Tekeningopmaak definiëren

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tekeningopmaak definiëren

Een tekeningopmaak definieert welke tekeningtemplates in de tekening moeten worden opgenomen. U kunt nieuwe opmaken via het dialoogvenster Opmaak maken, waarin u ook indien nodig de opgenomen templates, de marges en ruimten, en de set regels voor het vergroten van het tekeningformaat kunt definiëren. Met een andere applicatie (de Opmaakeditor ) kunt u de bestaande tekeningopmaken aanpassen. Tekla Structures bevat diverse vooraf gedefinieerde tekeningopmaken. Elk tekeningtype (merk-, onderdeel-, beton-, overzicht- en verzameltekening) heeft zijn eigen opmaken. U kunt ook aangepaste opmaken maken.

Opmaken definiëren via het dialoogvenster Opmaak

De opmaak verbindt een set tekeningtemplateopmaken met tekeningformaten. Tekla Structures selecteert het kleinste gedefinieerde tekeningformaat dat in de tekeningaanzichten en de verbonden template-opmaak past. Zo weet Tekla Structures welke elementen automatisch in de tekening moeten worden opgenomen.

Elke tekeningopmaak heeft zijn eigen:

  • Template-opmaken

  • Vaste tekeningformaten

  • Berekende tekeningformaten

Met verschillende opmaken kunt u bijvoorbeeld merktekeningen instellen op gebruik van tekeningsheets met het formaat A1 en A2, en onderdeeltekeningen op A3- en A4-sheets. Een ander voorbeeld is dat u een materiaallijst in merktekeningen kunt opnemen, maar niet in overzichttekeningen.

Tekla Structures slaat de nieuwe door u gemaakte opmaken in aparte bestanden met de bestandsextensie .lay op. De opmaakbestanden bevinden zich in de map \attributes in de modelmap. U kunt ze naar de door de variabelen XS_FIRM en XS_PROJECT gedefinieerde project- of bedrijfsmappen kopiëren.

Rechtstreekse opmaakbewerking in de Opmaakeditor

De opmaak van een tekening kan rechtstreeks worden bewerkt op een tekening in de Opmaakeditor. In de modus Opmaakeditor kunt u selecteren welke templates u in de opmaak wilt opnemen en waar u de templates wilt plaatsen. U kunt ook de templateschaal en de rotatie en overlapping met aanzichten aanpassen.

Rechtstreekse opmaakbewerking versus het maken en bewerken van een opmaak via het oude dialoogvenster Opmaak

De Opmaakeditor is vooral bedoeld voor het rechtstreeks, snel en eenvoudig aanpassen van bestaande templateopmaken. Het oude dialoogvenster Opmaak en de functionaliteit voor het bewerken van de opmaak zijn nog steeds beschikbaar en het meer geavanceerdere bewerken moet nog steeds door het dialoogvenster Opmaak worden uitgevoerd. Opmerking:

  • De toewijzing van vaste formaten en berekende formaten is alleen beschikbaar via het oude dialoogvenster Opmaak.

  • Aanzichtplaatsingsinstellingen: Marges en ruimten kunnen alleen via het oude dialoogvenster Opmaak worden ingesteld.

  • In de Opmaakeditor kunt u alleen nieuwe templateopmaken maken door bestaande templateopmaken te wijzigen en deze met een nieuwe naam op te slaan. U kunt geen compleet nieuwe tekeningopmaak maken. U moet altijd een bestaande opmaak hebben om mee te beginnen. U kunt echter een tekeningopmaak bewerken waarvoor alleen een naam en geen templateopmaken zijn gedefinieerd. U kunt alleen via het oude dialoogvenster Opmaak compleet nieuwe opmaken maken.

Taak Klik voor meer informatie op de koppeling

Zoek uit wat een templateopmaak is en wat deze kan bevatten. U hebt toegang tot de templateopmaken via het dialoogvenster Opmaak.

Template-opmaken

Uitzoeken wat de templates in de templateopmaak zijn en wat voor soort zaken u in de templates kunt opnemen

Templates in tekeningopmaken

Een nieuwe tekeningopmaak definiëren die uit de eerste templateopmaak inclusief templates via het dialoogvenster Opmaak bestaat

Een nieuwe tekeningopmaak maken, template-opmaken en templates toevoegen

De te overwegen zaken uitzoeken als u in een templateopmaak met het dialoogvenster Opmaak een template door een andere vervangt

Tekeningtemplateopmaken wijzigen via het dialoogvenster Opmaak

Definiëren waar de templates zich in de templateopmaak bevinden met het dialoogvenster Opmaak

Tekeningtemplateopmaken wijzigen via het dialoogvenster Opmaak

Keyplannen in een templateopmaak toevoegen via het dialoogvenster Opmaak

Tekeningtemplateopmaken wijzigen via het dialoogvenster Opmaak

DWG/DXF-bestanden in een templateopmaak toevoegen via het dialoogvenster Opmaak

Tekeningtemplateopmaken wijzigen via het dialoogvenster Opmaak

Templates in de Template Editor wijzigen

Templates in de Template Editor bewerken

De tekeningopmaak wijzigen

Een nieuwe opmaak voor uw tekening selecteren

De eigenschappen van de tekeningopmaak controleren

Opmaakeigenschappen

Kaders en vouwlabels in een tekening toevoegen

Kaders en vouwlabels aan afdrukken toevoegen

Een Tekla Structures -label in de tekeningopmaak toevoegen

XS_​PRODUCT_​IDENTIFIER

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende