Vaste tekeningformaten definiëren en opmaken koppelen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Vaste tekeningformaten definiëren en opmaken koppelen

Als een tekeningopmaak vaste tekeningformaten gebruikt, heeft deze een specifiek formaat (breedte en hoogte) en een specifieke templateopmaak. U kunt vaste tekeningformaten gebruiken bij automatische aanpassen van het formaat van de tekeningen.

Gebruik vaste formaten als u tekeningen afdrukt naar printers voor kleine papierformaten (A4 en A3).

Onderdeel- en merktekeningen gebruiken meestal vaste tekeningformaten.

  1. Klik in het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekeningeigenschappen > Tekeningopmaak .
  2. Selecteer een opmaak en klik op Vaste formaten.
  3. Selecteer een vast formaat in de lijst.

    Als u een nieuw formaat wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op Toevoegen.

  4. Voer de breedte en hoogte van het vaste tekeningformaat in.
  5. Koppel het vaste tekeningformaat aan een templateopmaak door de templateopmaak de lijst te selecteren.
  6. Klik op Update.
  7. Herhaal stap 3 tot en met 6 voor elk vast formaat.
  8. Klik op Opslaan of OK.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende