Tekeningen met automatische verschaling en automatische formaten

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Tekeningen met automatische verschaling en automatische formaten

Als u niet aan specifieke tekeningformaten of tekeningaanzichtschalen bent gebonden, kunt u zowel het formaat als de schaal door Tekla Structures laten bepalen.

U kunt eerst automatisch verschalen en daarna automatische formaten instellen. Beide instellingen worden ingesteld in de Opmaak -eigenschappen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen en selecteer een tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Klik op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Venster eigenschappen.
 4. Stel op het tabblad Attributen 1 de tekeningaanzichtschaal van uw voorkeur in het vak Schaal in.

  Doe hetzelfde voor alle aanzichten die u van plan bent te maken.

 5. Klik op Opslaan om de aanzichteigenschappen op te slaan. Doe dit voor alle aanzichten die u hebt gewijzigd.
 6. Klik op OK om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 7. Klik op Opmaak , ga naar het tabblad Schaal en stel Autom. verschalen in op Ja.
 8. Stel het alternatief Hoofdaanzicht schaal en Doorsnede schaal in.
 9. Selecteer de Verschaal methode die de relatie tussen de schalen van het hoofdaanzicht en de doorsneden in een tekening definieert.

  De opties zijn:

  • hoofdaanzicht & doorsnede aanzicht gelijk : de schalen van het hoofdaanzicht en het doorsnede zijn gelijk.

  • hoofdaanzicht < doorsnede aanzicht : de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan de schalen van het doorsnede.

  • hoofdaanzicht <= doorsnede aanzicht : de schalen van het hoofdaanzicht zijn kleiner dan of gelijk aan de schalen van het doorsnede.

 10. Voer het Voorkeurformaat in.
 11. Op het tabblad Tekeningformaat stelt u Wijze van formaat bepalen in op Automatische formaten.
 12. Selecteer de set tekeningformaten ( Berekende formaten , Vaste formaten of Berekende/Vaste formaten ).
 13. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Als u zowel automatisch verschalen als automatische formaten tegelijkertijd gebruikt, worden de volgende stappen uitgevoerd in Tekla Structures :

 • Tekla Structures probeert eerst een tekeningformaat te vinden waarin de tekeninginhoud past door eerst te proberen de exacte schaal te gebruiken die in Aanzichteigenschappen > Attributen 1 is gedefinieerd en het kleinste tekeningformaat dat in de huidige opmaak is gedefinieerd. De formaten worden gedefinieerd via Tekeningen & Lijsten > Tekening­eigenschappen > Tekeningopmaak > Vaste formaten... / Berekende formaten....

 • Vervolgens vergroot Tekla Structures het tekeningformaat totdat het Voorkeurformaat is bereikt, dat in Opmaak > Schaal is gedefinieerd.

 • Als de tekening past met de oorspronkelijke schaal, probeert Tekla Structures de schaal te vergroten met de alternatieve schalen van het hoofdaanzicht en de doorsnede die u in Opmaak > Schaal hebt gedefinieerd.

 • Als geen van de gedefinieerde schalen geschikt is voor de tekening, begint Tekla Structures het tekeningformaat met het vaste formaat, het berekende formaat of beide formaten te vergroten totdat de inhoud past. Indien nodig gebruikt Tekla Structures een andere geschikte template-opmaak binnen de huidige opmaak.

 • Als de aanzichten passen, begint Tekla Structures de schaal nogmaals te vergroten, zodat de grootst mogelijke schaal wordt gebruikt in de definitieve tekening.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende