Labels definiëren

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Labels definiëren

Labels zijn associatieve toegevoegde objecten die worden gebruikt om individuele gebouwobjecten in een tekening aan te duiden. Een label geeft een set door de gebruiker te selecteren eigenschappen weer die labelelementen worden genoemd. Automatische labels zijn labels die Tekla Structures in een tekening maakt op basis van de labeleigenschappen die in tekeningeigenschappen zijn gedefinieerd.

U kunt de labeleigenschappen na het maken van de tekening wijzigen en handmatig labels in een geopende tekening toevoegen.

De labeleigenschappen definiëren wat Tekla Structures in labels weergeeft en hoe de labels worden weergegeven. Daarnaast gebruikt Tekla Structures het attributenbestand contentattributes_global.lst om de standaard eenheidsinstellingen voor enkele labelelementen in te stellen. U kunt contentattributes_userdefined.lst gebruiken als u eigen instellingen wilt configureren.

Tekla Structures kan de volgende automatische labels maken:

  • Onderdeellabels

  • Boutlabels

  • Labels voor aansluitende onderdelen

  • Oppervlaktelabels

  • Verbindingslabels

  • Modellaslabels

  • Wapeningslabels

  • Stortobjectlabels

  • Maatvoeringslabels

  • Venster- en doorsnedevensterlabels, en doorsnedelabels

Taak Klik voor meer informatie op onderstaande koppelingen
Automatische labels voor gebouwobjecten instellen en toevoegen

Automatisch labels toevoegen

Aangeven of u labels wilt weergeven en samenvoegen

De zichtbaarheid van automatische labels aanpassen

Kaders rond individuele labelelementen of rond het label zelf toevoegen, het uiterlijk van de labeltekst en aanhaallijn aanpassen en de eenheid en indeling van een element wijzigen

Tekst, kaders en aanhaallijnen van automatische labels aanpassen

Controleren hoe de locatie van het label door de labelplaatsingsinstellingen, het type van de aanhaallijn, de vooraf gedefinieerde instellingen voor labellocatie en onderdeeloriëntatie, de modelleerrichting van onderdelen en de beveiligingsinstellingen van tekeningen wordt beïnvloed

Positie label

Automatisch onderdeellabels, oppervlaktelabels of wapeningslabels samenvoegen

Labels automatisch samenvoegen

Het labelkader en de aanhaallijn van het verborgen onderdeel met een streepjeslijn of ononderbroken lijn weergeven

Labelkaders en aanhaallijnen voor verborgen onderdelen weergeven

De eenheid en het aantal decimalen in metingswaarden voor diverse labelelementen instellen en wijzigen

Eenheidsinstellingen voor labels wijzigen

Variabelen gebruiken om de inhoud van het boutlabelelement Grootte te definiëren

Grootte in boutlabels definiëren met variabelen

Niveauattributen in onderdeellabels en associatieve opmerkingen toevoegen als gebruikersattributen

Niveauattributen in automatische onderdeellabels toevoegen

Gebruikersattributen en templateattributen toevoegen in labels

Attributen in automatische labels toevoegen

Aangepaste grafische templates als elementen in labels toevoegen, bijvoorbeeld een template toevoegen dat de eenheid en het aantal decimalen in metingswaarden in een label wijzigt

Templates in labels toevoegen

Symbolen in een label vanuit een specifiek symboolbestand toevoegen

Symbolen in automatische labels toevoegen

Een vergrote afbeelding van een wapeningsstaaf in een wapeningslabel toevoegen

Vergrote afbeeldingen in automatische wapeningslabels toevoegen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende