inhoud niet past, vergroot Tekla Structures het tekeningformaat totdat het voorkeurformaat wordt bereikt.

Tabblad Andere

Projectietype

Definieer hoe Tekla Structures de projecties van een onderdeel in beton-, onderdeel- en merktekeningen plaatst. Het projectietype is van invloed op de volgorde van de aanzichten in de tekening. De opties zijn:

Europese projectie ook wel de Europese projectie genoemd.

Amerikaanse projectie ook wel de Amerikaanse projectie genoemd.

Uitlijnen doorsneden t.o.v. hoofdaanzicht

Uitlijnen eindaanzichten tov hoofdaanzichten

Stel deze variabele in op Ja om de aanzichten naast het hoofdaanzicht te plaatsen.

Als u Nee selecteert, worden de doorsneden en eindaanzichten in Tekla Structures op willekeurige beschikbare locaties geplaatst.

Onderbreken: aanpassen aan tek. breedte

Stel in op Ja als u ingekorte aanzichten op wilt rekken om lege gebieden van de tekening op te vullen.

Inclusief aangelaste onderdelen

Stel in op Ja om de onderdeeltekeningen van de afzonderlijke onderdelen die het merk vormen in merktekeningen op te nemen. Als u dit op Ja instelt, schakelt u de optie Onderdeeltekeningeigenschappen in.

Onderdeeltekeningeigenschappen

Definieer de gewenste onderdeeltekeningeigenschappen die in het onderdeelaanzicht moeten worden gebruikt. U stelt hiertoe Inclusief aangelaste onderdelen in op Ja.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende