Namen van afdrukbestanden aanpassen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Namen van afdrukbestanden aanpassen

In Tekla Structures worden standaard de tekeningnamen als afdrukbestandsnamen gebruikt. U kunt deze bestandsnamen aanpassen met een variabele waarmee het tekeningtype wordt aangegeven, en door opties in te voeren waarmee de indeling van de afdrukbestandsnaam als een waarde wordt gedefinieerd.

Ga als volgt te werk om de bestandsnamen aan te passen:

  1. Klik in Bestand op Instellingen > Geavanceerde opties en ga naar de categorie Printen.
  2. Voer opties voor de variabelen XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​A , XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​W , XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​G , XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​M en XS_​DRAWING_​PLOT_​FILE_​NAME_​C in.

    U kunt ook verschillende opties combineren. De opties zijn niet hoofdlettergevoelig.

  3. Klik op OK.

Voorbeeld

Het onderstaande voorbeeld resulteert in de bestandsnaam E_P1_PLATE_Revision=2.dxf :

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.dxf

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende