Uitvoernamen van afdrukbestanden aanpassen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Uitvoernamen van afdrukbestanden aanpassen

U kunt de manier waarop Tekla Structures de .pdf -bestanden en plotbestanden automatisch een naam geeft beïnvloeden door bepaalde tekeningtypespecifieke variabelen te gebruiken.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen en ga naar de categorie Afdrukken.
 2. Voer de waarden voor één van de of alle variabelen XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A , XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W , XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G , XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M of XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C in.

  De letter aan het einde geeft het tekeningtype aan. U kunt ook verschillende waarden combineren. De waarden zijn niet hoofdlettergevoelig.

 3. Klik op OK.

  Voorbeeld:

  Gebruik een enkele % rondom de waarden. Het onderstaande voorbeeld resulteert in de volgende .pdf -naam voor de merktekening: E_P1_PLATE_Revisie=2.pdf :

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.pdf

Mogelijke waarden

Waarde

Voorbeeld van het resultaat

Beschrijving

%NAME%

%DRAWING_NAME%

P_1

Onderdeel-, merk- of betonelementpositie met de bestandsnaamindeling prefix_number.

%NAME.-%

%DRAWING_NAME.-%

P-1

Onderdeel-, merk- of betonelementpositie met de bestandsnaamindeling prefix-number.

%NAME.%

%DRAWING_NAME.%

P1

Onderdeel-, merk- of betonelementpositie met de bestandsnaamindeling prefixnumber.

%REV%

%REVISION%

%DRAWING_REVISION%

2

Revisienummer van de tekening.

%REV_MARK%

%REVISION_MARK%

%DRAWING_REVISION_MARK%

B

Tekeningrevisielabel.

%TITLE%

%DRAWING_TITLE%

PLAAT

Tekeningnaam uit het dialoogvenster met tekeningeigenschappen.

%UDA:<drawing user-defined attribute>%

Geverfd

Waarde van een door een gebruiker gedefinieerd tekeningattribuut. De door een gebruiker gedefinieerde tekeningattributen worden in objects.inp gedefinieerd. De werkelijke waarden voor de gebruikersattributen worden in het dialoogvenster met tekeningspecifieke gebruikersattributen ingevoerd.

%REV? - <text>%

2 - Rev

Hiermee worden voorwaardelijke prefixen toegevoegd. Als in dit voorbeeld REV bestaat, voegt Tekla Structures de tekst tussen ? en % aan de bestandsnaam toe.

%TPL:<template attribute>%

Voetplaat

U kunt templateattributen gebruiken die u in de Template Editor kunt vinden. De werkelijke waarden voor deze attributen worden in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen ingevoerd. Voorbeelden:

 • %TPL:TITLE1%

 • %TPL:TITLE2%

 • %TPL:TITLE3%

 • %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE%

 • %TPL:DATE%

 • %TPL:TIME%

 • %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE%

Opmerking:

De bestandsnaam van het uitvoerbestand wisselt %DRAWING_NAME% en %NAME% om wat een onderstrepingsteken in de naam van het afdrukbestand moet genereren (P_1). Dit werkt niet als XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING geen scheidingsteken tussen de waarden gebruikt (bijvoorbeeld %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS% ) of als XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR is ingesteld.

U laat de schakelopties als volgt laten werken:

 • Als u XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING wilt gebruiken, gebruikt u een punt (.) slash (/) of afbreekstreepje (-) tussen de waarden, bijvoorbeeld %ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS% of iets dergelijks.
 • Laat XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR leeg.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende