Eigenschappen van boutinhoud en -uiterlijk in tekeningen

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Eigenschappen van boutinhoud en -uiterlijk in tekeningen

Gebruik de opties in de bouteigenschappen om de boutinhoud en het uiterlijk te controleren of te wijzigen.

U gaat als volgt naar de bouteigenschappen:

 • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen , selecteer een tekeningtype en ga naar Bout eigenschappen.
 • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en ga naar Bout eigenschappen.
 • Dubbelklik in een geopende tekening op een bout.

De opties die in de onderstaande tabel worden beschreven, zijn niet in alle dialoogvensters met bouteigenschappen beschikbaar.

Optie

Beschrijving

Solid/Symbool

De opties zijn Solid , Werkelijk , Symbool , Symbool 2 , Symbool 3 , DIN symbool en Gebruikers symbolen.

DIN symbool verwijst naar de Duitse DIN-normen. U kunt alleen de volgende DIN-symbolen controleren:

 • Symbool 24 voor normale werkplaatsbouten

 • Symbool 25 voor normale montagebouten

 • Symbool 26 voor aan de voorkant verzonken montagebouten

 • Symbool 27 voor aan de achterkant verzonken montagebouten

 • Symbool 28 voor aan de voorkant verzonken werkplaatsbouten

 • Symbool 29 voor aan de achterkant verzonken werkplaatsbouten

 • Symbool 30 voor aan de voorkant verzonken gaten

 • Symbool 31 voor aan de achterkant verzonken gaten

Gebruikers symbool is een symbool dat is gemaakt in de Symbool Editor.

Symbool tekenen als

Geeft aan of symbolen voor Gat en As moeten worden getekend in de tekening.

Zichtbaarheid

Bepaal de zichtbaarheid van bouten in hoofdonderdelen, aansluitende onderdelen en submerken afzonderlijk. Zichtbaar toont gaten van boutgroepen in hoofdonderdelen of aangelaste onderdelen. Onzichtbaar verbergt de gaten. In merktekeningen kunt u ook instellen of gaten voor boutgroepen in sub-merken moeten worden getoond of verborgen.

Kleur

Wijzig de boutkleur.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende