Tekeningen in Tekla Structures

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tekeningen in Tekla Structures

Tekla Structures -tekeningen bevatten een grote verscheidenheid aan functies en tools waarmee u uw tekeningen efficiënt kunt maken en beheren.

 • Het model is de enige bron van informatie voor tekeningen. De tekening is alleen maar een ander aanzicht van het model, veelal een 2D-aanzicht. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de informatie in tekeningen en lijsten altijd up-to-date is.

 • Tekeningen maken gaat snel, efficiënt en gecontroleerd dankzij één centrale locatie, de Tekeningendatabase.

 • Automatische onderdeel-, merk- en betontekeningen van geselecteerde onderdelen met vooraf gedefinieerde instellingen voor de opmaak, aanzichten, maatlijnen, labels en objecten van de structuur. Aanzichteigenschappen worden voor elke aanzicht afzonderlijk gedefinieerd voordat er een tekening wordt gemaakt.

 • Automatische overzichttekeningen en ankerplannen van geselecteerde aanzichten.

 • Tekeningobjecten worden aan modelobjecten gekoppeld en worden bijgewerkt wanneer het model wijzigt.

 • Als u bepaalde eigenschappen wijzigt, moeten de tekeningen opnieuw worden gegenereerd.

 • Als er zich meerdere vergelijkbare onderdelen, betonelementen of merken in het model bevinden, maakt Tekla Structures slechts één tekening.

 • U kunt tekeningeigenschappen op drie niveaus wijzigen: op tekening-, aanzicht- en objectniveau, afhankelijk van het tekeningtype en de gewenste resultaten.

 • De tekeningen bestaan uit drie hoofdtypen elementen: tekeningopmaak, tekeningaanzichten en tekeningobjecten. U kunt selecteren wat u in de tekening wilt opnemen voordat u deze maakt en ook benodigde objecten aan een bestaande tekening toevoegen.

 • U kunt voorbeelden van de tekeningen controleren en uw tekeningen naar PDF, printer of plotbestand afdrukken.

 • U kunt tekeningrevisies beheren en tekeningen uitgeven, vergrendelen en bevriezen.

 • U kunt interactieve bewerkingstools gebruiken waarmee u maatlijnen, diverse schetsobjecten, labels, opmerkingen, teksten, symbolen, afbeeldingen en koppelingen in de tekeningen kunt toevoegen.

Taak Klik voor meer informatie op onderstaande koppelingen
De beschikbare opties in de Tekening Editor controleren

De Tekening Editor in Tekla Structures

Te weten komen hoe de tekeningen met het model zijn geïntegreerd en wat de integratie betekent

Geïntegreerde tekeningen

Te weten komen wat tekeningassociativiteit betekent

Associativiteit in tekeningen

Te weten komen wat er gebeurt wanneer een tekening moet worden bijgewerkt

Hoe houdt u uw tekeningen up-to-date?

Ontdekken waar en in welke volgorde u de tekeningeigenschappen kunt wijzigen

Verschillende niveaus van instellen en tekeningeigenschappen wijzigen

Te weten komen in welke gevallen een tekening moet worden bijgewerkt

Instellingen die van invloed zijn op het hergenereren van tekeningen

Te weten komen waaruit de tekening bestaat

Tekeningopmaak en aanzichten

Te weten komen welke soort objecten er in tekeningen zijn

Tekeningobjecten

De verschillende beschikbare tekeningtypen bekijken en ontdekken hoe u deze met verschillende methoden kunt maken

Tekeningen maken in Tekla Structures

Tekeningen maken door middel van klonen en uitzoeken in welke situaties klonen de beste optie is

Tekeningen klonen

De tekeningen vinden die u nodig hebt door in de Tekeningenlijst te zoeken en te filteren, tekeningen te selecteren en tekeningen te openen

Naar tekeningen zoeken en deze openen

Uw tekeningen handmatig bewerken: objecten toevoegen, eigenschappen wijzigen enzovoort.

Tekeningen bewerken

Tekeningen bijwerken wanneer het model wijzigt, tekeningen vergrendelen, tekeningen bevriezen, tekeningen uitgeven, tekeningen reviseren en tekeningen verwijderen

Tekeningen beheren

Tekeningen als PDF-bestanden afdrukken, als plotbestanden opslaan (.plt) voor het afdrukken met een printer/plotter of afdrukken op een geselecteerde printer

Tekeningen afdrukken

Automatische tekeninginstellingen instellen en wijzigen

Automatische tekeninginstellingen definiëren

Tekeningaanzichten definiëren

De beschikbare tekeningeigenschappen en instelling controleren

Tekeninginstellingenreferentie

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende