Bemating definiëren

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Bemating definiëren

Maatlijnen zijn associatieve toegevoegde objecten die de afmetingen van een structuur aangeven. Maatlijnen zijn meer dan lijnen of vectoren. Het zijn interactieve aanduidingen van de geometrie. Met automatische maatvoering maakt Tekla Structures maatlijnen in de hele tekening of in de gemaakte tekeningaanzichten op basis van door u gedefinieerde maatvoeringsinstellingen voordat u de tekening maakt.

In onderdeel-, merk- en betontekeningen zijn de automatische maatlijnen per aanzicht ingesteld.

In overzichttekeningen worden automatische maatlijnen voor de hele tekening ingesteld.

U kunt automatische maatlijnen instellen voordat u een tekening maakt en u kunt de instellingen wijzigen nadat u de tekening hebt gemaakt.

Taak Klik voor meer informatie op onderstaande koppelingen
Maak automatische maatlijnen in onderdeel-, merk- of betontekeningen Automatische maatlijnen op aanzichtniveau

Automatische maatlijnen op aanzichtniveau toevoegen

Voorbeeldworkflow: Automatisch totale en gatmaatlijnen op aanzichtniveau maken

De instellingen controleren die op het maken van maatlijnen van invloed zijn Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarde
Een filter maken die voor bemating op aanzichtniveau nodig is voor het selecteren van de objecten die u wilt bematen Een tekeningaanzichtfilter voor bemating op aanzichtniveau maken
Voorbeelden van verschillende combinaties van bematingstypen en instellingen

Verschillende scenario's voor het gebruik van verschillende bematingstypen

Voorbeeld: zowel bemating op aanzichtniveau als geïntegreerde bemating gebruiken

Voorbeeld: alleen geïntegreerde bemating gebruiken

Voorbeeld: alleen bemating op aanzichtniveau gebruiken

Voorbeelden: Maatlijnen die met bemating op aanzichtniveau zijn gemaakt

De traditionele manier van bematen gebruiken in het dialoogvenster Bemating door het bematingstype Geïntegreerd te gebruiken Automatische aanzichtspecifieke maatlijnen met geïntegreerd bematingstype toevoegen
Automatisch dubbele maatlijnen maken in alle typen tekeningen Automatische dubbele maatlijnen toevoegen
De maatlijnen bepalen die Tekla Structures voor uitgeslagen onderdelen toevoegt Maatlijnen aan uitgeslagen onderdelen toevoegen
Minimum- en maximumaantal positiemaatlijnen voor bouten Minimum- en maximumaantal positiemaatlijnen aan bouten toevoegen
Extensies aan maatlijnen toevoegen Maatlijnverlengingen maken
Instellingen voor aanhaallijnen aanpassen De lengte van aanhaallijnen van maatlijnen instellen
Absolute maatlijnen aanpassen Het uiterlijk van absolute maten wijzigen
Smalle maatlijnen verbreden om ze beter leesbaar te maken Verbrede maatlijnen maken
Een andere prefix in radiale maatlijnen De prefix in radiale maatvoering wijzigen
Platen bematen met variabelen Maatlijnen aan platen toevoegen
Profielbemating met een template voor maatvoeringsvlakken Maatlijnen aan profielen toevoegen
Voorbeelden van schuin geplaatste maatlijnteksten zien Schuin geplaatste maatlijntekst
Automatische maatlijnen in overzichttekeningen toevoegen Automatische maatlijnen aan overzichttekeningen toevoegen
Was this helpful?
Vorige
Volgende