Aangepaste boutsymbolen maken

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Aangepaste boutsymbolen maken

U kunt uw eigen boutsymbolen in de Symbool Editor maken en deze in tekeningen gebruiken. U hoeft alleen boutsymbolen te maken als u andere boutsymbolen nodig hebt dan degene die u in Tekla Structures kunt vinden.

 1. Sla het symboolbestand ud_bolts.sym op in de symbolenmap (meestal de map ..\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\ ).
 2. Open Microsoft Kladblok of een andere teksteditor.
 3. Maak een tekstbestand dat bestaat uit regels in drie kolommen:
  • In de eerste kolom staat de norm van de boutgroep.

  • In de tweede kolom staat de boutdiameter.

  • In de derde kolom staan de naam van het symboolbestand en het symboolnummer, gescheiden door het teken @.

   Voorbeeld van een bestand:

   7990 24 ud_bouten_CS@1

   7990 25 ud_bouten_CS@2

   Tekla Structures gebruikt het eigen symbool voor bouten in tekeningen met de norm en diameter die u definieert in dit tekstbestand.

 4. Sla het bestand op onder de naam bolt_symbol_table.txt.
 5. Stel de naam van het bestand als waarde voor de variabele XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE in het menu Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties > Labels: Bouten als volgt in:

  XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE=bolt_symbol_table.txt

  U kunt ook een volledig pad naar het bestand met de boutdefinitie invoeren. Zonder het pad zoekt Tekla Structures in de model-, bedrijfs-, project- en systeemmappen.

 6. Als u uw eigen boutsymbool wilt gebruiken, klikt u op Bout > Inhoud > Solid/Symbool > Gebruikerssymbolen in het dialoogvenster met de eigenschappen van het tekeningaanzicht.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende