Wat u moet doen voordat u tekeningen maakt

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Wat u moet doen voordat u tekeningen maakt

De volgende lijst bevat een aantal taken die u moet uitvoeren voordat u tekeningen maakt of kloont in Tekla Structures :

  • Voor merk-, onderdeel-, beton- en verzameltekeningen moet het model genummerd zijn. Als u het model wijzigt, moet de nummering worden bijgewerkt. De nummering zorgt ervoor dat Tekla Structures de juiste objecten aan de juiste tekeningen koppelt. Als u tekeningen probeert te maken zonder het model te nummeren, vraagt Tekla Structures u dit te doen. Nadat het model is genummerd, kunnen de onderdeelposities ook in overzichttekeningen worden weergegeven. Als de onderdeelpositie voorafgaand aan de nummering in een label op een overzichttekening wordt opgenomen, wordt deze als een vraagteken (?) weergegeven.

  • Controleer of de detaillering correct is.

  • U kunt testtekeningen van verschillende onderdeeltypen maken om te zien of de vooraf gedefinieerde tekeningeigenschappen, opmaken, voorwaarden of kloonstempels aan uw behoeften voldoen.

  • U kunt tekeningeigenschappen, opmaken of voorwaarden wijzigen en de gewijzigde instellingen voor later gebruik opslaan.

  • Als u een tekening als een kloonstempel gaat gebruiken, controleert u of de tekening alle noodzakelijke elementen voor dit doel bevat.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende