Päivitetty käyttökokemus piirustusten käsittelyyn – sekä päivitykset työnkulussa detaljoinnista valmistukseen – tekevät työstäsi helpompaa, nopeampaa ja tarkempaa. BIM-mallidatan käyttöön, jakamiseen ja muutostenseurantaan tehdyt parannukset mahdollistavat entistä tehokkaamman yhteistyön.

Katso tarkemmat tiedot Release Noteseista.

Tekla Structures 2023 -parhaimmat palat

Uusi Property Pane piirustusten intuitiiviseen muokkaamiseen

Kustomoitava ja intuitiivinen piirustuspuolen property pane on moderni ja tehokas tapa muokata piirustusobjekteja. Luo ja muokkaa piirustusobjekteja helposti ja kopioi ominaisuuksia niiden välillä. Käytä havainnollista käyttöliittymää mittaviivoille, näkymille ja kaikille merkintätyypeille. Mukauta piirustusmerkintöjä selkeillä symboli- ja rasterivalikoilla. Valitse oletusarvoisesti näytettävät asetukset, tai näytä kaikki yhdellä klikkauksella.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Sujuvampi työnkulku piirustuserien tulostukseen

Teimme suurten piirustusmäärien tulostamisesta helpompaa. Ennen tulostamista pystyt nyt valitsemaan, miten käsitellä piirustuksia, jotka eivät ole ajan tasalla. Tämän ansiosta voit tulostaa piirustuserän ilman keskeytyksiä, vaikka poistuisit toimistolta. Piirustukset ovat valmiina pinossa, kun palaat aamulla.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Vaiheittaiset ohjeet ohjaamaan mallinnustasi

Tilarivin parannetut ohjeet antavat mallinnusvinkkejä, selkeitä kuvauksia ja etenemisohjeita. Instructor -sivuruutu ja opasteet ovat lisänä helppoon ja itseohjautuvaan oppimiskokemukseen.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Detaljoi tarkemmin erikoisia pultinreikiä

Uusi versio sisältää useita parannuksia erikoispultteihin ja -reikiin monille kohde- ja materiaalityypeille. Mahdollisuus mallintaa pultit soikeisiin reikiin epäkeskeisesti tuo mukanaan mahdollisuuden suunnitella esivalmistettuja teräsrakenteita, kehärakenteita, höyrykattiloita ja paljon muuta. Kierteistettyjä reikiä voidaan nyt mallintaa liitoksille, joissa muttereiden käyttö ei ole mahdollista joko asennustilan puutteen vuoksi, tai jos liitoksen toiselle puolelle ei ole pääsyä. Voit myös mallintaa useanlaisia erikoisreikiä samaan pulttiryhmään.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Projektin koordinaattien parempi hallinta

Yhteistyö on avain tietomallinnuksen onnistumiseen. Voit nyt valita, miten käytät base point -pistettä IFC4-exportissa, jotta voit kohdistaa BIM-mallisi sovittuun koordinaattijärjestelmään. Tämä on erityisen hyödyllistä projekteissa, joissa projektiosapuolet käyttävät erilaisia ohjelmistoja.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Paranneltu IFC-yhteensopivuus

Suunnitelmien virheetön tiedonsiirto projektiosapuolten välillä on välttämätöntä. Raudoitteiden vienti on nyt paremmin tuettu ja mukana on enemmän IFC-entityjä ja alatyyppejä (esim. rampit, ikkunat ja portaat).

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Piirustushistoria käytössä Tekla Model Sharing -projekteissa

Yhteistyö muiden projektin jäsenten kanssa on helpompaa, kun Tekla Model Sharing -projekteissa käytössäsi on piirustusten muutoshistoria. Voit nyt tarkistaa ja hallita kunkin piirustuksen revisioita koko projektin ajalta.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Parempi työnkulku yksinkertaisten teräsliitosten suunnittelussa

Voit nyt hyödyntää yhtenäistä liitossuunnittelun työnkulkua käyttämällä Tekla Teddsin "Steel simple connection design (EN1993)" -laskentaa. Suunnittelutieto siirtyy automaattisesti Tekla Structuresin vastaaviin komponentteihin ,kuten Shear plate:iin ja End plate:iin.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Uusi käyttäjävalikko Tekla Model Sharing Management Consolessa

Admin-käyttäjät voivat nyt tarkastella helposti, mihin projekteihin kukin käyttäjä kuuluu. Tämän ansiosta kaikkien käyttäjien oikeuksia on helppo hallita suoraan tältä verkkosivustolta.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 

Käytä Trimble Connectia mallin tarkastamiseen

Esittelyssä helppo uusi tapa kommunikoida Trimble Connectista Tekla Structures -malliin ja virtaviivaistaa käyttäjien välistä yhteistyötä. Voit nyt lisätä Trimble Connectissa malliobjekteille ominaisuusjoukkoja, joita voi tarkastella suoraan Tekla Structures -mallissa. Tiedon tallentaminen Trimble Connectiin tukee tehokkaampia mallien tarkastus- ja hyväksyntäprosesseja, sekä parempaa asennus-, valmistus- ja työmaalla tehtävien työvaiheiden seurantaa.

Lue lisää.

Alkuun ^

 

Vertaile 3D-malleja Trimble Connectissa

Mallien eri versioiden muutosten havaitseminen on ratkaisevan tärkeää projektin työnkuluissa. Voit nyt jakaa Tekla Structures -malleja kenen tahansa Trimble Connect for Windows -käyttäjän kanssa, sekä antaa heidän vertailla ja tarkastella malliversioiden välisiä eroja.

Lue lisää Release Noteseista.

Alkuun ^

 


Katso tarkemmat tiedot Release Noteseista.