PDF-bestanden maken

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

PDF-bestanden maken

U kunt elke standaard-PDF-printer gebruiken om PDF-bestanden te maken, zoals pdfFactory, Win2PDF of Adobe Acrobat. U kunt meerdere tekeningen tegelijk afdrukken en verschillende printers gebruiken.

De onderstaande instructies zijn van toepassing als u via een printer uit de Printerdatabase afdrukt, wat betekent dat u de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE in Bestand > Instellingen > Variabelen > Afdrukken hebt ingesteld.

Voordat u PDF-bestanden gaat maken met Adobe Acrobat, moet u ervoor zorgen dat u Adobe Acrobat en Adobe Distiller hebt geïnstalleerd en geconfigureerd waarbij het stuurprogramma voor de Adobe Postscript-printer is ingesteld voor het afdrukken naar bestanden. Raadpleeg de documentatie van Adobe voor meer informatie.

Zorg er ook voor dat de Tekla Structures -printerdatabase een Adobe Postscript-printer bevat.

  1. Selecteer in het dialoogvenster Tekeningenlijst de tekeningen waarvan u .pdf-bestanden wilt maken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekeningen en selecteer Tekeningen afdrukken....
  3. Selecteer in het dialoogvenster Tekeningen afdrukken de pdf-printers die u wilt gebruiken.

    Als u meerdere printers selecteert, stuurt Tekla Structures elke tekening naar de printer met het kleinste papierformaat waarop de tekening past. Als u bijvoorbeeld twee printers hebt geselecteerd, één voor A4 en één voor A3, worden in Tekla Structures A4-tekeningen naar de A4-printer gestuurd en A3-tekeningen naar de A3-printer.

  4. Wijzig indien nodig de afdrukinstellingen en voeg kaders en vouwlijnen aan de PDF toe.
  5. Klik op Afdrukken.

    Tekla Structures maakt de .pdf-bestanden in de map die u hebt opgegeven toen u de printer selecteerde. Het bestand krijgt de naam die in de Tekeningenlijst wordt weergegeven met de extensie ps.

Beperkingen

Gebruik de optie Naar bestand afdrukken niet als u .pdf-bestanden maakt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende