Onderdeel-, merk- of betontekeningen maken

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Onderdeel-, merk- of betontekeningen maken

Als u onderdeel-, merk- of betontekeningen maakt, vergeet dan niet eerst de meest lijkende vooraf gedefinieerde eigenschappen in de tekeningeigenschappen te laden, vervolgens indien nodig de eigenschappen te wijzigen en dan de tekening te maken.

Zorg ervoor dat u het juiste type betonelement gebruikt, aangezien bepaalde functionaliteiten, zoals nummering, op het type betonelement zijn gebaseerd. Betonelementen hebben de instelling van de onderdeeleigenschap voor het type betonelement in het model. Ze zijn ingesteld op Insitu of Prefab. In de configuratie Cast in Place kunt u alleen betontekeningen van gestorte betonelementen maken.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen en selecteer een tekeningtype.
 2. Laad in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen de geschikte vooraf gedefinieerde tekeningeigenschappen (opgeslagen instellingen).

  Laad altijd vooraf gedefinieerde eigenschappen wanneer u een tekening maakt. Als u tekeningeigenschappen moet wijzigen, slaat u de wijzigingen indien nodig in een nieuw eigenschappenbestand op.

  Zorg ervoor dat u voor betontekeningen een eigenschappenbestand gebruikt dat de gewenste optie voor Genereren Betontekening bevat:

  • Op betonelementpositie : Van elk betonelement wordt een tekening gemaakt. Als er meerdere identieke betonelementen zijn, geldt één van die merken als uitgangspunt voor de tekening. Deze methode is voor het maken van prefab-betontekeningen het meest gangbaar.

  • Op basis van ID-nummer : Elk onderdeel in het model bevat een unieke GUID. U kunt tekeningen maken door GUID's van betonelementen te gebruiken. De GUID bepaalt dan het nummer van de tekening. Het is mogelijk om meerdere tekeningen te maken van identieke betonelementen.

 3. Klik op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Venster eigenschappen.

  Als u nog geen aanzichten hebt gedefinieerd, moet u eerst de aanzichten toevoegen en vervolgens de aanzichteigenschappen voor de aanzichten selecteren.

 4. Wijzig indien nodig de aanzichteigenschappen inclusief aanzicht-, gebouwobject-, maatvoerings- en labelinstellingen en pas gedetailleerde objectniveau-instellingen toe.
 5. Klik op Opslaan om de aanzichteigenschappen op te slaan.
 6. Klik op Sluiten om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 7. Sla de eerder door u geladen tekeningeigenschappen op.
 8. Klik op Toepassen of OK.
 9. Selecteer de objecten of gebruik een geschikt selectiefilter om de objecten te selecteren op basis waarvan u tekeningen wilt maken en selecteer het hele model.

  Activeer alleen de knop Onderdelen selecteren op de werkbalk Selecteren wanneer u onderdelen selecteert. Anders kan de selectie in grote modellen veel tijd kosten.

 10. U kunt het volgende doen:
  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen en selecteer een tekeningtype.

  • Klik met de rechtermuisknop als u afzonderlijke objecten hebt geselecteerd en selecteer het geschikte commando voor het maken van een tekening.

 11. Nummer het model als u dat wordt gevraagd.

De tekeningen worden in Tekla Structures gemaakt. De gemaakte tekeningen worden in de Tekeningenlijst weergegeven. Als u al een tekening hebt met hetzelfde type en label, maakt Tekla Structures een nieuwe.

Tip:

Houd tijdens het maken van de tekening de toets Ctrl+Shift ingedrukt om automatisch een tekening te openen nadat deze is gemaakt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende