Aangepaste tabbladen met een bedrijfs- of omgevingsmap distribueren

Tekla Structures
2018
Tekla Structures

Aangepaste tabbladen met een bedrijfs- of omgevingsmap distribueren

Als alternatief voor aangepaste lintbestanden die het bestaande lint overschrijven, kunt u externe aangepaste tabbladen in het lint importeren. De aangepaste tabbladen worden automatisch aan het einde van het lint toegevoegd voor alle gebruikers die dezelfde bedrijfs- of omgevingsmap gebruiken. Dit betekent dat een beheerder aanpassingen naar alle gebruikers in het bedrijf kan distribueren terwijl individuele gebruikers nog steeds wordt toegestaan om hun linten ook aan te passen.

Deze aangepaste tabbladen verschijnen niet in de aanpassingstool, dus de gebruikers kunnen ze niet bewerken. Als de beheerder de inhoud van een aangepast tabblad heeft bijgewerkt, ontvangen de gebruikers een update wanneer ze Tekla Structures opnieuw starten. Tabbladen zijn niet configuratiespecifiek, dus worden ze ongeacht de Tekla Structures -licentie van de gebruiker geïmporteerd. Als het tabblad commando's bevat die niet in de configuratie van de gebruiker beschikbaar zijn, worden deze gedimd weergegeven in het lint.
 1. Maak de volgende mapstructuur in uw bedrijfsmap of in de map \system die zich onder uw omgevingsmap bevindt: ..\ProgramData\Tekla Structures\<versie>\Environments\<omgeving>\system.

 2. Maak in de tool voor de lintaanpassing een aangepast tabblad en voeg er enkele commando's aan toe.
 3. Sla het lint op.
 4. Ga naar de map ..\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<versie>\UI\Ribbons.
 5. Open het lintbestand dat het tabblad bevat dat u met andere gebruikers wilt delen in een teksteditor.
 6. Verwijder alle andere inhoud uit het lint behalve de eerste regel en de beschrijving van het tabblad dat u wilt delen.

  Bijvoorbeeld:

  <Tab Header="My Tab" IsCollapsed="false" IsUserDefined="true"> <SimpleButton X="0" Y="0" Width="3" Height="4" Command="Common.Interrupt" Text="command:ShortText" Icon="command:BigIcon" ShowText="true" ShowIcon="true" /> </Tab>
 7. Sla het bestand met een nieuwe naam op in de map ..\CustomTabs\Modeling of ..\CustomTabs\Drawing.

  Tabbladbestanden hebben de bestandsextensie *.xml. We raden u aan dat u dezelfde naam als voor het tabblad gebruikt. Bijvoorbeeld MijnTabblad.xml. De bestandsnaam is niet hoofdlettergevoelig.

  Het tabblad wordt aan de modellerings- of Tekening Editor-linten toegevoegd, afhankelijk van de map waarin deze zich bevindt. Er kunnen zich meerdere bestanden met aangepaste tabbladen in dezelfde map bevinden. Ze worden één voor één aan het lint toegevoegd. Als hetzelfde tabbladbestand in de omgevings- en bedrijfsmappen bestaat, overschrijft de bedrijfsversie de omgevingsversie.

  Opmerking:

  Als u bestandsnaamconflicten wilt voorkomen, raden we aan dat beheerders alle bestanden met aangepaste tabbladen van een prefix met de bedrijfsnaam voorzien en dat extensieontwikkelaars alle bestanden met aangepaste tabbladen van een prefix met de naam van de extensie voorzien (bijvoorbeeld MijnExtensie_TabbladNaam.xml ).

 8. Als het tabblad aangepaste commando's bevat, kopieert u het bestand UserDefined.xml uit de map ..\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<versie>\UI\Commands naar de map \Commands die in stap 1 is gemaakt.
 9. Start Tekla Structures opnieuw op.

  Het aangepaste tabblad verschijnt nu aan het einde van het lint.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende